Plany zajęć

  Plany zajęć mogą ulec zmianie, za co przepraszamy. Dziekanat nie udostępnia tych planów w inny sposób; pytania można kierować na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.

  Studia stacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-27 11:47:00.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-03 11:39:50.
  5 semestr, 3 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-11-03 13:32:39.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-01 15:06:33.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-11-12 14:34:42.

  Studia niestacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-11-21 13:53:16.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-11-21 13:53:19.
  5 semestr, 3 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-11-21 13:53:22.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 15:24:56.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 15:24:59.

  Powyższe plany mogą ulec zmianie.