Dziekanat WAiNS

  Kierownik dziekanatu

  mgr Marta Strzemieczna
  pokój 207
  tel. 22 234-64-33
  m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia stacjonarne

  mgr Kamil Kraszewski
  pokój 207
  tel. 22 234-57-88
  k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
  Studia stacjonarne I stopnia

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia stacjonarne

  mgr Jadwiga Kania
  pokój 207
  tel. 22 234-65-25
  j.kania@ans.pw.edu.pl
  Studia stacjonarne II stopnia

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia niestacjonarne

  mgr inż. Agata Masternak
  pokój 207
  tel. 22 234-63-09
  a.masternak@ans.pw.edu.pl
  Studia niestacjonarne I i II stopnia
  Suplementy – studia jw.
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 12:00–15:00
  w czasie zjazdów
  piątek 12:00–18:00
  sobota 10:00–15:00

  Praktyki i stypendia

  lic. Paulina Czeredys
  pokój 207
  tel. 22 234-15-52
  p.czeredys@ans.pw.edu.pl
  Suplementy – studia stacjonarne
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 12:00–15:30
  Informacja zamieszczona w witrynie nie będzie udzielana w dziekanacie. Telefonicznie, ani poza godzinami przyjęć, nie załatwia się żadnych spraw studenckich.
   
   

  Dziekanat zakmnięty
  09.08.2016 13:45:03

  W dniach 16-31 sierpnia 2016 r. dziekanat jest zamknięty.

  Informacja dotycząca praktyk
  15.07.2016 13:53:28

  Studenci, którzy chcą realizować praktyki w wakacje na podstawie skierowania z Wydziału, powinni zgłosić się z wymaganymi dokumentami do dnia 1 sierpnia 2016 r. (wzory w zakładce Praktyki: porozumienie 2 x egz., program praktyk napisany na komputerze oraz skierowanie). Po tym terminie – ze względu na okres urlopowy – nie będzie możliwości podpisania ww. dokumentów. Praktyki można realizować bez pośrednictwa WAiNS, załatwiając formalności samodzielnie i nie korzystając z ww. druków. Wtedy należy uzyskać od pracodawcy oddzielne zaświadczenie z informacją potwierdzającą realizację praktyk, wymagany czas ich trwania tj. min. 15 dni roboczych, oraz zakres obowiązków o charakterze administracyjnym.

  "Dzień wpisów" dla studentów
  23.06.2016 14:20:48

  W dniu 28.06.2016 został ustalony "dzień wpisów" dla studentów wszystkich roczników. Wykładowcy, którzy nie dokonali jeszcze wszystkich wpisów będą mieć wyznaczone godziny w dniu 28.06.2016. Godziny te zostaną podane na stronie WAiNS - Konsultacje (ans.pw.edu.pl).

  Zajęcia w dniu 15.06.2016
  11.06.2016 13:47:38

  Przypominamy, że w dniu 15.06.2016 (środa) zajęcia odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek, wg zarządzenia nr 21/2015 Rektora PW z dnia 17.04.2015 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2015/2016.

  Dziekanat jest nieczynny 13.06.2016
  10.06.2016 11:51:12

  W poniedziałek 13.06.2016 dziekanat jest nieczynny z powodu audytu wewnętrznego.

  Ćwiczenia z Postępowania administracyjnego - grupa 5 i 6 (II rok lic.)
  10.06.2016 09:14:34

  W dniu 10.06.2016 r. ćwiczenia z Postępowania administracyjnego z elementami e-administracji z dr B. Krupą dla grup 5 i 6 (II rok lic.) są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 13.06.2016:
  • w godz. 10.15-12.00, sala 425A GG – grupa 5
  • w godz. 12.15-14.00, sala 425A GG – grupa 6.

  Zajęcia z prof. Suwajem - odrabiane w dniu 13.06.2016
  09.06.2016 15:41:17

  Odwoływane w dniu 17.05.2016 zajęcia z prof. Suwajem będą odrobione w dniu 13.06.2016:
  • w godz. 08.15-10.00, sala 437A GG – wykład z Ustroju samorządu terytorialnego (I rok lic., ciąg II);
  • w godz. 10.15-12.00, sala 437A GG – ćwiczenia z Ustroju samorządu terytorialnego, grupa 5 (I rok lic.);
  • w godz. 12.15-14.00, sala 231 GG – zajęcia obieralne Pisma procesowe w sprawach administracyjnych (III rok lic.);
  • w godz. 14.15-16.00, sala 515 N – zajęcia obieralne Kontrola i nadzór w administracji publicznej (I rok mgr).

  Seminarium dyplomowe z dr P. Sosnowskim i dr D. Sypniewskim 9.06.2016
  08.06.2016 14:14:32

  Seminarium dyplomowe z dr P. Sosnowskim i dr D. Sypniewskim dla studentów II roku lic. jest odwołane w dniu 9.06.2016 i przełożone na 16.06.2016 r.

