Profesor Andrzej Biłat - redaktor naczelny "Studiów Semiotycznych"

bilat
Powstałe w 1970 r. „Studia Semiotyczne” należą do najbardziej cenionych polskich czasopism filozoficznych. Prof. Andrzej Biłat z WAiNS jest ich naczelnym redaktorem od grudnia 2015 r.

Studia Semiotyczne” należą do najbardziej cenionych polskich czasopism filozoficznych. Czasopismo powstało w 1970 r. z inicjatywy (zmarłego wiosną 2017 r.) prof. Jerzego Pelca i było przez niego wydawane do 2015 r. Publikowało w nim wielu wybitnych uczonych (m.in.: I. Dąmbska, P.T. Geach, J. Giedymin, A. Grzegorczyk, H. Hiż, J. Kalinowski, L. Koj, J. Kmita, W. Kotański, W. Kunicki-Goldfinger, J. Kuryłowicz, W. Mejbaum, L. Nowak, Ch. Perelman, M. Przełęcki, T.A. Sebeok, B. Stanosz, W. Tatarkiewicz i M. Wallis).

W grudniu 2015 r. prof. Andrzej Biłat objął funkcję redaktora naczelnego „Studiów Semiotycznych”. W 2016 r. Czasopismo zostało formalnie przekształcone w półrocznik ukazujący się równolegle w druku i w Internecie. W latach 2016-2017 ukazały się trzy numery (czwarty jest planowany na początek 2018 r.) zawierające rozprawy z pogranicza filozofii i semiotyki. Niektóre z nich są tłumaczone na język angielski i zamieszczane w otwartej bazie cyfrowej „Studia Semiotyczne – English Supplement”. Czasopismo jest indeksowane w bazach danych: BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIHPlus, Index Copernicus, MNiSW/lista C (10 pkt), POL-Index/PBN. Wydawcą „Studiów Semiotycznych” jest Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Profesor Andrzej Biłat - redaktor naczelny "Studiów Semiotycznych"
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.