Plany zajęć

  Plany zajęć mogą ulec zmianie, za co przepraszamy. Dziekanat nie udostępnia tych planów w inny sposób; pytania można kierować na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.

  Studia stacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok: brak danych.
  3 semestr, 2 rok: brak danych.
  5 semestr, 3 rok: brak danych.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok: brak danych.
  3 semestr, 2 rok: brak danych.

  Studia niestacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok: brak danych.
  3 semestr, 2 rok: brak danych.
  5 semestr, 3 rok: brak danych.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok: brak danych.
  3 semestr, 2 rok: brak danych.

  Stan na 2015-09-01 22:12:42.