Nowa książka pod red. dra Pawła Stacewicza

okładka książki studia z filozofi informatyki 13.09-1
Nakładem Wydawnictwa Naukowego Wojskowej Akademii Technicznej ukazała się monografia pt. "Studia z filozofii informatyki". Jest ona efektem współpracy WAiNS z WAT. Książkę otwiera polskie tłumaczenie obszernego hasła "Philosphy of Computer Science" ze Stanfordzkiej Encyklopedii Filozofii (Turner, Angius 2015). Kolejne teksty zdają sprawę z dociekań polskich filozofów nad szeroko pojętymi wytworami informatyki oraz jej wkładem we współczesną kulturę. Poruszane tematy rozciągają się od kwestii obliczeniowej natury świata, poprzez informatycznie rozumiany racjonalizm, aż do ważkich filozoficznie zastosowań informatyki (jak np. maszyny autonomiczne czy systemy monitorujące aktywność poznawczą ludzi). Książka zawiera także pewne teksty "eksperymentalne", będące zapisem lub interpretacją dyskusji internetowych w akademickim blogu Cafe Aleph.

Stacewicz, Paweł; Sołoducha, Krzysztof (red.): Studia z filozofii informatyki, Wydawnictwo Naukowe WAT 2018, 236 s., ISBN 978-83-7938-194-4. 

Ze wstępu do książki:

Namysł nad informatyką jako rozwijającą się dynamicznie dyscypliną poznawczo-praktyczną, dyscypliną traktowaną niekiedy jako podstawa nowego światopoglądu naukowego, wydaje się naturalnym zadaniem filozofii. Celem niniejszego zbioru tekstów jest pokazanie podstaw tej szczegółowej dyscypliny filozoficznej oraz wybranych aspektów prowadzonych w jej ramach rozważań.Konstruując go kierowaliśmy się dwoma przesłankami. Z jednej strony chcieliśmy dostarczyć aktualnego, kompetentnego przeglądu wybranych zagadnień poruszanych w ramach współczesnej filozofii informatyki (lub filozofii w informatyce, jak chcą niektórzy), a z drugiej pokazać aktywność wybitnych, polskich badaczy uprawiających tę dyscyplinę filozoficzną.

Spis treści:

  • Krzysztof Sołoducha (IOiZ WAT), Wstęp. Technologia definiująca i jej analitycy.
  • Nicola Angius (University of Sassari), Raymond Turner (University of Essex, Emeritus), Filozofia informatyki.
  • Paweł Polak (UJPII), Między metodologią a obliczeniową matematycznością świata... Perspektywy rozwoju filozofii informatyki w kontekście polskich tradycji filozoficznych.
  • Witold Marciszewski, Racjonalizm informatyczny jako realistyczna filozofia nauki.
  • Paweł Stacewicz (PW), O możliwości stworzenia maszyn autonomicznych. Wyjątki z dyskusji.
  • Anna Sarosiek (UJPII), Kręgi funkcjonalne jako wzór dla modelowania procesów autonomicznych sztucznych systemów.
  • Manuel de Landa (Princeton University School of Architecture), Filozofia formy a modelowanie komputerowe.
  • Krzysztof Sołoducha (IOiZ WAT), Kilka uwag na temat analizy ruchów mimicznych twarzy i zjawiska przedniej asymetrii jako podstawy automatyzacji badania ukrytych postaw poznawczych.