Plany zajęć

  Plany zajęć mogą ulec zmianie, za co przepraszamy. Dziekanat nie udostępnia tych planów w inny sposób; pytania można kierować na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.

  Studia stacjonarne

  Studia licencjackie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana: 2016-05-20 11:49:45.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana: 2016-06-10 08:55:25.
  6 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana: 2016-04-26 08:37:03.
  Seminaria
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana: 2016-06-10 08:55:48.
  6 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana: 2016-05-17 10:24:00.

  Studia magisterskie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana: 2016-05-16 10:55:53.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana: 2016-04-15 10:28:28.
  Seminaria
  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana: 2016-06-03 15:07:00.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana: 2016-05-17 10:24:03.

  Studia niestacjonarne

  Studia licencjackie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana: 2016-04-09 14:49:17.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana: 2016-05-16 12:19:00.
  6 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana: 2016-04-09 14:49:24.

  Studia magisterskie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana: 2016-04-15 14:11:18.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana: 2016-06-07 12:29:27.

  Stan z 2016-08-24 03:25:38.