Dziekanat WAiNS

  Kierownik dziekanatu

  mgr Marta Strzemieczna
  pokój 207
  tel. 22 234-64-33
  m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl

  poniedziałek – piątek 10:00–15:00

  Studia stacjonarne

  mgr Jadwiga Kania
  pokój 207
  tel. 22 234-65-25
  j.kania@ans.pw.edu.pl
  Studia magisterskie I i II rok

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 10:00–13:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek nieczynny

  Studia stacjonarne

  mgr Kamil Kraszewski
  pokój 207
  tel. 22 234-57-88
  k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
  Studia licencjackie I, II i III rok, Suplement

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 10:00–13:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek nieczynny

  Studia niestacjonarne

  mgr inż. Agata Masternak
  pokój 207
  tel. 22 234-63-09
  a.masternak@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek – piątek 10:00–13:00

  w czasie zjazdów
  piątek 10:00–18:00
  sobota 10:00–15:00

  Praktyki i Stypendia

  lic. Paulina Czeredys
  pokój 207
  tel. 22 234-15-52
  p.czeredys@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 12:15–15:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek 12:30–15:30 tylko dla studiów niestacjonarnych
  Jeśli informacja jest umieszczona w witrynie, nie będzie udzielana w dziekanatach. Telefonicznie nie załatwia się żadnych spraw studenckich. Studenci nie będą obsługiwani poza godzinami przyjęć.
   
  Wiadomości - wszystkie

  Zapisy na przedmioty obieralne
  19.09.2014 15:34:17 Stacjonarne Niestacjonarne

  Zapisy na przedmioty obieralne dla studentów II i III roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów II roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych odbędą się w następującym porządku:
  • dla studentów studiów stacjonarnych: w dniach 25.09.2014 od godz. 13.00 do 27.09.2014 do godz. 23.00
  • dla studentów studiów niestacjonarnych: w dniach 30.09.2014 od godz. 20.00 do 02.10.2014 do godz. 23.00
  Wykaz oraz opis przedmiotów obieralnych zostanie umieszczony na stronie wydziału w dniu 23.09.2014 r.

  Dla osób nowoprzyjętych
  19.09.2014 14:46:13 Stacjonarne

  Osoby nowoprzyjęte na I rok studiów I stopnia stacjonarnych, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach uzupełniających z fizyki lub matematyki proszone są o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe do dziekanatu, do Kierownik Dziekanatu, mgr Marty Strzemiecznej, najpóźniej do 23.09.2014 r.

  Zaliczenie Postępowania sądowo-administracyjnego - ciąg I rok I mgr
  19.09.2014 13:57:58 Stacjonarne

  Studenci I roku mgr studiów stacjonarnych (ciąg I, grupy1-4), którzy zaliczali Postępowanie sądowo-administracyjne u prof. Gołębiowskiej, a powinni zaliczyć u prof. Warzochy - ich zaliczenia są anulowane.

  Stypendia na rok akademicki 2014/2015
  17.09.2014 15:55:38 Stacjonarne Niestacjonarne

  Informacje dotyczące zasad ubiegania się o stypendia można znaleźć w witrynie Wydziału: zakładka "Stypendia". Polecamy szczególnie dokument "Instrukcja WAiNS 2014" – zawiera on najważniejsze wiadomości. Przypominamy jednocześnie, że obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z aktualnym Regulaminem.

  Pierwszy termin składania wniosków to 2 pierwsze tygodnie roku akademickiego 2014/2015. Upływa on z dniem 14 października 2014.

  Dziekanat zamknięty
  17.09.2014 15:02:58 Stacjonarne Niestacjonarne

  W dniach 22–26 września 2014 r. dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest zamknięty.

  Rozliczenie za rok 2013/2014
  12.09.2014 11:00:40 Stacjonarne Niestacjonarne

  Przypominamy, że do dnia 16 września 2014 r. każdy student musi oddać do dziekanatu indeks oraz kartę ocen za semestr zimowy i letni.

  Uwaga
  10.09.2014 15:55:38 Stacjonarne Niestacjonarne

  Studenci, którzy zaliczają zajęcia (egzaminy) u wykładowców innych niż prowadzący zajęcia, muszą uzyskać zgodę Prodziekana ds. dydaktyki i nauczania. Wszelkie zaliczenia dokonane samodzielnie przez nieupoważnionych do tego wykładowców nie będą uznawane.

  Wyniki i wpisy z Ekonomiki środowiska
  10.09.2014 13:56:56 Stacjonarne

  Oceny z zaliczenia z Ekonomiki środowiska z dnia 9.09.2014 są już zaktualizowane w e-dziekanacie. Po wpisy do indeksu można się zgłaszać na konsultacje w piątek 12.09.2014 w godz. 11.00-12.00.

