Ogłoszenia Dziekanatu

Poniżej znajdują się aktualne ogłoszenia Dziekanatu.

dotyczy konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

W związku z rozstrzygnięciem konkursów OPUS 13  i PRELUDIUM 13 ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki uprzejmie informujemy, że obsługa administracyjna umowy i projektów w kontaktach z NCN przebiegać będzie w formie elektronicznej.

Zwiedzanie wystawy Instytutu Goethego

W dniu 14.03.2018  o godzinie 16.00 Studium Języków Obcych zaprasza na połączone z warsztatami zwiedzanie wystawy Instytutu Goethego „Erfinderland Deutschland”. Przewodnikiem po wystawie będzie lektor DAAD na Politechnice Warszawskiej, mgr Jan-Moritz Bogdanovic. Wystawa znajduje się w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

Spotkanie osób zainteresowanych o godzinie 15.55 w holu Wydziału MINI PW.

Więcej informacji dotyczących wystawy: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/war/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21153964

Praktyki u Marszałka 2018

9 kwietnia na stronie www.mazovia.pl ogłoszone zostały szczegóły programu Praktyki u Marszałka 2018 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Praktyki będzie można odbywać w lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 r. Nabór będzie odbywał się między 9 a 27 kwietnia 2018 r. 

Program adresowany jest do studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów licencjackich/inżynierskich, tzn. są studentami co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych, zameldowanych na pobyt stały i studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie województwa mazowieckiego. Z uwagi na charakter działalności Urzędu preferowane kierunki studiów to: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia oraz kulturoznawstwo.

Porozumienie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w sprawie praktyk studenckich w 2018 r.

Politechnika Warszawska zawarła porozumienie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w sprawie praktyk studenckich w 2018 r.

Więcej na stronie urzędu oraz w porozumieniu poniżej:

Wpisy zaliczające praktyki

W dniach: 5 czerwca, 12 czerwca, 19 czerwca 2018 r. w godz. 9.00-12.00 studenci obecnego III roku mogą złożyć w dziekanacie - pok. 207 (u p. Czeredys) swoje indeksy do wpisów zaliczających obowiązkowe praktyki. Przypominamy, że aby przystąpić do obrony, należy mieć zaliczone praktyki. Indeksy będzie można odbierać w tym samym tygodniu od czwartku - w normalnych godzinach przyjęć. Studenci niestacjonarni mogą zostawiać indeksy na najbliższych zjazdach (pt, sob) u p. Agaty.

Stypendia i zapomogi

Po odbiór decyzji stypendialnej należy zgłosić się do Pani Pauliny Czeredys, pok. 207 (Dziekanat WAiNS) w godzinach przyjęć studentów (link), z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (PDF).