Ważna publikacja pracownika WAiNS

03014215

Dr hab. Robert Zajdler, prawnik z Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej, opublikował artykuł w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie prawniczym „Energy Policy” wydawanym przez Elsevier (140 pkt. zgodnie z ministerialnym wykazem czasopism). Temat artykułu to The role of capacity in the EU internal electricity market in the context of the General Court's judgment of 15 November 2018 in case T-793/14 Tempus Energy.

Od czasu wydania wyroku w sprawie 6/64 Costa przeciwko ENEL, gdzie energia elektryczna została uznana za " towar " podlegający zasadzie swobodnego przepływu towarów UE rynek energii elektrycznej w UE przeszedł zasadnicze zmiany regulacyjne i technologiczne. Zmiany, które miały miejsce, umożliwiły zapewnienie adekwatności zasobów nie tylko przez wytwórców, ale również przez "zarządzanie popytem".

Zmienia to rynek z rynku jednoproduktowego, na którym energia elektryczna jest wyłącznym towarem, w rynek dwuproduktowy, na którym drugim produktem jest zdolność zapewnienia adekwatności zasobów. Pojawia się pytanie, czy wpływa to na kwalifikację energii elektrycznej jako towaru oraz całościowy model rynku. W sprawie T-793/14 Tempus Energy Sąd zakwestionował brytyjski rynek mocy, co miało również znaczenie dla rynku polskiego.  Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie jak powyższe uwarunkowania mają wpływ na prawną kwalifikację energii elektrycznej.