Dziekanat

  Kierownik dziekanatu

  mgr Marta Strzemieczna
  pokój 207
  tel. 22 234-64-33
  m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia stacjonarne

  mgr Kamil Kraszewski
  pokój 207
  tel. 22 234-57-88
  k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
  Studia stacjonarne I stopnia

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia stacjonarne

  mgr Jadwiga Kania
  pokój 207
  tel. 22 234-65-25
  j.kania@ans.pw.edu.pl
  Studia stacjonarne II stopnia

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia niestacjonarne

  mgr inż. Agata Masternak
  pokój 207
  tel. 22 234-63-09
  a.masternak@ans.pw.edu.pl
  Studia niestacjonarne I i II stopnia
  Suplementy – studia jw.
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 12:00–15:00
  w czasie zjazdów
  piątek 12:00–18:00
  sobota 10:00–15:00

  Praktyki i stypendia

  lic. Paulina Czeredys
  pokój 207
  tel. 22 234-15-52
  p.czeredys@ans.pw.edu.pl
  Suplementy – studia stacjonarne
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 12:00–15:30
  Informacja zamieszczona w witrynie nie będzie udzielana w dziekanacie. Telefonicznie, ani poza godzinami przyjęć, nie załatwia się żadnych spraw studenckich.
   
   

  Odwołane zajęcia 21.02.2017 - III rok lic.
  20.02.2017 13:50:14

  W dniu 21.02.2017 odwołane są zajęcia obieralne prawne: Prawo wyznaniowe z ks. dr J. Połowianiukiem dla studentów III roku lic. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Odwołane zajęcia 21.02.2017 - II rok lic.
  20.02.2017 13:46:24

  W dniu 21.02.2017 odwołane są zajęcia obieralne prawne: Prawa człowieka z ks. dr J. Połowianiukiem dla studentów II roku lic. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Lektoraty z języków obcych - semestr letni 2016/2017
  20.02.2017 09:11:28

  W załączeniu znajdują się informacje dotyczące lektoratów z języków obcych w semestrze letnim 2016/2017 na studiach niestacjonarnych.

  (Ogłoszenie listy niestacjonarne - PDF)

  ( Informacja o grupach i salach - PDF)

  Lektoraty z języków obcych - semestr letni 2016/2017
  20.02.2017 09:11:08

  W załączeniu znajdują się informacje dotyczące lektoratów z języków obcych w semestrze letnim 2016/2017 na studiach stacjonarnych.

  (Ogłoszenie - PDF)

  (Studenci I roku - przydział do grup na lektoratach - PDF)

  Zapisy na Wychowanie fizyczne - semestr letni 2016/2017
  20.02.2017 08:48:49

  Studenci, którzy nie zapisali się w systemie usos na zajęcia z Wychowania fizycznego, w terminie 20.02-24.02.2017 zgłaszają się do SWFiS (ul. Waryńskiego 12a) w porze swoich zajęć wychowania fizycznego (zgodnie z planem zajęć) i zapisują na wybrane zajęcia u dyżurujących nauczycieli.
  Od dnia 27.02.2017 niezapisani na zajęcia wychowania fizycznego studenci zgłaszają się bezpośrednio na obiekty sportowe i zapisują u prowadzących.
  Pomocy studentom udziela także sekretariat Studium w godz. 9.30-13.00.
  Informacje na temat zajęć wychowania fizycznego i zapisów znajdują się na stronie www.swfis.pw.edu.pl.

  Wykłady z Socjologii organizacji 1 rok mgr
  17.02.2017 10:34:57

  Wykłady z Socjologii organizacji z dr J. Kowalczyk - Grzenkowicz dla studentów
  1 roku mgr (ciąg 1 i 2)rozpoczną się od 27.02.2017 (w dniu 20.02.2017 wykłady odwołane).