  Odwołane zajęcia 9.06.2016 - II rok mgr
  08.06.2016 14:10:59

  W dniu 9.06.2016 odwołany jest wykład z Finansów i rachunkowości w samorządzie terytorialnym z dr E. Kotowską dla studentów II roku mgr.

  Dyplomanci prof. B. Kopki
  08.06.2016 11:22:47

  Dyplomanci prof. B. Kopki, którzy zamierzają się bronić w lipcu 2016 r. proszeni są o pilny kontakt z Prodziekanami dr A. Tomczak lub dr C. Woźniakiem.

  Ćwiczenia z Makroekonomii - grupa 8
  07.06.2016 10:08:35

  Ćwiczenia z Makroekonomii z mgr M. Deszczką-Tarnowską dla grupy 8 (I rok lic.) z dnia 10.06.2016 są przeniesione na 8.06.2016 (środa) w godz. 14.15-16.00, sala 437A GG.

  Szkolenie z przysposobienia bibliotecznego - I rok
  06.06.2016 15:56:18

  Biblioteka Główna organizuje ostatnie szkolenie z przysposobienia bibliotecznego. E-kurs dla studentów, którzy jeszcze go nie zaliczyli będzie otwarty w terminie 6-19 czerwca 2016. W załączniku znajduje się szczegółowa informacja dla zainteresowanych.(PDF)

  Seminarium dyplomowe z prof. B. Kopką i dr M. Jakubiakiem - II rok lic. i I rok mgr
  03.06.2016 15:10:27

  Seminarium dyplomowe z prof. B. Kopką i dr M. Jakubiakiem dla studentów II roku lic. i I roku mgr odbędzie się w dniu 8.06.2016 (śr.) w godz. 8.15-10.00, sala 309 GG (zaległe za 9.05.2016).

  Zajęcia obieralne Historia bezprawia - rok I mgr
  03.06.2016 14:37:21

  Zajęcia obieralne Historia bezprawia dla studentów I roku mgr, które nie odbyły się z powodu zwolnienia lekarskiego prof. Kopki, będą odrobione przez dr Jakubiaka 07.06.2016 w godz. 18.15-20.00, sala 416a GG oraz 14.06.2016 w godz. 18.15-20.00, sala 416a GG.

  Zajęcia obieralne Sądy i trybunały międzynarodowe - III rok lic.
  03.06.2016 14:34:11

  Zajęcia obieralne Sądy i trybunały międzynarodowe z ks. dr J. Połowianiukiem dla studentów III roku lic. z dnia 7.06.2016 są przełożone na 13.06.2016 (pn) w godz. 16.15-18.00, sala 134 GG.

  Zajęcia obieralne Podatki i opłaty samorządowe - aspekty prawne III rok lic.
  03.06.2016 14:33:25

  Zajęcia obieralne Podatki i opłaty samorządowe - aspekty prawne z prof. A. Zalcewicz dla studentów III roku lic. w dniu 14.06.2016 są przełożone na godz. 08.15-09.45, sala 426 GG.

  Nieobecność p. Pauliny Czeredys 3.06.2016
  02.06.2016 08:19:51

  Informujemy, że w związku z udziałem w konferencji przyjęcia p. Czeredys w dniu 3.06.2016 są odwołane. Osoby, które chcą odebrać decyzję stypendialną – zgodnie z ogłoszeniem z dnia 31.05.2016 w zakładce Stypendia – mogą zgłaszać się do p. Marty Strzemiecznej.

  Termin złożenia pracy zaliczeniowej z Logiki dla prawników
  01.06.2016 11:00:59

  Na prośbę studentów termin przesyłania prac zaliczeniowych z Logiki dla prawników u prof. Króla zostaje przedłużony do 12 czerwca 2016 r. do godz. 12.00.

  Konsultacje Prodziekan dr Agnieszki Tomczak
  30.05.2016 13:34:58

  Konsultacje Prodziekan dr Agnieszki Tomczak w dniu 6.06.2016 są przełożone na godz. 14.00-16.00.

  Egzamin B2
  23.05.2016 16:08:31

  W załączeniu informacja o egzaminie B2 dla studentów, którzy zakończyli lektoraty z języków obcych na studiach niestacjonarnych I stopnia.(PDF)

  Dodatkowe egzaminy językowe
  23.05.2016 16:00:16

  W załączeniu informacja o dodatkowych egzaminach językowych na poziomie B1 i C1 oraz C1 Academic organizowanych w czerwcu 2016 r. przez SJO PW.(PDF)

  Warsztat pt. Technika biurowa – zastosowanie komputera
  23.05.2016 10:47:30

  WAiNS zaprasza na warsztat pt. „Technika biurowa – zastosowanie komputera”. W załączeniu więcej informacji.(PDF)

