Dziekanat

  Kierownik dziekanatu

  mgr Marta Strzemieczna
  pokój 207
  tel. 22 234-64-33
  m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia stacjonarne

  mgr Kamil Kraszewski
  pokój 207
  tel. 22 234-57-88
  k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
  Studia stacjonarne I stopnia

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia stacjonarne

  mgr Jadwiga Kania
  pokój 207
  tel. 22 234-65-25
  j.kania@ans.pw.edu.pl
  Studia stacjonarne II stopnia

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia niestacjonarne

  mgr inż. Agata Masternak
  pokój 207
  tel. 22 234-63-09
  a.masternak@ans.pw.edu.pl
  Studia niestacjonarne I i II stopnia
  Suplementy – studia jw.
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 12:00–15:00
  w czasie zjazdów
  piątek 12:00–18:00
  sobota 10:00–15:00

  Praktyki i stypendia

  lic. Paulina Czeredys
  pokój 207
  tel. 22 234-15-52
  p.czeredys@ans.pw.edu.pl
  Suplementy – studia stacjonarne
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 12:00–15:30
  Informacja zamieszczona w witrynie nie będzie udzielana w dziekanacie. Telefonicznie, ani poza godzinami przyjęć, nie załatwia się żadnych spraw studenckich.
   
   

  Seminarium dyplomowe z prof. A. Zalcewicz
  25.03.2017 14:36:48

  W dniu 03.04.2017 seminarium dyplomowe z prof. A. Zalcewicz dla studentów I roku mgr odbędzie się w godz. 16.15-18.00 w sali 427a GG.

  Przedłużanie legitymacji
  24.03.2017 14:55:15

  Przedłużanie legitymacji dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia odbywa się od 21.03.2017 r. Na zjeździe, w dniach 24 i 25.03. prosimy jedną osobę o przynoszenie legitymacji zebranych zbiorowo (po kilka, kilkanaście legitymacji).

  Odwołane zajęcia 23.03.2017 - II rok mgr
  23.03.2017 10:23:09

  W dniu 23.03.2017 odwołany jest wykład z Bezpieczeństwa informacji niejawnych i danych osobowych z dr inż. K. Urbaniakiem dla grupy 5 i 6 (II rok mgr, specj. BNP). Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Odwołane zajęcia 23.03.2017 - I rok lic.
  23.03.2017 10:22:26

  W dniu 23.03.2017 odwołane są ćwiczenia z Technologii informacyjnych I z dr inż. K. Urbaniakiem dla grupy 8 (I rok lic.). Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Decyzje ws. podań o zmianę kierującego pracą dyplomową
  23.03.2017 10:16:30

  Decyzje ws. podań o zmianę kierującego pracą dyplomową:

  Studia stacjonarne I stopnia:
  278048 - dr Dusiewicz Tomasz, seminarium dyplomowe: dr T. Dusiewicz
  280439 - dr Dusiewicz Tomasz, seminarium dyplomowe: dr T. Dusiewicz
  267598 - dr Jakubiak Marek, seminarium dyplomowe: prof. dr hab. M. Maciejczak
  267183 - podanie rozpatrzone negatywnie

  Przyjęcia p. Kamila Kraszewskiego
  23.03.2017 08:51:58

  W dniu 23.03.2017 p. Kamil Kraszewski nie przyjmuje studentów (urlop). Legitymacje dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia w tym dniu nie będą przedłużane.

  Odwołane zajęcia 22.03.2017 - III rok lic.
  21.03.2017 14:42:57

  W dniu 22.03.2017 odwołane są zajęcia obieralne socjologiczne: Dostęp do informacji publicznej. Prawo i praktyka z dr A. Bartnik dla studentów III roku lic. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Przedłużanie legitymacji od 21.03 - I stopień studiów stacjonarnych
  20.03.2017 09:52:51

  Przedłużanie legitymacji dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia będzie od 21.03.2017 r. (zmiana terminu z przyczyn technicznych). Starostowie grup proszeni są o zebranie legitymacji całej grupy i dostarczenie do dziekanatu. Pojedynczo przynoszone legitymacje nie będą stemplowane. Zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu. Jeśli jakaś grupa będzie miała problem z zebraniem legitymacji w godzinach pracy dziekanatu, proszę starostę grupy o uzgodnienie dogodnego terminu z p. Kamilem Kraszewskim.

  Obieralny prawny: Podatki i opłaty samorządowe - aspekty prawne - 21.03.2017
  20.03.2017 09:15:55

  Obieralny prawny: Podatki i opłaty samorządowe - aspekty prawne z prof. A. Zalcewicz dla studentów III roku lic. w dniu 21.03.2017 rozpocznie się o godz. 12.30.

