Sukces WAiNS PW

logoRSW

W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 kierunek Administracja zajmuje 6 miejsce w Polsce (na 26). Potwierdza to, że obrany kilka lat temu kierunek zmian Wydziału Administracji i Nauk Społecznych jest kierunkiem właściwym. Jesteśmy jedynym wydziałem na uczelni stricte technicznej (co daje pewne możliwości), który realizuje kierunek Administracja. W ostatnim rankingu wskaźnik 'ekonomiczne losy absolwentów' jest bliski maksymalnej wartości (99,2/100).  

Zeszłoroczny ranking nie uwzględniał naszej uczelni, bo nie uwzględniał w ogóle uczelni bez uprawnień do doktoryzowania w dyscyplinie związanej z kierunkiem studiów. Mamy ambicje i nadzieję, że po najbliższej ewaluacji polskich uczelni (2021) WAiNS PW uzyska takie uprawnienia i, podążając w obranym kierunku, staniemy na podium jednego z kolejnych rankingów.