Dziekanat WAiNS

  Kierownik dziekanatu

  mgr Marta Strzemieczna
  pokój 207
  tel. 22 234-64-33
  m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek – piątek 10:00–15:00

  Studia stacjonarne

  mgr Jadwiga Kania
  pokój 207
  tel. 22 234-65-25
  j.kania@ans.pw.edu.pl
  Studia magisterskie I i II rok

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 10:00–13:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek nieczynny

  Studia stacjonarne

  mgr Kamil Kraszewski
  pokój 207
  tel. 22 234-57-88
  k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
  Studia licencjackie I, II i III rok, Suplement

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 10:00–13:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek nieczynny

  Studia niestacjonarne

  mgr inż. Agata Masternak
  pokój 207
  tel. 22 234-63-09
  a.masternak@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek – piątek 10:00–13:00

  w czasie zjazdów
  piątek 10:00–18:00
  sobota 10:00–15:00

  Praktyki i stypendia

  lic. Paulina Czeredys
  pokój 207
  tel. 22 234-15-52
  p.czeredys@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 12:15–15:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek * 12:30–15:30
  * dla studiów niestacjonarnych
  Informacja zamieszczona w witrynie nie będzie udzielana w dziekanacie. Telefonicznie, ani poza godzinami przyjęć, nie załatwia się żadnych spraw studenckich.
   
  Wszystkie ogłoszenia

  Nauka o administracji - odrabianie wykładu
  27.04.2015 15:25:22

  Zaległy wykład z Nauki o administracji z doc. dr M. Kisilowskim dla studentów I roku licencjatu (ciąg II) odbędzie się w dniu 30.04.2015 r. w godz. 12.15-14.00, sala 208 GG.

  Przyjęcia p. Pauliny Czeredys
  27.04.2015 11:21:54

  W dniu 28 kwietnia 2015 (wt) odwołane są przyjęcia studentów u p. Pauliny Czeredys. Decyzje stypendialne w tym dniu można odbierać u p. Marty Strzemiecznej.

  Warsztaty nt. migracji
  26.04.2015 07:27:13

  Do środy 29.04.2015 włącznie studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia mogą na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl lub bezpośrednio do dr Katarzyny Chrostowskiej-Malak, dr Agnieszki Tomczak lub mgr. Szymona Drabczyka kierować zgłoszenia na warsztaty poswięcone problematyce migracji w ujęciu indywidualnym i ogólnospołecznym: "Migracje – wolność i świadomy wybór".

  Warsztaty w wymiarze 3 x 4h = 12h będą odbywać się we wtorki 5, 19 i 26 maja 2015; dla uczestników przewidziano 20 miejsc.(PDF)

  Gospodarka światowa 23.04.2015
  22.04.2015 14:26:59

  Odwoływane wcześniej zajęcia obieralne z Gospodarki światowej z prof. L. Jasińskim dla studentów I roku studiów magisterskich w dniu 23.04.2015 (czwartek) odbędą się.

  Odwołane zajęcia w dniu 28.04.2015
  22.04.2015 14:26:34

  W dniu 28.04.2015 (wtorek) odwołane są zajęcia obieralne z Socjologii administracji z dr K. Dzieniszewską-Naroską dla studentów I roku studiów magisterskich.

  Ćwiczenia z Technologii Informacyjnych - gr.9, gr 7,gr 5
  21.04.2015 12:57:44

  W związku z ogłoszonymi godzinami rektorskimi, w dniu 22.04.2015 r. odwołane są wszystkie zajęcia laboratoryjne z Technologii Informacyjnych (gr. 5, gr 7, gr 9 - I rok st. stacjonarne).

  Odwołane zajęcia w dniu 21.04.2015
  21.04.2015 12:33:45

  W dniu 21.04.2015 (wtorek) odwołane są ćwiczenia z Teorii bezpieczeństwa z prof. M. Kowalewskim dla studentów II roku studiów licencjackich (grupa 7 i 8 - specj. BN).

  Godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 22.04.2015
  17.04.2015 17:33:54

  W związku z odbywającym się w Gmachu Głównym w dniu 22 kwietnia 2015 r. spotkaniem, Rektor ustanawia na terenie Gmachu Głównego w dniu 22 kwietnia począwszy od 15:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych: decyzja nr 31/2015 Rektora PW z dnia 25.03.2015 (PDF).

  Podkreślamy, że godziny rektorskie dotyczą tylko zajęć odbywających się w Gmachu Głównym PW. Zajęcia przewidziane w salach budynku na ul. Noakowskiego 18/20 oraz w budynku WIL odbywają się bez zmian.

  Odwołane zajęcia w dniu 20.04.2015
  17.04.2015 17:10:49

  W dniu 20.04.2015 (poniedziałek) odwołane są wykłady z Polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych z dr K. Górniak dla studentów II roku magisterskiego (ciąg I i II). Wykład będzie odrobiony dla całego roku (ciąg I i II) w dniu 23.04.2015 (czwartek) w godz. 10.15-12.00, sala 306 GG.

  Odwołane zajęcia w dniu 20.04.2015
  17.04.2015 17:01:59

  W dniu 20.04.2015 (poniedziałek) odwołany jest wykład z Publicznego prawa gospodarczego z dr D. Sypniewskim dla studentów II roku licencjatu (ciąg II). Wykład będzie odrobiony w dniu 27.04.2015 (poniedziałek) w godz. 8.30-10.00, sala 208 GG.

  Odwołane zajęcia w dniu 23.04.2015
  17.04.2015 16:39:48

  W dniu 23.04.2015 (czwartek) odwołane są zajęcia obieralne z Gospodarki światowej z prof. L. Jasińskim dla studentów I roku studiów magisterskich.

  Ćwiczenia z Ustroju samorządu teryt. - grupa 6
  17.04.2015 16:36:18

  W dniu 22.04.2015 (środa) w godz. 14.15-16.00 ćwiczenia z Ustroju samorządu terytorialnego z dr D. Wilkowską-Kołakowską dla grupy 6 (I rok lic.) są przeniesione do sali 226 GG.

  Dodatkowe egzaminy językowe
  17.04.2015 16:26:58

  W załączeniu znajduje się informacja nt. dodatkowych egzaminów językowych organizowanych przez Studium Języków Obcych PW w maju 2015 r.(PDF)

  Zaległe opłaty za semestr letni 2014/2015
  17.04.2015 14:52:10

  Studenci studiów I stopnia niestacjonarnych, którzy dokonają wpłaty za semestr letni 2014/2015 po dniu 16.04.2015 r. obowiązkowo muszą zgłosić się do dziekanatu w celu dostarczenia dowodu wpłaty za semestr letni 2014/2015 na najbliższym zjeździe, tj. 17–19.04.2015 r.

  Jednocześnie informujemy, że w stosunku do studentów studiów niestacjonarnych, którzy nie wnieśli jeszcze opłaty ze semestr letni 2014/2015, Dziekan będzie podejmował w najbliższym czasie decyzje o skreśleniu, a tym spośród nich, którzy pobierają stypendia, zostanie wstrzymana wypłata świadczeń.

  Konsultacje dr A. Tomczak w dniu 15.04.2015
  14.04.2015 15:56:19

  W dniu 15.04.2015 odwołane są konsultacje dr Agnieszki Tomczak. W zamian odbędą się dodatkowe konsultacje w dniu 16.04.2015 (czwartek) w godz. 12.00-13.30.

  Odwołane zajęcia z dr A. Woźniak
  14.04.2015 11:43:30

  W dniach 14–19.04.2015 z powodu choroby odwołane są wszystkie zajęcia dr A. Woźniak. Dotyczy to zajęć dla studentów I roku mgr:
  • seminarium dyplomowe – 15.04.2015 w godz. 12.15-14.00;
  • obieralne prawne: Ochrona własności intelektualnej – 16.04.2015 w godz. 16.15-18.00.