  Odwołane zajęcia 22 i 23.03.2017 - I rok lic.
  20.03.2017 09:01:35

  W dniu 22.03.2017 i 23.03.2017 odwołane są ćwiczenia z Ustroju samorządu terytorialnego z dr M. Zakrzewską dla grup 1, 2, 3, 4 (rok I lic.). Zajęcia zostaną odrobione:
  - grupa 2 i 3 w dniu 5.04.2017 (środa) w godz. 8.30-10.00, s. 327 GG;
  - grupa 1 i 4 w dniu 4.04.2017 (wtorek) w godz. 14.15-16.00, s. 134 GG.

  Odwołane zajęcia 22.03.2017 - I rok mgr
  20.03.2017 08:45:28

  W dniu 22.03.2017 odwołane są zajęcia obieralne prawnicze: Wycena nieruchomości z dr D. Wilkowską-Kołakowską dla studentów I roku mgr. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Odwołane zajęcia 20.03.2017 - II rok lic.
  20.03.2017 08:38:27

  W dniu 20.03.2017 odwołane jest seminarium dyplomowe z dr A. Bartnik dla studentów II roku lic.

  Odwołane zajęcia 20.03.2017 - I rok mgr
  20.03.2017 08:37:33

  W dniu 20.03.2017 odwołane są zajęcia obieralne społeczne: System sali sądowej. Kulisy sprawiedliwości z dr A. Bartnik dla studentów I roku mgr. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Odwołane zajęcia 23.03.2017 - II rok lic.
  17.03.2017 15:40:10

  W dniu 23.03.2017 w godz. 14.15-15.00 odwołane jest seminarium dyplomowe z dr J. Kowalczyk-Grzenkowicz dla studentów II roku lic.

  Odwołane zajęcia 22.03.2017 - III rok lic.
  17.03.2017 15:38:21

  W dniu 22.03.2017 odwołane są zajęcia obieralne socjologiczne: Społeczności regionalne z dr J. Kowalczyk-Grzenkowicz dla studentów III roku lic. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Odwołane zajęcia 20.03.2017 - I rok mgr
  17.03.2017 15:36:34

  W dniu 20.03.2017 odwołane są zajęcia obieralne społeczne: Psychospołeczne aspekty subkultur młodzieżowych z dr J. Kowalczyk-Grzenkowicz dla studentów I roku mgr. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Odwołane zajęcia 20.03.2017 - I rok mgr
  17.03.2017 15:35:19

  W dniu 20.03.2017 r. odwołane są wykłady z Socjologii organizacji z dr J. Kowalczyk-Grzenkowicz dla studentów I roku mgr (ciąg I i II). Zajęcia będą przedłużone o tydzień.

  Seminarium dyplomowe z dr T. Dusiewiczem
  17.03.2017 14:29:53

  Następne seminarium dyplomowe z dr T. Dusiewiczem dla studentów II roku lic. odbędzie się 20.03.2017.

  Decyzje ws. podań o zmianę kierującego pracą dyplomową
  17.03.2017 08:45:17

  Decyzje ws. podań o zmianę kierującego pracą dyplomową:

  Studia stacjonarne I stopnia:
  277982 - dr Pręgowski Michał, seminarium dyplomowe: dr M. Pręgowski i dr A. Bartnik

  Studia stacjonarne II stopnia (BNP):
  263154 - podanie rozpatrzone negatywnie

  Studia niestacjonarne II stopnia:
  288247 - dr Wilkowska-Kołakowska Dorota, seminarium dyplomowe: dr K. Chrostowska-Malak

  Odwołane zajęcia 16.03.2017 - III rok lic.
  16.03.2017 13:53:45

  W dniu 16.03.2017 odwołane są zajęcia obieralne prawne: Publiczne prawo konkurencji z dr D. Sypniewskim dla studentów III roku lic. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Wykład z Przygotowania projektów do UE - 15.03.2017
  15.03.2017 14:33:08

  Wykład z Przygotowania projektów do UE z mgr M. Staniszewskim dla studentów I roku mgr (ciąg II) w dniu 15.03.2017 rozpocznie się o godz. 16.30.

  Odwołane zajęcia 16.03.2017 - II rok lic.
  15.03.2017 09:00:06

  W dniu 16.03.2017 odwołane są wykłady z Logiki dla prawników z prof. Z. Królem dla studentów II roku lic. (ciąg I i II).