  Odwołane zajęcia 21.02.2017 - II rok lic.
  16.02.2017 15:37:13

  W dniu 21.02.2017 odwołane są zajęcia obieralne prawne: Podmioty administrujące z prof. A. Zalcewicz dla studentów II roku lic. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Odwołane zajęcia 21.02.2017 - III rok lic.
  16.02.2017 15:36:18

  W dniu 21.02.2017 odwołane są zajęcia obieralne prawne: Podatki i opłaty samorządowe - aspekty prawne z prof. A. Zalcewicz dla studentów III roku lic. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Odwołane zajęcia 20.02.2017 - III rok lic.
  16.02.2017 15:34:14

  W dniu 20.02.2017 odwołany jest wykład z Instytucji zjednoczonej Europy z dr A. Wilk-Ilewicz dla studentów III roku lic. (ciąg I). Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Odwołane zajęcia 20.02.2017 - I rok lic.
  16.02.2017 15:32:42

  W dniu 20.02.2017 odwołane są ćwiczenia z Technologii informacyjnych z prof. J. Janczakiem dla grup 2 i 3 (rok I lic.). Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Odwołane zajęcia 20.02.2017 - III rok lic.
  16.02.2017 15:31:24

  W dniu 20.02.2017 odwołane są zajęcia obieralne techniczne i mat.: Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa informacji z prof. J. Janczakiem dla studentów III roku lic. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Odwołane zajęcia 20.02.2017 - I rok mgr
  16.02.2017 15:28:25

  W dniu 20.02.2017 odwołane są zajęcia obieralne społeczne: Psychologiczne problemy bezrobocia z dr E. Supryn-Dulko dla studentów I roku mgr. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

  Studium Języków Obcych przypomina studentom studiów niestacjonarnych I stopnia
  08.02.2017 12:34:10

  Studium Języków Obcych przypomina studentom studiów niestacjonarnych I stopnia rozpoczynających pierwszy semestr nauki języka obcego od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 o konieczności wykonania TESTU DIAGNOSTYCZNEGO ON-LINE z języka obcego w dniach 14.01-14.02.2017.
  Szczegółowe instrukcje jak wykonać test znajdują się na stronie: www.sjo.pw.edu.pl w "Informacjach dla studentów rozpoczynających lektoraty języków obcych".
  Kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację zajęć z języków obcych na studiach niestacjonarnych:mgr Iwona Kucharzyszyn e-mail: ikucharzyszyn@o2.pl

  Przyjęcia p. Pauliny Czeredys
  07.02.2017 17:11:16

  W dniach 13-17.02.2017 p. Paulina Czeredys nie przyjmuje studentów (urlop). W sprawach pilnych proszę zgłaszać się do pozostałych pracowników dziekanatu.

  Zapisy na przedmioty obieralne
  06.02.2017 10:06:16

  Obowiązek zapisania się na przedmioty obieralne mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na II i III roku studiów I stopnia oraz na I i II roku studiów II stopnia. Wykaz przedmiotów obieralnych jest dostępny poniżej w załączniku. Na zajęcia można zapisywać się w systemie e-Dziekanat. Zapisy odbędą się w następującym porządku:
  - studia stacjonarne I i II stopnia: od 08.02.2017 od godz. 13.00 do 10.02.2017 do godz. 23.00,
  - studia niestacjonarne I i II stopnia: od 10.02.2017 od godz. 20.00 do 12.02.2017 do godz. 23.00.

  Zgodnie z uchwałą nr 23/2015 Rady Wydziału z 23.06.2015 w toku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na kierunku Administracja należy zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot w języku obcym. W związku z tym, w ramach przedmiotów obieralnych są do wyboru przedmioty w wersji anglojęzycznej.

  Uwaga!! Studenci będący na specjalizacji zarówno Finanse i bankowość, jak i Bezpieczeństwo narodowe Polski mają możliwość zrealizowania przedmiotu obieralnego w języku angielskim tylko na semestrach 2 i 3. Na semestrze 4 studenci będący na specjalizacjach nie mają już do wyboru żadnego przedmiotu obieralnego, więc nie będzie już możliwości zrealizowania przedmiotu w języku angielskim. Prosimy o zwrócenie na to uwagi.

