Dziekanat WAiNS

  Kierownik dziekanatu

  mgr Marta Strzemieczna
  pokój 207
  tel. 22 234-64-33
  m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek – piątek 10:00–15:00

  Studia stacjonarne

  mgr Jadwiga Kania
  pokój 207
  tel. 22 234-65-25
  j.kania@ans.pw.edu.pl
  Studia magisterskie I i II rok

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 10:00–13:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek nieczynny

  Studia stacjonarne

  mgr Kamil Kraszewski
  pokój 207
  tel. 22 234-57-88
  k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
  Studia licencjackie I, II i III rok, Suplement

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 10:00–13:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek nieczynny

  Studia niestacjonarne

  mgr inż. Agata Masternak
  pokój 207
  tel. 22 234-63-09
  a.masternak@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek – piątek 10:00–13:00

  w czasie zjazdów
  piątek 10:00–18:00
  sobota 10:00–15:00

  Praktyki i stypendia

  lic. Paulina Czeredys
  pokój 207
  tel. 22 234-15-52
  p.czeredys@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 12:15–15:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek * 12:30–15:30
  * dla studiów niestacjonarnych
  Informacja zamieszczona w witrynie nie będzie udzielana w dziekanacie. Telefonicznie, ani poza godzinami przyjęć, nie załatwia się żadnych spraw studenckich.
   
  Wszystkie ogłoszenia

  Egzamin B2 z języka angielskiego
  27.08.2015 15:54:51

  Pisemny Egzamin B2 z języka angielskiego dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się dnia 6.09.2015 o godz.15:00 w sali 301 Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej. Studenci proszeni są o przybycie na egzamin 30 minut wcześniej. Więcej informacji w załączeniu.(PDF)

  Stypendia ministra na rok akademicki 2015/2016
  14.08.2015 13:01:32

  Studenci i doktoranci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia powinni zapoznać się z poniższymi dokumentami:Wymagane dokumenty można składać w dziekanacie u p. Pauliny Czeredys w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2015 r.

  Kwaterunek dla nowych studentów
  28.07.2015 13:49:04

  Ostatnim dniem przyjmowania dokumentów związanych z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim jest poniedziałek 03.08.2015. Wymagane dokumenty można składać w dziekanacie Wydziału – pok. 207 w godz. 10:00–15:00. W tym dniu dyżur będą pełnić studenci z Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej.

  Przyjęcia p. Pauliny Czeredys
  23.07.2015 08:52:03

  Informujemy, że w najbliższy wtorek 28.07.2015 godziny przyjęć p. Czeredys zostają zmienione. Sprawy związane z praktykami można będzie załatwiać w godzinach 13:00–16:00

  Praktyki wakacyjne - sprawy organizacyjne
  16.07.2015 15:40:01

  W związku z okresem urlopowym informujemy, że dokumenty kierujące na praktyki będą przyjmowane w dziekanacie tylko do dnia 29.07.2015. Studenci, którzy nie zdążą złożyć wymaganych druków (porozumienie, program praktyk opracowany na komputerze, skierowanie) w podanym terminie, mogą realizować praktyki "na własną rękę". Oznacza to, że we własnym imieniu uzgadniają z wybranym pracodawcą warunki współpracy: czas – min. 15 dni roboczych i zadania – charakter administracyjny oraz możliwość otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zrealizowanie praktyk. Studenci posiadający zaświadczenia, w którym są zawarte informacje o terminie praktyk i zadaniach, będą mogli ubiegać się potem o uznanie tych samodzielnie zrealizowanych praktyk składając podanie (PDF).

  Egzaminy u prof. E. Warzochy
  16.07.2015 12:17:34

  Egzaminy u prof. Edwarda Warzochy z prowadzonych przez niego przedmiotów odbędą się w dniu 28.08.2015 r. (piątek) w godz. 11:00-13:00, sala 208 GG. W tym terminie również będzie możliwość uzyskania wpisów do indeksów u Profesora. Uwaga! We wrześniu 2015 r. prof. Warzocha nie będzie dawał wpisów do indeksu.

  "Dzień wpisów" dla studentów
  30.06.2015 15:21:16

  W dniach 01–02.07.2015 został ustalony "dzień wpisów" dla studentów wszystkich roczników. Wykładowcy, którzy nie dokonali jeszcze wszystkich wpisów będą mieć wyznaczone godziny w dniu 01.07.2015 albo 02.07.2015. Godziny te zostaną podane na stronie WAiNS - Konsultacje pracowników.

  Przyjęcia p. Pauliny Czeredys
  29.06.2015 08:51:01

  W dniach 1-3 lipca 2015 odwołane są przyjęcia studentów u p. Pauliny Czeredys.

  Studenci I rok licencjat, grupa 3 i 4
  15.06.2015 16:01:05

  Studenci z grupy 3 i 4 licencjatu I rok, proszeni są o pilne zgłoszenie się do dziekanatu do Pani Prodziekan dr Agnieszki Tomczak na dyżur lub do Pana Kamila Kraszewskiego w godzinach przyjęć.

