Plany zajęć

  Plany zajęć mogą ulec zmianie, za co przepraszamy. Dziekanat nie udostępnia tych planów w inny sposób; pytania można kierować na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.

  Studia stacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-12-19 15:10:42.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-03 11:39:50.
  5 semestr, 3 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-12-17 15:13:09.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-10-01 15:06:33.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-12-17 14:59:01.

  Studia niestacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-01-16 11:55:15.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-12-09 14:04:51.
  5 semestr, 3 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-01-20 09:20:51.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia modyfikacja: 2014-12-12 14:51:09.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 09:26:50.

  Powyższe plany mogą ulec zmianie.