  Nie ma możliwości przepisywania ocen z przedmiotów obieralnych. Jeżeli student realizował pewien przedmiot we wcześniejszym semestrze studiów, bądź w innej uczelni, jest zobowiązany wybrać inny przedmiot obieralny.

  Wykaz przedmiotów obieralnych - (PDF)

  Listy studentów przyjętych na specjalizacje
  27.01.2017 11:49:57

  Listy studentów przyjętych na specjalizacje w ramach kierunku Administracja:
  - na studiach stacjonarnych I stopnia: Bezpieczeństwo narodowe - (PDF)
  - na studiach stacjonarnych II stopnia: Bezpieczeństwo narodowe Polski - (PDF)
  - na studiach stacjonarnych II stopnia: Finanse i bankowość - (PDF)

  Na studiach niestacjonarnych I stopnia (specjalizacja Bezpieczeństwo narodowe) i II stopnia (specjalizacje Bezpieczeństwo narodowe Polski oraz Finanse i bankowość) nie zostają uruchomione z powodu zbyt małej liczby chętnych.

  Wybór kierującego pracą dyplomową - zapisy
  26.01.2017 16:46:29

  W roku akademickim 2016/2017 na kierunku Administracja każdy student II roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz student I roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych wybiera kierującego pracą dyplomową.

  W celu skutecznego wybrania kierującego pracą dyplomową, student składa osobiście w dziekanacie (pok. 207 GG) u p. Kamila Kraszewskiego, własnoręcznie wypełniony formularz zgłoszeniowy (PDF), w którym wskazuje z imienia i nazwiska pięć osób, tj. kandydatów na kierujących pracą dyplomową.

  Prosimy o przestrzeganie godzin przyjęć.

  Więcej informacji o zapisach do kierującego pracą dyplomową - (PDF)

  Lista osób, które mogą prowadzić prace dyplomowe na danej specjalizacji oraz na kierunku administracja - bez specjalizacji, jest podana w załącznikach.
  Lista kierujących pracami dyplomowymi - studia stacjonarne I stopnia, specjalizacja BN - (PDF)
  Lista kierujących pracami dyplomowymi - studia stacjonarne II stopnia, specjalizacja FiB - (PDF)
  Lista kierujących pracami dyplomowymi - studia stacjonarne II stopnia, specjalizacja BNP - (PDF)
  Lista kierujących pracami dyplomowymi - studia stacjonarne I stopnia, bez specjalizacji - (PDF)
  Lista kierujących pracami dyplomowymi - studia stacjonarne II stopnia, bez specjalizacji - (PDF)
  Lista kierujących pracami dyplomowymi - studia niestacjonarne I stopnia, bez specjalizacji - (PDF)
  Lista kierujących pracami dyplomowymi - studia niestacjonarne II stopnia, bez specjalizacji - (PDF)

  Tematyka prac dyplomowych u poszczególnych wykładowców znajduje się tutaj.

  Lista osób przyjętych na specjalizacje zostanie opublikowana w dniu jutrzejszym, tj. 27.01.2017 r.

  Seminarium dyplomowe z doc. dr A. Naruniec
  24.01.2017 13:02:27

  Seminarium dyplomowe z doc. dr A. Naruniec dla studentów II roku mgr w dniu 24.01.2017 w godz. 16.15-19.00 jest odwołane. Seminarium jest przełożone na:
  - 24.01.2017 w godz. 15.15-16.00, s. 229 GG;
  - 26.01.2017 w godz. 17.30-19.00, s. 226 GG.

