Ważna publikacja pracownika WAiNS

Pręgowski - artykuł

Dr Michał Piotr Pręgowski, socjolog i adiunkt w WAiNS PW, opublikował artykuł w prestiżowym międzynarodowym, interdyscyplinarnym czasopiśmie „Anthrozoös” wydawanym przez Taylor and Francis (100 pkt. zgodnie z ministerialnym wykazem czasopism). Tytuł artykułu to Attitudes to Animal Abuse in Veterinary Practice in Poland.

Artykuł dotyczy zjawiska przemocy wobec zwierząt oraz jej związku z przemocą w rodzinie. Autorzy tekstu, dr. Pręgowski i absolwentka WAiNS, mgr Sandra Cieślik, prezentują w nim wyniki badania przeprowadzonego w środowisku lekarzy weterynarii i analizują postawy badanych wobec ww. przemocy, a także omawiają ich osobiste doświadczenia  (przypadki przemocy, jakość współpracy z organami ścigania, stosunek do orzecznictwa sądowego w sprawach związanych z przemocą wobec zwierząt).

Współautorka artykułu, Sandra Cieślik, jest absolwentką WAiNS (napisała pracę pod kierunkiem dra Michała Pręgowskiego), była przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego “ProAnimalia”. Przeprowadziła wywiady będące kanwą artykułu. Pierwsze kilka wywiadów stanowiło warstwę empiryczną pracy dyplomowej. Następnie przeprowadziła kolejne wywiady i wspólnie z drem Michałem Pręgowskim kontynuowała prace nad artykułem do prestiżowego czasopisma. Działania te były możliwe m.in. dzięki środkom dziekańskim na badania własne, które pozwoliły na rozbudowę części badawczej.