Plany zajęć

  Plany zajęć mogą ulec zmianie, za co przepraszamy. Dziekanat nie udostępnia tych planów w inny sposób; pytania można kierować na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.

  Studia stacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 04.01.2017 o 10:51.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 21.11.2016 o 13:59.
  5 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana 22.11.2016 o 12:05.
  Seminaria
  5 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana 20.01.2017 o 09:33.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 12.01.2017 o 09:57.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 29.11.2016 o 11:47.
  Seminaria
  3 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 09.01.2017 o 13:15.

  Studia niestacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 28.11.2016 o 14:56.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 28.11.2016 o 14:54.
  5 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana 20.01.2017 o 16:20.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 16.01.2017 o 08:46.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 20.01.2017 o 11:15.

  Stan 24.01.2017 o 07:56.