  Dodaktowy termin zaliczenia z EOŚ
  09.09.2014 15:42:53 Stacjonarne

  Został wyznaczony dodatkowy termin zaliczenia z Ekonomiki ochrony środowiska dla następujących osób:

  246793
  246807
  246874
  246836
  246843
  246850
  247017
  246858
  246878
  246915
  246978
  246928
  246941
  247035
  248247
  Termin zaliczenia: 12.09.2014 (piątek), godz. 12.00-14.00, s. 437A. Należy mieć ze sobą indeks, kartkę podaniową w kratkę 2xA4 (nie spiętą zszywaczem) oraz długopis.

  Uwaga! Dyplomanci Pani dr Barbary Krupy
  08.09.2014 10:32:43 Stacjonarne Niestacjonarne

  W związku z nieprawidłowościami zaistniałymi w toku dyplomowania u Pani dr Barbary Krupy wszystkie obrony prac, których promotorką jest Pani doktor, zostają zawieszone do czasu wyjaśnienia przez zainteresowaną sprawy. Jednocześnie bardzo proszę dyplomantów Pani doktor o kontakt mailowy ze mną lub Panią Kierownik Dziekanatu.
  dr Cezary Woźniak

  Akcja kwaterunkowa
  04.09.2014 12:20:51 Stacjonarne

  Z dniem 1 września 2014 ruszyła kwaterunkowa akcja uzupełniająca i akcja dla kandydatów na studia 2 i 3 stopnia. Potrwa ona do dnia 12 września 2014. Bliższe informacje na ten temat — wymagane dokumenty, harmonogram — można znaleźć na stronie kwaterunku.

  Szkolenie biblioteczne – II termin
  19.08.2014 14:14:27 Stacjonarne

  W dniu 8 września otwieramy dostęp do szkolenia bibliotecznego online dla studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Szkolenie będzie otwarte do 15 września włącznie (II termin). Prowadzone jest drogą elektroniczną. Można korzystać z komputerów w Bibliotece Głównej: sala 162B. Każdy uczestnik musi samodzielnie zapisać się na kurs według załączonej instrukcji.PDF

  Dokumenty do obrony - III rok licencjat stacjonarny
  25.07.2014 13:46:04 Stacjonarne

  Dokumenty do obrony od studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia będą przyjmowane od 18 sierpnia 2014 r. W dniach 28.07-15.08.2014 p. Kamil Kraszewski jest na urlopie wypoczynkowym.

  Rozliczenie stażu długoterminowego – do 14.07.2014
  10.07.2014 15:56:08 Stacjonarne Niestacjonarne

  Przypominamy studentom realizującym staże długoterminowe w ramach I edycji Konkursu, że w dniu 14.07.2014 mija dla większości z nich termin rozliczenia się z dokumentów. Z wymaganymi w trzecim etapie dokumentami należy jak najszybciej zgłosić się do Pani Katarzyny Podyma-Różak z Biura Projektu – budynek Wydziału Chemii, ul. Noakowskiego.

  Stypendia ministra na rok akademicki 2014/2015
  10.07.2014 15:55:49 Stacjonarne Niestacjonarne

  Studenci i doktoranci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia powinni zapoznać się z poniższymi linkami:Uwaga: termin składania wniosków w dziekanacie to 10 września 2014.

  Kwaterunek dla nowych studentów
  10.07.2014 15:55:19 Stacjonarne Niestacjonarne

  Informujemy, że z dniem 10 lipca rozpoczyna się Akcja Kwaterunkowa dla nowo przyjętych studentów. Potrwa ona do dnia 1 sierpnia 2014. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w akademikach powinny: zarejestrować się w Bazie Kwaterunkowej na tej stronie, a potem złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie WAiNS – p. 207 w podanym wyżej terminie. Szczegółowe informacje m.in. o wymaganych do kwaterunku dokumentach i terminarzu akcji są dostępne przez wspomnianą stronę.

