24.01.19, godz. 17.00, kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki

krzem
Obliczenia biologiczne są stosunkowo nowym obszarem badań interdyscyplinarnych łączących w sobie szereg różnorakich dyscyplin naukowych, takich jak biologia komórki, biologia molekularna, genetyka, genomika, biologia syntetyczna, bioinżyniernia, biomatematyka i informatyka. Podstawowym założeniem jest tu wykorzystanie potencjału układów biologicznych celem modelowania i wytwarzania standaryzowanych układów (np. bramek logicznych) zdolnych do wykonywania obliczeń.

24.01.19, godz. 17.00, s. 228 (GG) odbędzie się seminarium z filozofii nauki. Referat pt. Komputery bez krzemu. Biologia syntetyczna i obliczenia w układach biologicznych wygłosi dr Marcin Rządeczka z UMCS.