Nowy artykuł dr Agaty Ferreiry

jitlp
Dr Agata Ferreira, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych, opublikowała w "Journal of International Trade Law and Policy" artykuł pt. Intertwined paths of globalization and international investment law. Śledzi on historyczny rozwój międzynarodowego prawa inwestycyjnego na tle zjawiska globalizacji. Dzięki globalnej sieci tysięcy międzynarodowych traktatów inwestycyjnych i wyjątkowemu i skutecznemu mechanizmowi arbitrażowemu, międzynarodowe prawo inwestycyjne stało się jednym z najważniejszych międzynarodowych reżimów prawnych i skutecznym narzędziem zarządzania globalnymi procesami ekonomicznymi. Artykuł ilustruje powiązane ze sobą ewolucyjne trajektorie globalizacji i międzynarodowego prawa inwestycyjnego i przyczynia się do lepszego zrozumienia współzależności międzynarodowego prawa inwestycyjnego i procesów globalizacyjnych, wyjaśniając, jak międzynarodowe prawo inwestycyjne z niszowej i wąskiej dziedziny prawa w krótkim czasie stało się tak potężnym, uznanym i efektywnym reżimem prawnym. Publikacją tego artykułu nauki prawne na PW zyskują 70 punktów.