Nowa książka dr Heleny Bulińskiej-Stangreckiej

Helena książka
Książka prezentuje diagnozę e-kultury oraz skuteczne praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach wirtualnych. Na podstawie badań empirycznych opisuje zjawisko e-kultury w organizacjach IT działających w Polsce. Przedstawia powiązania wirtualności z e-kulturą i konsekwencje wdrażania wirtualności dla różnych wymiarów kultury organizacji. Książka zawiera zalecenia aplikacyjne dla menadżerów opisujące sposoby zarządzania pracownikami, jak i narzędzia wspierające kształtowanie zaufania, współpracy, otwartej komunikacji, przywództwa i dzielenia się wiedzą w organizacjach wirtualnych. W celu określenia stopnia zwirtualizowania kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa, stworzony i opisany został barometr e-kultury, stanowiący podstawowe narzędzie diagnostyczne.

Bulińska-Stangrecka Helena: E-kultura. Model i analiza kultury organizacji wirtualnych, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-765-7, 225 s. 

Spis treści na stronie wydawnictwa

Książka wydana przez Oficynę Wydawniczą PW.