Plany zajęć

  Plany zajęć mogą ulec zmianie, za co przepraszamy. Dziekanat nie udostępnia tych planów w inny sposób; pytania można kierować na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.

  Studia stacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-13 14:48:35.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-03 11:39:50.
  5 semestr, 3 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-24 17:46:38.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-01 15:06:33.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-14 16:48:42.

  Studia niestacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-14 14:57:08.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-14 14:57:11.
  5 semestr, 3 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-14 14:57:14.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-23 16:57:03.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-23 16:57:06.

  Powyższe plany mogą ulec zmianie.