Habilitacja pracownika WAiNS

jzalewski

Dr Jarosław Zalewski decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna PW z dnia 6 maja b.r. został doktorem habilitowanym.

Opracowanie, na podstawie którego zostało pozytywnie rozpatrzone postępowanie habilitacyjne dr. inż. J. Zalewskiego, jest analizą możliwości rozszerzenia badań dynamiki oraz wybranych cech eksploatacyjnych pojazdów samochodowych związanych nierozerwalnie z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dr hab. J. Zalewski prowadzi badania z tego zakresu już od lat na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Swoją zaś wiedzą dzieli się prowadząc przedmioty na kierunku Administracja: Wybrane Zastosowania Mechaniki oraz Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

W książce habilitacyjnej szczególnie ważne było przedstawienie wyników badań nad statecznością techniczną stochastyczną modeli matematycznych pojazdów, która jako cecha eksploatacyjna stanowi element weryfikacji bezpiecznego ruchu pojazdu dopuszczanego do dalszej eksploatacji np. po naprawie powypadkowej. Na przykładzie modelu samochodu sportowego pokazano, przy uwzględnieniu zmian położenia środka masy oraz momentów bezwładności i dewiacji nadwozia, a także innych zmian konstrukcyjnych, że badanie takie może odbywać się w oparciu o trajektorie ruchu, dla manewrów realizowanych w programach symulacyjnych a także, że otrzymane wyniki można porównać z definicjami stateczności samochodu określonymi dla rzeczywistych pojazdów w normie ISO 8855.

Kolejnym istotnym elementem z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest analiza ruchu pojazdów z uwzględnieniem wybranych czynników, takich jak obciążenie, zmiany konstrukcyjne w pojeździe czy losowe nierówności drogi jako czynniki wpływające na przebieg takich manewrów jak hamowanie, przyspieszanie i zmiana kierunku ruchu pojazdu. Dr hab. J. Zalewski pokazał to na przykładach symulacji modelu samochodu jako możliwość analiz zjawisk zachodzących m.in. podczas współpracy koła z drogą oraz zachowania się pojazdów w różnych warunkach drogowych.

Ostatnim elementem, który został przedstawiony, jako możliwość rozszerzenia badań nad zdarzeniami drogowymi, była możliwość komplikacji modeli zderzeń samochodów, przy czym habilitant zwrócił uwagę na zderzenie boczne, jako bardziej niebezpieczne dla uczestników ruchu, a także z punktu widzenia mechaniki. Podkreślił także, że takie podejście może być wykorzystane w praktyce związanej z analizą przyczyn wypadków drogowych i ich przebiegu.

Książka dostępna jest m.in. w bazie CEON