  Dodatki z tytułu zamieszkania za lipiec
  15.06.2015 15:52:44

  Studenci, którzy we wniosku o stypendium socjalne deklarowali zakwaterowanie tylko do końca czerwca, a zamierzają mieszkać w Warszawie w okresie wakacyjnym, powinni w dziekanacie złożyć stosowne dokumenty, o ile chcą uzyskać dodatek mieszkaniowy także za lipiec.

  Dokumentacja powinna zawierać: formularz wniosku (z tabelą w Excel'u), podanie o ponowne rozpatrzenie w związku z wydłużeniem okresu zakwaterowania oraz dokument potwierdzający ten fakt (umowa lub zaświadczenie z DS z kwotą opłaty za kwaterunek letni).

  Konsultacje dr inż. K. Urbaniaka przeniesione z 11.06.2015
  11.06.2015 09:16:02

  Z powodu szkolenia konsultacje dr inż. Krzysztofa Urbaniaka z dnia 11.06.2015 zostały przeniesione na poniedziałek 15.06.2015 od 14:00 do 16:00 s. 231

  "Dzień wpisów" dla studentów lat dyplomowych
  02.06.2015 16:56:52

  W dniach 16–17.06.2015 został ustalony "dzień wpisów" dla studentów lat dyplomowych. Wszyscy wykładowcy, którzy prowadzą prace i seminaria dyplomowe bądź zajęcia na III roku licencjatu i II roku magisterskim będą mieć godziny w dniu 16.06,2015 albo 17.06.2015 przeznaczone na dokonanie wpisów. Godziny te zostaną podane na stronie WAiNS - Konsultacje pracowników.

  Przyjęcia studentów – p. Marta Strzemieczna
  02.06.2015 16:56:49

  W dniach 08–12.06.2015 kierownik dziekanatu p. Marta Strzemieczna nie przyjmuje studentów (urlop).

  Egzamin "0" z Makroekonomii u prof. Jasińskiego
  28.05.2015 11:45:30

  Egzamin "0" z Makroekonomii u prof. Jasińskiego dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się 2 czerwca 2015 r. w godz. 10.00-12.00, sala 306 GG.

  Zajęcia w dniu 01.06.2015
  28.05.2015 11:18:12

  Przypominamy, że w poniedziałek 01.06.2015 zajęcia odbędą się według planu zajęć w piątek, zgodnie z zarządzeniem nr 25/2014 Rektora PW z dnia 09.04.2014 r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015.

  Seminarium dyplomowe z dr K. Chrostowską-Malak – II rok lic.
  28.05.2015 09:36:40

  Zaległe seminaria dyplomowe z dr K. Chrostowską-Malak dla studentów II roku licencjatu odbędą się w dniach:
  • 28.05.2015 w godz. 12.15-14.00, sala 422A GG
  • 11.06.2015 w godz. 12.15-14.00, sala 422A GG
  Pozostaje do ustalenia 1 godz. seminarium.

  Wykłady z Prawa parlamentarnego z legislacją – I rok lic.
  27.05.2015 12:53:19

  Wykłady z Prawa parlamentarnego z legislacją z dr K. Chrostowską-Malak dla studentów I roku studiów licencjackich (ciąg I i II) odwołane w dniu 20.05.2015 będą odrobione w dniu 10.06.2015 (środa):
  • godz. 08.15-10.00, sala 306 GG – ciąg I,
  • godz. 10.15-12.00, sala 437a GG – ciąg II

  Seminarium z doc. dr A. Naruniec – I rok mgr
  27.05.2015 11:51:11

  Seminarium dyplomowe z doc. dr A. Naruniec dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych w dniu 9.06.2015 w godz. 14.15-15.20 odbędzie się w sali 308 GG.

  Spotkania ws. przebiegu obron i systemu APD
  27.05.2015 10:57:45

  W dniu 03.06.2015 (środa) odbędą się spotkania dla studentów lat dyplomowych ws. przebiegu obron prac dyplomowych oraz systemu APD:
  • w godz. 09.00-10.00, sala 213 GG – dla studentów II roku studiów II stopnia;
  • w godz. 12.00-13.00, sala 208 GG – dla studentów III roku studiów I stopnia.
  Obecność na spotkaniu — wskazana.

  Wyniki egzaminu z Metodologii nauk dnia 13.05.2015 u prof. Z. Króla
  27.05.2015 10:51:17

  Jedyna osobą, jaka zaliczyła egzamin z Metodologii nauk, jest osoba o nr albumu 246841, która otrzymała ocenę 3,5. Pozostałe osoby nie zaliczyły egzaminu.

  Odwołany wykład z Logiki w dniu 03.06.2015
  27.05.2015 10:48:21

  W dniu 03.06.2015 (środa) odwołany jest wykład z Logiki z prof. Z. Królem dla studentów II roku licencjatu (ciąg I).

