MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
  „20 lat ustawy – Prawo energetyczne”


  Data: 12 kwietnia 2017 r.
  Miejsce: Sala „Pod Kopułą” Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa


  Komitet naukowy

   (w kolejności alfabetycznej)

  dr hab. Filip Elżanowski – Uniwersytet Warszawski
  dr Zdzisław Muras – Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów URE
  dr hab. Robert Suwaj, prof. PW – Politechnika Warszawska
  dr hab. Mariusz Swora – Prezes URE (2007–2010)
  dr Robert Zajdler – Politechnika Warszawska – Przewodniczący

  Program konferencji

  8:30 – 9:00Rejestracja

  Część oficjalna

  9:00 – 9:45Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
  • Maciej Bando, Prezes URE
  • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
  • Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
  9:45 – 10:45Wręczenie odznaczeń resortowych

  10:45 – 11:00Przerwa kawowa
  11:00 – 13:00Panel inauguracyjny – 20 lat Prawa energetycznego – czas na rozmowę o zmianach?

  Referat wprowadzający i moderowanie: dr Robert Zajdler, Adiunkt, Politechnika Warszawska

  Referaty:
  1. Maciej Bando – Prezes URE (2014– obecnie)
  2. Marek Woszczyk – były Prezes URE (2010–2013)
  3. dr hab. Mariusz Swora – były Prezes URE (2007–2010)
  4. dr Leszek Juchniewicz – były Prezes URE (1997–2007)


  Loża ekspertów
  13:00 – 13:45Lunch

  Część naukowa

  13:45 – 14:00Wprowadzenie dr hab. Zbigniewa Króla, prof. PW, Dziekana WAiNS Politechnika Warszawska
  14:00 – 15:45Panel dyskusyjny – Równoważenie interesów uczestników rynku


  Referaty: (w kolejności alfabetycznej)
  1. prof. dr Vidmantas Jankauskas, Vilnius Gediminas Technical University (Litwa)

   referat: „Role of regulator in coping with problems of the developing energy market”


  2. prof. dr Aya Kachi, Uniwersytet w Bazylei (Szwajcaria)

   referat: „Understanding stakeholder involvement in energy policy-making from Political Economy perspectives”


  3. prof. dr Alan Riley, Institute for Statecraft in London (Wielka Brytania)

   referat: „Legal proceedings in Nord Stream 2 and OPAL exemption cases - how to balance different interests in a more equilibrated way”


  4. Loża ekspertów
   • Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
   • Piotr Kasprzak, Prezes Zarządu Hermes Energy Group S.A.
   • dr Paweł Ostrowski Towarowa Giełda Energii S.A
   • Marcin Gałczyński, Prezes Zarządu Polish Trading Point S.A.


   Moderator: dr hab. Mariusz Swora, Prezes URE (2007–2010)


  15:45 – 16:00Przerwa kawowa
  16:00 – 17:45Panel dyskusyjny – Koordynacja polityk i regulacji

  Referaty: (w kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Filip Elżanowski – Uniwersytet Warszawski

   referat: „Swobodne uznanie czy związanie decyzyjne, gdzie leży przyszłość skutecznej regulacji na rynkach infrastrukturalnych? Rozważania prawno-doktrynalne, kim ma być regulator rynku?”


  2. dr Zdzisław Muras – Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów URE
   referat: „Regulator sektorowy rynku energetycznego - między polityką, prawem a gospodarką. Przyczynek na tle reglamentacji rynków paliw i energii.”


  3. dr hab. Jakub Pokrzywniak, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

   referat: „O konieczności zachowania spójności między polityką energetyczną państwa a działaniami regulatora – uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dn. 21 kwietnia 2016 r., III SK 28/15”


  4. dr hab. Robert Suwaj, prof. PW –Politechnika Warszawska

   referat: „Standardy dobrych praktyk administracyjnych przy nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa URE?”


  5. prof. nadzw. dr hab. Marek Szydło, – Uniwersytet Wrocławski

   referat: „Międzynarodowa współpraca organów regulacyjnych w energetyce: między paneuropeizmem, regionalizmem i narodowym protekcjonalizmem”

  18:00Zakończenie konferencji

  Partnerzy konferencji Urzędu Regulacji Energetyki:

         

  Partnerzy konferencji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej


     


  Komitet organizacyjny

  Formularz zapisu na konferencję

  Publikacje prokonferencyjne

  Kontakt