Plany zajęć

  Plany zajęć mogą ulec zmianie, za co przepraszamy. Dziekanat nie udostępnia tych planów w inny sposób; pytania można kierować na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.

  Studia stacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 17.10.2016 o 13:29.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 05.10.2016 o 12:40.
  5 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana 07.10.2016 o 13:16.
  Seminaria
  5 semestr, 3 rok: brak danych.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 05.10.2016 o 12:03.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 10.10.2016 o 14:38.
  Seminaria
  3 semestr, 2 rok: brak danych.

  Studia niestacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 12.10.2016 o 11:10.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 12.10.2016 o 15:41.
  5 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana 12.10.2016 o 11:10.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 21.10.2016 o 13:52.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 21.10.2016 o 13:52.

  Stan 26.10.2016 o 11:15.