  Zaległe ćwiczenia z Zarządzania kryzysowego w organizacjach - III rok lic.
  23.01.2017 12:29:46

  Zaległe ćwiczenia z Zarządzania kryzysowego w organizacjach z doc. dr inż. M. Kisilowskim dla studentów III roku lic. (specj. BN) odbędą się w dniu 26.01.2017:
  - w godz. 12.15-14.00, sala 208 GG - dla grupy 8
  - w godz. 18.15-20.00, sala 215 GG - dla grupy 9

  Egzamin "zerowy" – Technologie informacyjne i komunikacyjne, dr inż. K. Urbaniak
  22.01.2017 18:37:47

  Egzamin "zerowy" z przedmiotu Technologie informacyjne i komunikacyjne dla studentów stacjonarnych I roku I stopnia (licencjat), zgodnie z ustaleniami odbędzie się w poniedziałek 23.01.2017


  - ciąg II – godzina 12.15 – 13.00 s. 208.

  - ciąg I – godzina 13.15 – 14.00 s. 208

  Seminarium dyplomowe z dr C. Woźniakiem - 20.01.2017
  20.01.2017 16:22:38

  Seminarium dyplomowe z dr C. Woźniakiem dla studentów III roku lic. (studia niestacjonarne) w dniu 20.01.2017 (piątek) jest odwołane. Seminarium odbędzie się w dniu 21.01.2017 (sobota) w godz. 11.45-13.15, sala 416 GG.

  Test diagnostyczny z języka obcego - I rok lic.
  16.01.2017 17:05:49

  Studenci I roku licencjatu studiów niestacjonarnych rozpoczynający pierwszy semestr nauki języka obcego od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 zobowiązani są do wykonania testu diagnostycznego on-line z języka obcego w dniach 14.01 – 14.02.2017. Wykonanie testu jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach z języka obcego.

  (Więcej informacji w załączniku PDF)

  Specjalizacje na studiach I i II stopnia - zapisy
  16.01.2017 16:50:26

  W roku akademickim 2016/2017 na kierunku Administracja uruchamiane zostają następujące specjalizacje:
  - na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych:
  Bezpieczeństwo narodowe;
  - na studia II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych:
  Bezpieczeństwo narodowe Polski;
  Finanse i bankowość.

  Podstawowe informacje dot. specjalizacji na kierunku Administracja - (PDF)
  Program zajęć na specjalizacji Bezpieczeństwo narodowe - (PDF)
  Program zajęć na specjalizacji Bezpieczeństwo narodowe Polski - (PDF)
  Program zajęć na specjalizacji Finanse i Bankowość - (PDF)

  W celu wyboru specjalizacji i realizacji studiów na kierunku Administracja ze specjalizacją, konieczne jest wypełnienie przez studenta odpowiedniego formularza w formie papierowej. Formularz należy złożyć w dziekanacie u p. Marty Strzemiecznej w dniach 19.01.2017 r. do 24.01.2017 r. (w załączniku wzór formularza zgłoszeniowego na specjalizację). Dopuszczalne jest przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres: specjalizacje@ans.pw.edu.pl – powinien to być zeskanowany formularz z własnoręcznym podpisem. Jednak ostatecznie konieczne jest złożenie tego formularza w oryginale w wersji papierowej w dziekanacie u p. Marty Strzemiecznej do dnia 24.01.2017 r.

  Formularz zgłoszeniowy dla specjalizacji Bezpieczeństwo narodowe - (DOC)
  Formularz zgłoszeniowy dla specjalizacji Bezpieczeństwo narodowe Polski - (DOC)
  Formularz zgłoszeniowy dla specjalizacji Finanse i Bankowość - (DOC)

  Spotkania informacyjne w sprawie wyboru specjalizacji
  16.01.2017 16:36:44

  Spotkania informacyjne w sprawie wyboru specjalizacji BN na studiach I stopnia odbędzie się w dniu 18.01.2017 (środa) w godz. 13.00-14.00, sala 309 GG.

  Spotkania informacyjne w sprawie wyboru specjalizacji BNP lub FiB na studiach II stopnia odbędzie się w dniach (do wyboru termin spotkania):
  - 17.01.2017 (wtorek) w godz. 16.00-17.00, sala 437A GG;
  - 18.01.2017 (środa) w godz. 10.00-11.00, sala 437A GG;
  - 18.01.2017 (środa) w godz. 16.00-17.00, sala 134 GG.

