Ogłoszenia Dziekanatu

Poniżej znajdują się aktualne ogłoszenia Dziekanatu.

Wpisy zaliczające praktyki

W dniach: 6.06, 20.06, 27.06.2017 w godz. 9.00-12.00 studenci obecnego III roku powinni złożyć w dziekanacie - pok. 207 (u p. Czeredys) swoje indeksy do wpisów zaliczających obowiązkowe praktyki. 

Urlopy pracowników Dziekanatu

W dn. 14-18.08.2017 Dziekanat jest nieczynny

Paulina Czeredys:           31-18.08.2017

Kamil Kraszewski:           31-18.08.2017

Jadwiga Kania:                  16.08-01.09.2017

Agata Masternak:           11-19.08.2017 oraz 30.08-1.09.2017

Zapisy na zajęcia WF

Pobierz plik (msword, 295,50 kB)

Listy studentów przyjętych na specjalizacje w ramach kierunku Administracja:

  • na studiach stacjonarnych I stopnia: Bezpieczeństwo narodowe - (PDF)
  • na studiach stacjonarnych II stopnia: Bezpieczeństwo narodowe Polski - (PDF)
  • na studiach stacjonarnych II stopnia: Finanse i bankowość - (PDF)

Stypendia i zapomogi

Po odbiór decyzji stypendialnej należy zgłosić się do Pani Pauliny Czeredys, pok. 207 (Dziekanat WAiNS) w godzinach przyjęć studentów (link), z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (PDF).