  Zajęcia obieralne z Prawa rodzinnego - II rok lic.
  14.04.2015 11:27:09

  Zajęcia obieralne z Prawa rodzinnego z dr B. Krupą dla studentów II roku licencjatu są przeniesione z dnia 15.04.2015 na dzień 16.04.2015 (czw.) w godz. 10.15-12.00, sala 412 GG.

  Zaległe opłaty za semestr letni 2014/2015
  09.04.2015 14:24:44

  Studenci studiów II stopnia niestacjonarnych, którzy dokonają wpłaty za semestr letni 2014/2015 po dniu 09.04.2015 r. obowiązkowo muszą zgłosić się do dziekanatu w celu dostarczenia dowodu wpłaty za semestr letni 2014/2015 na najbliższym zjeździe, tj. 10–12.04.2015 r.

  Jednocześnie informujemy, że w stosunku do studentów studiów niestacjonarnych, którzy nie wnieśli jeszcze opłaty ze semestr letni 2014/2015, Dziekan będzie podejmował w najbliższym czasie decyzje o skreśleniu.

  Wychowanie fizycznie – studia niestacjonarne II stopnia
  09.04.2015 13:22:25

  Informujemy, że Wychowanie fizyczne nie będzie realizowane na studiach niestacjonarnych II stopnia w semestrze letnim 2014/2015. Obowiązkowe zajęcia z Wychowania fizycznego będą odbywać się dopiero od roku 2015/2016. Za zmiany przepraszamy.

  Odwołane zajęcia w dniu 08.04.2015
  08.04.2015 11:07:44

  W dniu 08.04.2015 (środa) odwołane są zajęcia obieralne z Prawa rodzinnego z dr B. Krupą dla studentów II roku licencjatu.

  Terminarz seminariów dyplomowych
  07.04.2015 13:44:39

  Szczegółowy terminarz seminariów dyplomowych dla studiów stacjonarnych – semestr 4 studia I stopnia oraz semestr 2 studia II stopnia – znajduje się tutaj.

  Odwołane zajęcia w dniu 09.04.2015
  02.04.2015 14:29:29

  W dniu 09.04.2015 (czwartek) odwołane są zajęcia obieralne z Wyceny nieruchomości z dr D. Wilkowską-Kołakowską dla studentów I roku magisterskiego.

  Odwołane zajęcia w dniu 02.04.2015
  01.04.2015 15:13:43

  W dniu 02.04.2015 (czwartek) odwołane są ćwiczenia z Matematyki z dr E. Frankiewicz dla studentów I roku licencjatu (grupa 1). Zajęcia były odrabiane w dniu 24.03.2015 r.

  Odwołane zajęcia w dniu 02.04.2015 – I rok lic. i I rok mgr
  30.03.2015 13:09:40

  W dniu 02.04.2015 (czwartek) odwołane są wszystkie zajęcia z doc. dr M. Kisilowskim, czyli:
  • w godz. 10.15-12.00 Nauka o administracji dla studentów I roku licencjackiego;
  • w godz. 16.15-18.00 Protokół dyplomatyczny dla studentów I roku magisterskiego.

  Seminarium dyplomowe z prof. Pietrzakiem – I rok mgr
  30.03.2015 13:07:23

  Terminy seminarium dyplomowego dla I roku magisterskiego prowadzonego przez prof. Bogusława Pietrzaka:
  • 18.03.2015 w godz. 12.15-14.00, sala 518 N (2h)
  • 01.04.2015 w godz. 08.30-10.00, sala 518 N (2h)
  • 08.04.2015 w godz. 12.15-14.00, sala 518 N (2h)
  • 22.04.2015 w godz. 12.15-14.00, sala 518 N (2h)
  • 06.05.2015 w godz. 12.15-14.00, sala 518 N (2h)
  • 20.05.2015 w godz. 12.15-14.00, sala 518 N (2h)
  • 03.06.2015 w godz. 12.15-14.00, sala 518 N (2h)
  • 10.06.2015 w godz. 13.00-13.45, sala 518 N (1h)
  Jednorazowo seminarium odbędzie się w środę 01.04.2015 w godz. 8.30-10.00, sala 518 N, mimo że w tym dniu zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć na piątek.