  Dyplomanci dr inż J. Zalewskiego
  27.05.2015 10:44:14

  Dyplomanci dr inż J. Zalewskiego proszeni są o jak najszybszy kontakt mailowy z Doktorem ws. zaawansowania pracy licencjackiej.

  Wpisy zaliczające praktyki
  27.05.2015 09:47:28

  W dniach 11, 18 lub 25 czerwca 2015 w godz. 10:00–13:00 studenci obecnego III roku studiów licencjackich powinni złożyć w dziekanacie – pok. 207 (p. Czeredys) indeksy wraz z kartami ocen za VI semestr. W tych terminach będą robione wpisy zaliczające obowiązkowe praktyki. Studenci niestacjonarni będą mogli odbierać je następnego dnia w piątki, a studenci stacjonarni, od najbliższego poniedziałku w godzinach przyjęć.

  Indeksy powinny być uzupełnione na stronach 82–83 informacją o miejscu i terminie zrealizowanych praktyk, wg wzoru:
  • rok akademicki – 2014-2015
  • rok studiów – III
  • Nazwa i siedziba pracodawcy – przykładowo: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
  • Czas trwania praktyki – przykładowo: 01.07-31.07.2014
  Jeżeli ktoś składał podanie o uznanie pracy, stażu lub praktyk, to zamiast dat wpisuje: 3 tygodnie. Na kartach ocen niczego nie wpisujemy!

  Warsztaty nt. migracji
  25.05.2015 11:16:06

  Trzecia część warsztatów "Byłem migrantem, jestem, będę? Migracja — wolność i świadomy wybór" zaplanowana na dzień 26.05.2015 w godz. 16.00-20.00 odbędzie się w sali 437A GG.

  Seminarzyści dr M. Stawickiej
  21.05.2015 15:12:46

  Studenci, którzy piszą prace dyplomowe u dr Stawickiej (semestr 4 magisterski) obowiązkowo muszą zgłosić się na seminarium w dniu 21.05.2015 r. Seminaria dyplomowe z dr M. Stawicką do końca semestru będą odbywały się co tydzień.

  Przysposobienie biblioteczne – obowiązkowe dla I roku lic.
  21.05.2015 13:18:39

  Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia jest obowiązkowe. Zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego będą prowadzone drogą elektroniczną. Kurs biblioteczny online dla studentów WAiNS będzie otwarty w dniach 26–31 maja 2015 r. (włącznie). W załączeniu znajduje się informacja oraz instrukcja logowania do kursu.(PDF)

  Seminaria dyplomowe w dniu 22.05.2015
  21.05.2015 12:44:02

  W dniu 22.05.2015 (piątek) seminarium dyplomowe z dr inż. J. Zalewskim jest przeniesione do sali 213 GG, a seminarium dyplomowe z dr D. Wilkowską-Kołakowską i dr inż. R. Godlewskim jest przeniesione do sali 222 GG (laboratorium komputerowe).

  Prawo parlamentarne w dniu 20.05.2015
  20.05.2015 08:57:24

  W dniu 20.05.2015 (środa) odwołane są wykłady z Prawa parlamentarnego z legislacją z dr K. Chrostowską-Malak dla studentów I roku studiów licencjackich (ciąg I i II) oraz ćwiczenia z Prawa parlamentarnego dla grupy 6 i 8.

  Odwołane zajęcia w dniu 21.05.2015
  18.05.2015 09:33:30

  W dniu 21.05.2015 (czwartek) odwołany jest wykład z Prawo-administracyjnych podstaw inwestycji budowlanych z dr M. Zakrzewską dla studentów I roku magisterskiego (ciąg I). Wykład będzie odrobiony w dniu 27.05.2015 (środa) w godz. 18.15-20.00, sala 231 GG.

  Dziekanat w dniu 15.05.2015
  14.05.2015 15:57:31

  W dniu 15.05.2015 dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych jest czynny tylko do godz. 16.00 (ze względu na dzień wolny od zajęć).

  Odwołane zajęcia w dniu 21.05.2015
  14.05.2015 15:47:00

  W dniu 21.05.2015 (czwartek) odwołane są ćwiczenia z Ustroju samorządu terytorialnego z dr M. Zakrzewską dla studentów I roku licencjatu, grupa 4. Ćwiczenia będą odrobione w dniu 28.05.2015 (czwartek) w godz. 16.15-18.00, sala 307a GG.

  Wykład z Postępowania sądowo-administracyjnego, rok I mgr
  13.05.2015 14:11:45

  Wykład z Postępowania sądowo-administracyjnego z ks. dr J. Połowianiukiem dla studentów I roku magisterskiego, ciąg II, od dnia 14.05.2015 będzie odbywał się w czwartki w godz. 10.15-12.00, sala 437A GG.

  Odwołane seminarium z prof. L. Jasińskim
  07.05.2015 14:59:29

  W dniu 08.05.2015 odwołane jest seminarium dyplomowe z prof. L. Jasińskim dla studentów II roku magisterskich studiów niestacjonarnych.

  Uwagi prosimy kierować do mgr Marty Strzemiecznej, m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.