Plany zajęć

  Plany zajęć mogą ulec zmianie, za co przepraszamy. Dziekanat nie udostępnia tych planów w inny sposób; pytania można kierować na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.

  Studia stacjonarne

  Studia licencjackie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-04-11 13:21:00.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-05-13 10:48:17.
  6 semestr, 3 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-04-23 12:33:39.

  Studia magisterskie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-05-13 14:12:03.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-04-15 14:13:57.

  Studia niestacjonarne

  Studia licencjackie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-05-27 12:36:13.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-04-20 15:57:08.
  6 semestr, 3 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-05-27 12:36:16.

  Studia magisterskie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-05-29 14:14:47.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-05-14 13:33:31.

  Stan na 2015-08-05 01:49:44.