25.01.19 - 'Filozoficzne problemy wiedzy' w IFiS

metalanguage

W referacie zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. Status (onto-)logiczny języka i językowych eksponentów.
  2. Obiekty realne i idealne w lingwistyce.
  3. Teoria zbiorów jako (adekwatny) instrument diagnozy (meta-)lingwistycznej
  4. Alternatywne instrumenty diagnozy (meta-)lingwistycznej?

Kolejne posiedzenie seminaryjne rozpocznie się 25 stycznia 2019 r. o godz. 11:30 w sali 154 Pałacu Staszica (IFiS PAN), a referat będący kontynuacją listopadowego "Dwugłosu w kwestii semantyki matematyki" wygłosi Prof. Grzegorz Pawłowski (UW, Wydział lingwistyki Stosowanej oraz Interdyscyplinarne Forum Semantyczne). Tematem tego wystąpienia będzie "(Meta-)język lingwistów: krytycznie w kwestii semantyki obiektów diagnozy (meta-)lingwistycznej".