Praktyki u Marszałka 2018

9 kwietnia na stronie www.mazovia.pl ogłoszone zostały szczegóły programu Praktyki u Marszałka 2018 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Praktyki będzie można odbywać w lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 r. Nabór będzie odbywał się między 9 a 27 kwietnia 2018 r. 

Program adresowany jest do studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów licencjackich/inżynierskich, tzn. są studentami co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych, zameldowanych na pobyt stały i studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie województwa mazowieckiego. Z uwagi na charakter działalności Urzędu preferowane kierunki studiów to: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia oraz kulturoznawstwo.

Podczas rekrutacji student będzie miai możliwość wyboru wydzialu/biura ze struktury departamentu/kancelarii lub delegatury Urzędu Marszałkowskiego, w którym będzie realizował miesięczną (trwającą 150 godzin) praktykę. Głównym założeniem programu „Praktyki u Marszałka" jest zdobycie przez studenta praktycznej wiedzy nt. funkcjonowania samorządowej jednostki organizacyjnej. W trakcie odbywania praktyki praktykant zapozna się z zasadami stosowania prawa administracyjnego, zasadami przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz Urzędu oraz z jego klientami, ścieżkami załatwiania spraw służbowych oraz kulturą organizacyjną Urzędu. Ważnym aspektem praktyk jest możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu oraz poznanie warunków pracy w administracji. Aktywnymi uczestnikami programu będą również pracownicy Urzędu pełniący funkcje opiekunów praktykantów oraz ekspertów prowadzących spotkania tematyczne, mające na celu przybliżenie określonych zagadnień istotnych z punktu widzenia przyszłych pracowników administracji. Program będzie realizowany w siedzibach Urzędu zlokalizowanych na terenie Warszawy oraz w delegaturach w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.