O projekcie realizowanym na WAiNS

woznicki
16.06.20 ukazało się Stanowisko wspólne nr 3 KRASP i Związku Rektorów Uczelni Ukrainy nt. rozwiązań statutowych w sferze governance, przyjęte w ramach Projektu pomocowego MNiSW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, powierzonego do realizacji Politechnice Warszawskiej, obdarzonego Patronatem Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy. Stanowisko zawierające rekomendacje dotyczące sfery governance w szkolnictwie wyższym w obu krajach zostało opracowane w trybie debaty korespondencyjnej, na podstawie wniosków z badań statutów 20 uczelni łącznie z Polski i Ukrainy, przeprowadzonych przez zaproszonych ekspertów z Polski i Ukrainy, skonsultowane z Zespołem Ekspertów powołanym w Projekcie i uzgodnione w gronie rektorów. Rekomendacje przedstawione w Stanowisku zostały podzielone na trzy grupy adresowane odpowiednio, do obojga ministrów i rektorów z obu krajów, a także osobno do strony polskiej i strony ukraińskiej.

Najbliższa kolejna debata rektorów w obecności przedstawicieli delegacji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy została zaplanowana w trybie hybrydowym na październik br. w Politechnice Łódzkiej, w połączeniu ze Szkołą Rektorów Ukraińskich.

Prof. Jerzy Woźnicki

                                                                                                Lider Projektu