  Kontakt z dziekanatem
  13.03.2017 10:56:20

  Studenci niżej wymienieni proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu do p. Marty Strzemiecznej w celu uzupełnienia podpisu na formularzu z wyborem kierującego pracą dyplomową:
  Studia stacjonarne I stopnia:
  280967
  278017
  278096
  Studia stacjonarne II stopnia:
  254493
  288303
  Studia niestacjonarne II stopnia:
  256655

  Microsoft Imagine Premium
  08.03.2017 12:30:40

  Wydział Administracji i Nauk Społecznych zaprasza do korzystania z Microsoft Imagine Premium, dzięki któremu będziecie Państwo mogli bezpłatnie pobrać najnowsze oprogramowanie Microsoft (*) zarówno na uczelni, jak i w domu do zastosowań edukacyjnych niekomercyjnych.
  (*) z wyłączeniem programów biurowych Office

  Więcej informacji

  Seminarium dyplomowe 7.03.2017 - I rok mgr
  06.03.2017 15:14:39

  W dniu 7.03.2017 seminarium dyplomowe z prof. Duczkowską-Piasecką i dr M. Stawicką odbędzie się w sali 523 N, a seminarium dyplomowe z dr A. Tomczak odbędzie się w sali 416A GG.

  Decyzje ws. podań o zmianę kierującego pracą dyplomową
  06.03.2017 11:57:53

  Decyzje ws. podań o zmianę kierującego pracą dyplomową:

  Studia stacjonarne I stopnia:
  277917 - dr Bartnik Adriana, seminarium dyplomowe: dr M. Pręgowski i dr A. Bartnik

  Studia stacjonarne I stopnia (specj. BN):
  278097 - dr hab. inż. Kowalewski Marian, prof. PW, seminarium dyplomowe: dr inż. B. Kowalczyk

  Studia stacjonarne II stopnia:
  256670 - dr Orechwo Małgorzata, seminarium dyplomowe: dr A. Tomczak

  Studia niestacjonarne II stopnia:
  263120 - dr Pawłowska Kinga, seminarium dyplomowe: prof. dr hab. L. Jasiński

  Odwołane zajęcia 28.03.2017 i 25.04.2017 - II rok lic.
  04.03.2017 11:23:33

  W dniach 28.03.2017 i 25.04.2017 odwołane są zajęcia obieralne prawne: Podmioty administrujące z prof. A. Zalcewicz dla studentów II roku lic. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 10.03.2017 (piątek) w godz. 10.15-12.00, sala 213 GG (za 28.03.2017). Natomiast termin odrabiana zajęć za 25.04.2017 zostanie podany później.

  Odwołane zajęcia 28.03.2017 i 25.04.2017 - III rok lic.
  04.03.2017 11:20:32

  W dniach 28.03.2017 i 25.04.2017 odwołane są zajęcia obieralne prawne: Podatki i opłaty samorządowe - aspekty prawne z prof. A. Zalcewicz dla studentów III roku lic. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 09.03.2017 (czwartek) w godz. 10.15-14.00, sala 134 GG.

  Obieralny prawny: Podatki i opłaty samorządowe - aspekty prawne - rok III lic.
  04.03.2017 11:18:51

  Odwoływane w dniu 21.02.2017 zajęcia obieralne prawne: Podatki i opłaty samorządowe - aspekty prawne z prof. A. Zalcewicz dla studentów III roku lic. zostaną odrobione 7.03.2017 (wtorek) w godz. 8.15-10.00, sala 309 GG.

  Ćwiczenia z Prawa cywilnego - grupa 3 (rok I lic.)
  04.03.2017 11:10:44

  W dniu 7.03.2017 (wtorek), godz. 10.15-12.00, s. 306 GG odbędą się ćwiczenia z Prawa cywilnego z elementami odpowiedzialności cywilnej w adm. z dr C. Woźniakiem dla grupy 3 (rok I lic.) w zamian za skrócone zajęcia w dniu 1.03.2017.

  Odwołane zajęcia 1.03.2017 - I rok mgr
  01.03.2017 14:48:03

  W dniu 1.03.2017 odwołane są wykłady z Przygotowania projektów do UE z mgr M. Staniszewskim (I rok mgr, ciąg I i II). Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.
  Wykład z Prawo administracyjnych podstaw inwestycji budowlanych z dr D. Sypniewskim odbędzie się w godz. 16.15-18.00 s. 231 GG - wspólnie dla ciągu I i II.

  Decyzje ws. podań o zmianę kierującego pracą dyplomową
  01.03.2017 14:47:19

  Decyzje ws. podań o zmianę kierującego pracą dyplomową
  decyzja - (PDF)

  Wybór kierującego pracą dyplomową - wyniki - tura II
  01.03.2017 11:18:21

  Poniżej znajduje się lista studentów zapisanych do kierującego pracą dyplomową w turze II.
  Tura II - (PDF)

  Uwagi prosimy kierować do mgr Marty Strzemiecznej, m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.