  Wpisy zaliczające praktyki
  23.05.2016 10:44:17

  W dniach 7, 14 i 21 czerwca 2016 w godz. 9.00-12.00 studenci III roku studiów stacjonarnych powinni złożyć w dziekanacie u p. Czeredys indeksy do wpisów z praktyk. Indeksy będą do odbioru w tym samym tygodniu od czwartku w godzinach przyjęć. Powinny być uzupełnione na stronach 82-83 informacją o miejscu i terminie zrealizowanych praktyk, wg wzoru:
  • Rok akademicki — 2015-2016
  • Rok studiów — III
  • Nazwa i siedziba pracodawcy — np. MSW ul. Batorego 5 02-591 Warszawa
  • Czas trwania praktyki — np. 01-31.07.2015
  Studenci niestacjonarni mogą zostawiać indeksy w piątek lub sobotę przed ww. datami i odbierać je w kolejny weekend. Jeśli ktoś składał podanie o uznanie pracy, stażu lub praktyk to wpisuje zamiast dat: 3 tygodnie.

  Wydział w dniach 27-29.05.2016
  20.05.2016 13:16:21

  W dniach 27-29.05.2016 zamknięty jest cały Wydział; dziekanat jest nieczynny.

  Dziekanat w dniach 23-25.05.2016
  20.05.2016 13:15:27

  W dniach 23-25.05.2016 odwołane są przyjęcia p. Jadwigi Kanii oraz p. Agaty Masternak, a w dniach 24-25.05.2016, przyjęcia p. Pauliny Czeredys oraz p. Marty Strzemiecznej.

  Zaległy wykład z Nauki o administracji - I rok lic.
  18.05.2016 15:36:19

  Zaległy wykład z Nauki o administracji z doc. dr M. Kisilowskim dla studentów I roku lic. (ciąg II) odbędzie się w dniu 20.05.2016 w godz. 10.15-12.00, sala 208 GG.

  Zajęcia z Bezpieczeństwa informacji niejawnych i danych osobowych - II rok mgr
  18.05.2016 15:28:16

  Zajęcia z Bezpieczeństwa informacji niejawnych i danych osobowych z dr inż. K. Urbaniakiem dla grupy 6 (BNP, rok II mgr) w dniach 19.05.2016 i 2.06.2016 są przeniesione do sali 327 GG.

  Zaległe zajęcia z Protokołu dyplomatycznego - I roku mgr
  18.05.2016 15:20:12

  Zaległe zajęcia z Protokołu dyplomatycznego dla studentów I roku mgr będą odrabiane w dniach:
  • 19.05.2016 w godz. 16.15-18.00, sala 213 GG
  • 02.06.2016 w godz. 16.15-18.00, sala 213 GG

  Seminarium dyplomowe z prof. B. Kopką i dr M. Jakubiakiem - rok III lic. i II mgr
  17.05.2016 10:26:25

  Seminarium dyplomowe z prof. B. Kopką i dr M. Jakubiakiem dla studentów III roku lic. i II roku mgr jest przełożone z dnia 19.05.2016 na 02.06.2016 r. Szczegóły — w terminarzu seminariów dyplomowych.

  Ćwiczenia z Technik negocjacji mediacji w adm. - grupa 4
  17.05.2016 09:50:51

  Ćwiczenia z Technik negocjacji mediacji w administracji z mgr K. Kliszczyńskim dla grupy 4 (III rok lic.) od 25.05.2016 będą odbywać się w sali 437A GG.

  Odwołane zajęcia 17.05.2016 - III rok lic.
  16.05.2016 12:32:11

  W dniu 17.05.2016 zajęcia obieralne: Sądy i trybunały międzynarodowe z ks. dr J. Połowianiukiem dla studentów III roku lic. są odwołane. Zajęcia będą odrobione w dniu 23.05.2016 w godz. 16.15-18.00, sala 134 GG.

  Dodatkowe spotkanie w ramach wykładu Logika dla prawników
  16.05.2016 11:38:56

  Zgodnie z zapowiedziami prof. Zbigniewa Króla odbędzie się dodatkowe spotkanie w ramach wykładu Logika dla prawników z dr. Bartłomiejem Skowronem. Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2016 r. w godz. 8.15-9.45 w sali 219 GG. Spotkanie poświęcone będzie logicznej analizie wybranego aktu prawnego. W związku z powyższym termin przygotowania pracy zaliczeniowej zostaje przedłużony do 8 czerwca 2016 r.

  Zajęcia obieralne: Podmioty administrujące - II rok lic.
  16.05.2016 11:32:30

  Zajęcia obieralne: Podmioty administrujące z prof. A. Zalcewicz dla studentów II roku lic., które były odwołane w dniu 10.05.2016 będą odrobione w dniu 23.05.2016 w godz. 16.00-17.30, sala 309 GG.

  Uwagi prosimy kierować do mgr Marty Strzemiecznej, m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.