Plany zajęć

  Plany zajęć mogą ulec zmianie, za co przepraszamy. Dziekanat nie udostępnia tych planów w inny sposób; pytania można kierować na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.

  Studia stacjonarne

  Studia licencjackie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 12.04.2017 o 14:25.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 26.04.2017 o 14:20.
  6 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana 05.05.2017 o 17:15.
  Seminaria
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 09.05.2017 o 12:17.
  6 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana 11.05.2017 o 09:46.

  Studia magisterskie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 18.04.2017 o 13:41.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 18.04.2017 o 12:35.
  Seminaria
  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 11.04.2017 o 09:23.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 15.05.2017 o 14:06.

  Studia niestacjonarne

  Studia licencjackie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 11.05.2017 o 10:46.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 11.05.2017 o 10:54.
  6 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana 10.05.2017 o 14:35.

  Studia magisterskie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 08.05.2017 o 09:47.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 18.04.2017 o 12:34.

  Stan 25.05.2017 o 01:12.