  Odwołane zajęcia w dniu 02.04.2015
  30.03.2015 12:21:21

  W dniu 02.04.2015 (czwartek) odwołany jest wykład z Logiki z prof. Z. Królem dla studentów II roku licencjatu (ciąg II).

  Zajęcia w dn. 01.04.2015
  30.03.2015 12:18:56

  Przypominamy, że w środę 01.04.2015 zajęcia odbędą się według planu zajęć w piątek, zgodnie z zarządzeniem nr 25/2014 Rektora PW z dnia 09.04.2014 r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015.

  Seminaria dyplomowe – licencjat
  25.03.2015 15:58:32

  W dalszym ciągu nie przesłali formularza ws. wyboru kierującego pracą dyplomową studenci studiów I stopnia niestacjonarnych o następujących nr albumów: 263879, 263881, 263884, 263900. Osoby te są zobowiązane niezwłocznie przesłać odpowiedni formularz (2306) na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl

  W załączeniu – aktualizacja listy seminariów dyplomowych, jakie zostały utworzone w roku ak. 2014/2015. Na liście zostały podane seminaria dla studiów licencjackich niestacjonarnych oraz seminarium łączonego dla studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych.

  Studenci studiów I stopnia stacjonarnych, którzy zapisali się do dr inż. Bolesława Kowalczyka jako kierującego pracą dyplomową są przypisani do seminarium dyplomowego wspólnego dla studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonego przez dr C. Woźniaka i dr inż. B. Kowalczyka.(CLI)

  Odwołane zajęcia w dniu 09.04.2015 – II rok lic. i II rok mgr
  24.03.2015 16:13:47

  W czwartek 09.04.2015 odwołane są następujące zajęcia z dr E. Kotowską.
  • w godz. 10.15-12.00 Prawo podatkowe dla studentów II roku licencjackiego – termin odrobienia zajęć: 26.03.2015, godz. 12.15-14.00, sala 213 GG;
  • w godz. 14.15-16.00 Gospodarka finansowa samorządu dla studentów II roku magisterskiego – termin odrobienia zajęć: 26.03.2015, godz. 18.15-20.00, sala 208 GG.

  Odwołane zajęcia w dniu 30.03.2015 – II rok mgr
  24.03.2015 11:50:23

  W dniu 30.03.2015 (poniedziałek) odwołane są wykłady z Polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych z dr K. Górniak dla studentów II roku magisterskiego (ciąg I i II). Zajęcia będą odrobione w dniu 25.03.2015 w godz. 14.15-16.00, sala 226 GG.

  Seminarium dr Kowalczyk-Grzenkowicz
  23.03.2015 09:30:16

  Dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz przenosi seminarium licencjackie dla 6. semestru z dnia 24.03.2015 (wtorek) na dzień 31.03.2015 (wtorek).

  Zajęcia z sali 231 przeniesione do 144
  20.03.2015 14:58:16

  Wszystkie zajęcia, które były zaplanowane w dniach 20–22.03.2015 r. w sali 231 GG są przeniesione do sali 144 GG. Za zmiany przepraszamy.

  Konsultacje ws. prac dyplomowych u dr Agnieszki Tomczak
  20.03.2015 10:39:41

  Terminy konsultacji w sprawie prac dyplomowych na specjalizacji FiB dla II roku studiów magisterskich niestacjonarnych u dr Agnieszki Tomczak:
  • 20.03.2015, godz. 16.30-18.00, pok. 229A GG
  • 24.04.2015, godz. 16.30-18.00, pok. 229A GG
  • 29.05.2015, godz. 16.30-18.00, pok. 229A GG
  • 12.06.2015, godz. 16.30-18.00, pok. 229A GG

  Uwagi prosimy kierować do mgr Marty Strzemiecznej, m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.