  Konsultacje w sprawie praktyk studenckich – ważna informacja
  08.07.2014 08:12:46 Stacjonarne Niestacjonarne

  W związku z okresem urlopowym pracowników Dziekanatu w sierpniu, konsultacje w sprawie realizacji praktyk w wakacje będą możliwe tylko do końca lipca. Po tym terminie, do początku września, nie będzie to możliwe. Jednocześnie przypominamy, że praktyki można też odbyć na własną rękę, tzn.:
  • podpisać umowę o praktykę na min. 15 dni roboczych we własnym imieniu z wybranym Pracodawcą,
  • ustalić zakres zadań (musi to być min. 4-5 zadań o charakterze administracyjnym poświadczony pisemnie przez Podmiot),
  • uzyskać zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk.
  Z tymi dokumentami można będzie ubiegać się o uznanie odbytej praktyki — należy zapoznać się ze wzorem podania na stronie praktyk zatytułowanym "Uznanie pracy jako obowiązkowej praktyki studenckiej", uwzględniając załączniki.

  Praktyki w okresie VII-IX 2014
  01.07.2014 13:17:59 Stacjonarne Niestacjonarne

  Studenci, którzy chcą realizować praktyki w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień - w oparciu o skierowanie z Uczelni, muszą dostarczyć dokumenty dot. praktyk (porozumienia, program praktyk, skierowanie) do p. Pauliny Czeredys (pok. 207 GG) w terminie do 9 lipca 2014 r. Osoby, które nie złożą dokumentów w podanym terminie, będą mogły realizować praktyki jedynie "na własną rękę".

  Ekonomika środowiska - wyniki z 29.06.2014 i 30.06.2014
  01.07.2014 12:19:05 Stacjonarne

  W e-Dziekanacie zostały umieszczone wyniki ze sprawdzianu z Ekonomiki Środowiska z dnia 30.06.2014 r. (warunki studiów stacjonarnych) oraz z dnia 29.06.2014 r. (warunki studiów niestacjonarnych).

  Konsultacje dr inz. B. Kowalczyka
  30.06.2014 08:16:34 Stacjonarne Niestacjonarne

  Dr inż. Bolesław Kowalczyk zaprasza Studentów w poniedziałek 30 czerwca godz. 16.00 – 17.00, sala 222GG (dodatkowy dyżur). Dotyczy to w szczególności Studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia Seminarium dyplomowego.

  Egzamin z Makroekonomii u prof. Jasińskiego - 26.06.2014
  26.06.2014 08:42:22 Stacjonarne

  Egzamin z Makroekonomii, rok I lic., ciąg I (II termin) u prof. Jasińskiego w dniu dzisiejszym, tj. 26.06.2014 jest odwołany. Egzamin jest przełożony na 30.06.2014 (szczegóły w terminarzu sesji). Osoby zainteresowane mogą też zgłaszać się w dniu jutrzejszym, tj. 27.06.2014 o godz. 14.00 na konsultacje prof. Jasińskiego. Za zmiany bardzo przepraszamy.

  Przyjęcia u p. P. Czeredys – 27.06.2014
  23.06.2014 09:37:04 Stacjonarne Niestacjonarne

  W dniu 27.06.2014 przyjęcia u p. Pauliny Czeredys w Dziekanacie są odwołane.

  Wpisy z Informatyki – Dr inż Krzysztof Urbaniak
  17.06.2014 17:45:28 Stacjonarne

  W dniu 18.06.2014 [Środa] w godzinach 13:00-15:00 w Laboratorium Komputerowym WAiNS sala 222 Gmach Główny odbęda się wpisy z Informatyki. Wpisy z Informatyki są z zajęć prowadzonych przez:
  • Dr inż. Krzysztofa Urbaniaka
  • Dr inż. Jarosława Zalewskiego
  • Mgr inż. Michała Babulę
  Osobą dokonująca wpisu (tą osobę wpisujemy w indeksie i na Karcie Ocen) jest: Dr inż. Krzysztof Urbaniak

  Zapraszamy

  Stypendia – dodatki z tytułu zamieszkania w lipcu
  17.06.2014 10:33:40 Stacjonarne Niestacjonarne

  Przypominamy, że studentom pobierającym stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, którzy deklarowali zamieszkanie w domach studenckich i innych obiektach tylko do końca czerwca 2014, w lipcu – zgodnie z wydanymi decyzjami – dodatek z tytułu zamieszkania został wstrzymany. Te osoby, które planują wydłużenie okresu zakwaterowania na wakacje, mogą ubiegać się o ponowne przyznanie wspomnianego dodatku.

  Należy jednak najpóźniej 23.06.2014 (Pn) do godz. 13:00 dostarczyć do Dziekanatu (p. Czeredys) następujące dokumenty:
  1. formularz wniosku – taki, jak składany wcześniej do stypendium z wyliczonym dochodem na osobę,
  2. zaświadczenie potwierdzające wydłużenie okresu zamieszkania wraz z terminami i kwotą opłat oraz
  3. podanie z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku.
  Studentom, którzy nie dopełnią wspomnianych formalności dodatek za lipiec nie zostanie wypłacony.

