Konferencja współorganizowana przez WAINS

Filozofia w informatyce zdjęcie
W dniach 23-24 listopada 2018 roku WAiNS współorganizuje (razem z Wojskową Akademią Techniczną) IV edycję Konferencji Ogólnopolskiej pt. "Filozofia w informatyce".

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się na Politechnice Warszawskiej w roku 2015; druga na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie w roku 2016; zaś trzecia edycja została zorganizowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Spotkania mają za zadanie scalać różne polskie środowiska zajmujące się refleksją nad informatyką i służyć rozwojowi filozofii informatyki. Mamy nadzieję, że zapraszając specjalistów z różnych dziedzin, przyczynimy się do rozwoju badań interdyscyplinarnych związanych z informatyką. Jesteśmy otwarci na uczonych spoza Polski, dlatego część wystąpień i publikacji może zostać przedstawiona w języku angielskim.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie Profesor Raymond Turner z Wielkiej Brytanii, który wygłosi wykład specjalny w dniu 24 listopada. Honorowym patronem naszego cyklu pozostaje niezmiennie Profesor Witold Marciszewski.

Zapraszamy do zgłaszania referatów na następujące, między innymi, tematy:

 1. Fundamentalne pojęcia informatyki: informacja, algorytm, obliczalność…
 2. Metodologiczne wyzwania współczesnych badań informatycznych.
 3. Informatyka a inne nauki szczegółowe (fizyka, biologia, kognitywistyka, astronomia, lingwistyka i inne).
 4. Ontologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne aspekty badań informatycznych.
 5. Rola informatyki i jej zastosowań we współczesnej kulturze. Kwestie światopoglądowe.
 6. Etyczne i prawne aspekty zastosowań informatyki.

Organizatorzy Konferencji

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania WAT
 • Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej przy wydziale WAINS PW

Rada Naukowa

 • prof. Witold Marciszewski (UW)
 • prof. Józef Lubacz (PW, ICFO)
 • prof. Andrzej Biłat (PW, ICFO)
 • prof. Piotr Zaskórski (WAT)
 • prof. Kazimierz Worwa (WAT)
 • prof. Marek Hetmański (UMCS)
 • dr hab. Paweł Polak (UPJPII)
 • dr hab. Sławomir Leciejewski (UAM)
 • dr hab. Krzysztof Sołoducha (WAT)
 • dr inż. Paweł Stacewicz (PW)

Wsparcie Konferencji

 • Katedra Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie
 • Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki

Oficjalna strona konferencji. Plakat konferencji w formacie PDF.