  Seminarium dyplomowe III roku lic. dr D. Wilkowska-Kołakowska, dr M. Zakrzewska
  16.01.2017 15:39:03

  Seminarium dyplomowe dla III roku lic. w dniu 17.01.2017 poprowadzi dr D. Wilkowska-Kołakowska, a w dniu 24.01.2017 - dr M. Zakrzewska.

  Ćwiczenia z Zarządzania kryzysowego w organizacjach 19.01.2017 - grupa 9
  16.01.2017 14:38:01

  W dniu 19.01.2017 ćwiczenia z Zarządzania kryzysowego w organizacjach z doc. dr inż. M. Kisilowskim dla grupy 9 (rok III lic.) są przełożone na godz. 18.15-20.00, sala 215 GG.

  Zajęcia z Opracowań badań ankietowych w programie Statistica 19.01.2017 - rok III lic.
  16.01.2017 14:09:52

  W dniu 19.01.2017 odwołane są zajęcia z Opracowań badań ankietowych w programie Statistica z dr K. Dziensizewską-Naroską dla grup 1 i 9 (rok III lic.). Zajęcia zostaną odrobione:
  - grupa 1 w dniu 19.01.2017 (czw.) w godz. 08.15-10.00, sala 222 GG
  - grupa 9 w dniu 26.01.2017 (czw.) w godz. 08.15-10.00, sala 222 GG

  Wykład z Systemu ubezpieczeń społecznych 17.01.2017, ciąg I , rok I mgr
  16.01.2017 08:34:17

  W dniu 17.01.2017 wykład z Systemu ubezpieczeń społecznych z dr K. Górniak (ciąg I, rok I mgr) rozpocznie się od razu (po krótkiej przerwie) po zakończeniu wykładu z Zasad ustroju politycznego państwa z prof. A. Gołębiowską.

  Wykład z Systemu ochrony prawnej 16.01.2017, ciąg II, rok I mgr
  16.01.2017 08:32:49

  Wykład z Systemu ochrony prawnej w UE z ks. dr J. Połowianiukiem dla ciągu II (rok I mgr) jest przeniesiony z dnia 16.01.2017 na 17.01.2017 (wt.) w godz. 14.15-16.00, s. 208 GG (wspólnie z ciągiem I).

  Wykład z Metodologii nauk - I rok mgr, ciąg II
  12.01.2017 09:58:38

  Ostatni wykład z Metodologii nauk z prof. A. Biłatem dla ciągu II (rok I mgr) jest przełożony na 19.01.2017 w godz. 08.15-10.00, sala 437A GG.

  Dyplomanci dr S. Sikorskiego
  09.01.2017 12:21:09

  Dyplomanci dr S. Sikorskiego proszeni są o zgłoszenie się do Doktora na konsultacje w dniu 11.01.2017 (środa) w godz. 12.30-15.00, sala 232B GG.

  Odwołane zajęcia 10.01.2017 - II rok lic.
  09.01.2017 12:16:09

  W dniu 10.01.2017 odwołane są zajęcia obieralne socjologiczne: Oblicza zróżnicowań i nierówności społecznych z dr K. Pawłowską dla studentów II roku lic.

  Spotkanie dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia
  04.01.2017 12:52:10

  Dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się spotkanie nt. Ochrony twórczości w pracach naukowych z perspektywy studenta. Spotkania odbędą się:
  - dla ciągu I: 12.01.2017 (czwartek), godz. 12.15-14.00, sala 134 GG.
  - dla ciągu II: 09.01.2017 (poniedziałek), godz. 10.15-12.00, sala 208 GG.
  W załączeniu - więcej informacji.


  (Więcej informacji - PDF)

  Uwagi prosimy kierować do mgr Marty Strzemiecznej, m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.