28.02.2019 - kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki

cywilizacja informacyjna

28.02.2019 (czwartek) o godz. 17.00 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Stan badań nad cywilizacją informacyjną wygłosi prof. Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej.

Z abstraktu wystąpienia: Zamierzeniem przyjętym w ramach omawianych badań jest ogarnięcie całokształtu symptomów nowego porządku światowego, u podłoża których leżą nieznane dotąd możliwości w zakresie automatyzacji przetwarzania informacji. O ile bowiem już dość dobrze rozpoznano rolę informatyzacji na poziomie lokalnym i w perspektywie doraźnej, to stosunkowo niewiele się mówi o jej roli na poziomie globalnym i w perspektywie dziejowej. Można bez przesady powiedzieć, że technologia informacyjna stanowi dziś główny oręż w zmaganiach na cywilizacyjną skalę. Więcej na stronie.