Plany zajęć

  Plany zajęć mogą ulec zmianie, za co przepraszamy. Dziekanat nie udostępnia tych planów w inny sposób; pytania można kierować na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.

  Studia stacjonarne

  Studia licencjackie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 27.02.2017 o 09:08.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 24.03.2017 o 11:19.
  6 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana 02.03.2017 o 08:46.
  Seminaria
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 20.03.2017 o 09:28.
  6 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana 02.03.2017 o 11:05.

  Studia magisterskie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 25.03.2017 o 14:35.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 23.02.2017 o 13:28.
  Seminaria
  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 25.03.2017 o 14:35.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 02.03.2017 o 11:05.

  Studia niestacjonarne

  Studia licencjackie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 20.03.2017 o 14:56.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 20.03.2017 o 14:56.
  6 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana 20.03.2017 o 14:56.

  Studia magisterskie

  2 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana 20.03.2017 o 15:00.
  4 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana 20.03.2017 o 14:56.

  Stan 28.03.2017 o 06:18.