Ważna publikacja pracownika WAiNS

cover

Dr Tomasz Jaroszyński, prawnik z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych, opublikował artykuł w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie prawniczym „European Constitutional Law Review” wydawanym przez Cambridge University Press (140 pkt. zgodnie z ministerialnym wykazem czasopism). Temat artykułu to National Parliaments’ Scrutiny of the Principle of Subsidiarity: Reasoned Opinions 2014–2019.

Artykuł został poświęcony korzystaniu przez parlamenty narodowe państw członkowskich Unii Europejskiej z mechanizmu wczesnego ostrzegania, w ramach którego kontrolują one zgodność projektów aktów ustawodawczych UE z zasadą pomocniczości (art. 5 ust. 3 Traktatu o UE).