  Seminarium dr C. Woźniaka - 13.06.2014
  13.06.2014 15:33:38 Niestacjonarne

  Seminarzyści dr C. Woźniaka w dniu 13.06.2014 proszeni są o zgłoszenie się na seminarium dr A. Woźniak do sali 427A GG o godz. 17.00.

  Przyjęcia p. Jadwigi Kani
  12.06.2014 10:44:31 Stacjonarne

  W dniu 12.06. oraz w dniach 23-26.06. p. Jadwiga Kania przyjmuje studentów w godz. 10.00-15.00. W dniach 16-18.06. p. Jadwiga Kania jest nieobecna.

  Teoria bezpieczeństwa - 11.06.2014
  11.06.2014 08:23:57 Stacjonarne

  Zajęcia z Teorii bezpieczeństwa z prof. M. Kowalewskim (dla II roku lic, specj. BN) w dniu 11.06.2014 rozpoczną się o godz. 17.00-18.30 w sali 518 N.

  Zajęcia z sal 208 i 231 w dniach 11-12.06.2014
  09.06.2014 11:55:30 Stacjonarne

  W dniach 11-12.06.2014 zostają przeniesione zajęcia (nie wszystkie) z sal 208 GG i 231 GG. Zmiana sali dotyczy niżej wymienionych zajęć:

  11.06.2014 (środa):
  • w godz. 14.15-16.00 Makroekonomia, doc. dr A. Naruniec
   z sali 208 GG do sali 524 N (rok I lic.);
  • w godz. 14.15-16.00 Korespondencja biurowa, mgr E. Jendrzejczak
   z sali 231 GG do sali 308 GG (rok II lic.);
  • w godz. 16.15-18.00 Teoria bezpieczeństwa, prof. M. Kowalewski
   z sali 231 GG do sali 518 N (rok II lic.).
  12.06.2014 (czwartek):
  • w godz. 8.15-10.00 Seminarium dyplomowe, dr J. Kowalczyk-Grzenkowicz
   z sali 231 GG do sali 308 GG (rok III lic.);
  • w godz. 14.15-16.00 Prawo cywilne z umowami w administracji, dr C. Woźniak
   z sali 231 GG do sali 309 GG (rok I lic.);
  • w godz. 14.15-16.00 Gospodarka finansowa samorządu, dr E. Kotowska
   z sali 208 GG do sali 306 GG (rok II mgr);
  • w godz. 16.15-18.00 E-administracja, dr inż K. Urbaniak
   z sali 231 GG do sali 437A GG (rok I mgr);
  • w godz. 16.15-18.00 Podejmowanie decyzji w instytucjach UE, mgr S. Drabczyk
   z sali 208 GG do sali 144 GG (rok I mgr).

  Makroekonomia - 6.06.2014
  05.06.2014 12:11:22 Niestacjonarne

  Wykład z Makroekonomii z dr A. Naruniec, I rok lic, studia niestacjonarne, jest przełożony z dnia 6.06.2014 na dzień 15.06.2014 w godz. 10.00-11.30, sala 231 GG. Zmiany są naniesione na planie zajęć.

  Gospodarka finansowa samorządu - 5.06.2014
  02.06.2014 10:14:55 Stacjonarne

  W dniu 5.06.2014 odwołany jest wykład z Gospodarki finansowej samorządu z dr E. Kotowską dla II roku mgr (ciąg I).

  Eksperymentalne zajęcia i nowe formy kształcenia
  31.05.2014 14:47:25 Stacjonarne

  W związku z utworzeniem grupy eksperymentalnej wykorzystującej nowe formy kształcenia, zainteresowanych studentów I i II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia zapraszamy do zgłaszania się na adres: m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl Zgłoszenie się do uczestnictwa w takich zajęciach będzie skutkować wykreśleniem z dotychczasowej grupy dziekańskiej (utworzeniem nowej grupy eksperymentalnej).

  Zaliczenia i egzaminy
  30.05.2014 17:03:30 Stacjonarne Niestacjonarne

  Wszelkie informacje dotyczące terminów zaliczeń i egzaminów znajdują się pod etykietą informacji dla studentów na stronie WAiNS - Zaliczenia i egzaminy

  Makroekonomia wykład - 30.05.2014
  29.05.2014 15:27:01 Stacjonarne

  W dniu 30 maja 2014 r. odwołany jest wykład z Makroekonomii z prof. Jasińskim dla I roku lic. (ciąg I).

  Uwagi prosimy kierować do mgr Marty Strzemiecznej m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl