Plany zajęć

  Plany zajęć mogą ulec zmianie, za co przepraszamy. Dziekanat nie udostępnia tych planów w inny sposób; pytania można kierować na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.

  Studia stacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana: 2016-09-28 14:33:09. *
  3 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana: 2016-09-26 14:30:06.
  5 semestr, 3 rok; ostatnia zmiana: 2016-09-26 14:30:11.
  Seminaria
  5 semestr, 3 rok: brak danych.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok; ostatnia zmiana: 2016-09-26 14:30:35.
  3 semestr, 2 rok; ostatnia zmiana: 2016-09-26 14:30:46.
  Seminaria
  3 semestr, 2 rok: brak danych.

  Studia niestacjonarne

  Studia licencjackie

  1 semestr, 1 rok: brak danych.
  3 semestr, 2 rok: brak danych.
  5 semestr, 3 rok: brak danych.

  Studia magisterskie

  1 semestr, 1 rok: brak danych.
  3 semestr, 2 rok: brak danych.

  * Mniej niż 3h od ostatniej zmiany.
  * Stan z 2016-09-28 15:33:03.