Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".

Ogłoszenia Dziekanatu

Poniżej znajdują się aktualne ogłoszenia Dziekanatu.

Konkurs na prace magisterskie

logo_TPP_2015

Trwa XI edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Prace magisterskie dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski można zgłaszać do 23 października 2017 r. Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości blisko 50.000 zł, publikacje i staże.

Modernizacja Roku 2016

197 (1)
„Wykonanie rewitalizacji wraz z przebudową Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej – termomodernizacja obiektu” ma szansę stać się Modernizacją Roku 2016. Liczą się Wasze głosy!
197

Kongres innoSHARE’17

cziitt-footer-logo
innoSHARE’17 – people, knowledge, impact – to 3. edycja Kongresu Polski Innowacyjnej skierowana do młodych naukowców, doktorantów, pracowników naukowych, studentów, pracowników działów R&D, przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych rozwojem rynku start-upów i wysokich technologii w Polsce. Wydarzenie odbędzie się 21-22.06.2017 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Sukces pracownika WAiNS

pregowski

Dr Michał Piotr Pręgowski został wybrany członkiem Editorial Advisory Board czasopisma "Anthrozoös" - na sześcioletnią kadencję od lipca 2017 r.

Anthrozoös jest czasopismem z tzw. Master Journal List i części A listy czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt: kompetentny wykładowca

cziitt-footer-logo
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

konkurs na pracę z zakresu etyki biznesu

Veritas Veritatis
Do 31 lipca 2017 r. można zgłaszać do konkursu m.in. prace licencjackie i magisterskie z zakresu etyki biznesu.
Konkurs organizują Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

Program wymiany studentów ATHENS

  3 lipca rozpocznie się nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2017, która odbędzie się w dniach 11-18 listopada 2017 r.

Nowelizacja Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

24 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”, regulująca procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE).

Inauguracja 2017/2018

Politechnika-Warszawska-otwiera-nowy-kierunek-studiow-interdyscyplinarnych
Dziekan i Rada Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ma zaszczyt zaprosić naszych Studentów, Pracowników, Współpracowników oraz wszystkich Przyjaciół Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na Inaugurację roku akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 02 października 2017 roku o godz. 12.30 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1.

Wykład inauguracyjny pt. Przyczyny bogactwa narodów wygłosi dr hab. Radosław Koszewski, profesor PW.

Serdecznie zapraszamy !!!

Pierwszy ogólnopolski kongres kół naukowych IKONA2017

Pierwszy ogólnopolski kongres kół naukowych IKONA2017 odbędzie się w Warszawie w dniach 17-19 listopada (http://ikona.edu.pl/).

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 - fotorelacja

2 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018. 

Delegacje z Chin

W dniach 6-7 listopada gościliśmy delegacje z dwóch Uczelni chińskich:  Sichuan Academy of Social Sciences oraz Chongqing Institute of Public Administration.