Dziekanat WAiNS

  Kierownik dziekanatu

  mgr Marta Strzemieczna
  pokój 207
  tel. 22 234-64-33
  m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia stacjonarne

  mgr Kamil Kraszewski
  pokój 207
  tel. 22 234-57-88
  k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
  Studia stacjonarne I stopnia

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia stacjonarne

  mgr Jadwiga Kania
  pokój 207
  tel. 22 234-65-25
  j.kania@ans.pw.edu.pl
  Studia stacjonarne II stopnia

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia niestacjonarne

  mgr inż. Agata Masternak
  pokój 207
  tel. 22 234-63-09
  a.masternak@ans.pw.edu.pl
  Studia niestacjonarne I i II stopnia
  Suplementy – studia jw.
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 12:00–15:00
  w czasie zjazdów
  piątek 12:00–18:00
  sobota 10:00–15:00

  Praktyki i stypendia

  lic. Paulina Czeredys
  pokój 207
  tel. 22 234-15-52
  p.czeredys@ans.pw.edu.pl
  Suplementy – studia stacjonarne
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 12:00–15:30
  Informacja zamieszczona w witrynie nie będzie udzielana w dziekanacie. Telefonicznie, ani poza godzinami przyjęć, nie załatwia się żadnych spraw studenckich.
   
   

  Zajęcia w dniach 9-11.05.2016 w salach 308 i 327
  06.05.2016 17:50:23

  W dniach 9-11 maja 2016 r. zajęcia, które odbywają się w godz. 8.15-20.00 w salach 308 GG i 327 GG są przeniesione do innych sal z powodu organizowanej na Wydziale konferencji "Polska ontologia współcześnie". W załączeniu znajduje się informacja do jakich sal zostały przeniesione poszczególne zajęcia z sal 308 GG i 327 GG. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.(PDF)

  Seminarium dyplomowe z dr A. Tomczak i dr M. Orechwo - II rok lic.
  29.04.2016 08:23:23

  Seminarium dyplomowe z dr A. Tomczak i dr M. Orechwo dla studentów II roku lic. z dnia 09.05.2016 zostało przełożone na 16.05.2016 w godz. 16.15-18.00, sala 308 GG.

  Seminarium z prof. M. Kowalewskim i dr inż. K. Urbaniakiem - III rok lic.
  28.04.2016 15:23:57

  Seminarium dyplomowe z prof. M. Kowalewskim i dr inż. K. Urbaniakiem dla studentów III roku lic. z dnia 09.05.2016 zostało przełożone na 16.05.2016 w godz. 14.15-16.00, sala 327 GG.

  Seminarium dyplomowe z dr inż. J. Zalewskim - III rok lic.
  28.04.2016 15:14:34

  Seminarium dyplomowe z dr inż. J. Zalewskim dla studentów III roku lic. z dnia 09.05.2016 zostało przełożone na 16.05.2016 w godz. 14.15-16.00, sala 426 GG.

  Wykłady z Postępowania sądowo administracyjnego - I rok mgr
  28.04.2016 13:25:21

  W dniach 8-18.05.2016 wykłady z Postępowania sądowo administracyjnego z prof. E. Warzochą dla studentów I roku mgr (ciąg I i II) są odwołane. Zostaną odrobione w następujących dniach:
  • ciąg II – 24.05.2016 (wt) w godz. 8.15-10.00, sala 208 GG (za 12.05.2016);
  • ciąg II – 21.04.2016 (cz) w godz. 8.15-10.00, sala 213 GG (za 10.05.2016).
  W dniu 17.05.2016 wykład dla ciągu II jest odwołany bez odpracowania.

  Seminarium dyplomowe z dr inż. B. Kowalczykiem - II rok lic.
  28.04.2016 13:07:08

  Seminarium dyplomowe z dr inż. B. Kowalczykiem dla studentów II roku lic. z dnia 24.05.2016 zostało przełożone na 23.05.2016 w godz. 18.15-20.00, sala 426 GG.

  Postępowanie administracyjne z elementami e-administracji - II rok lic.
  28.04.2016 13:05:05

  Wykłady z Postępowania administracyjnego z elementami e-administracji z prof. G. Jyż dla studentów II roku lic., które nie odbyły się w dniach 12-13.04.2016 zostaną odrobione w dniach:
  • dla ciągu II – 18.05.2016 w godz. 10.15-12.00, sala 231 GG.
  • dla ciągu II – 24.05.2016 w godz. 18.15-20.00, sala 437a GG.
  Są to ostatnie wykłady z tego przedmiotu.

  Pisma procesowe w sprawach sądowo-administracyjnych - II rok lic.
  28.04.2016 12:02:32

  Zajęcia obieralne z Pism procesowych w sprawach sądowo-administracyjnych z prof. G. Jyż dla studentów II roku lic., które były odwoływane w dniach 24.02.2016 i 13.04.2016 będą odrobione w następujących dniach:
  • 11.05.2016, w godz. 14.15-16.00, sala 426 GG;
  • 18.05.2016, w godz. 14.15-16.00, sala 426 GG.

  Odwołane zajęcia 10.05.2016 - I rok lic.
  28.04.2016 11:40:58

  W dniu 10.05.2016 odwołane są ćwiczenia z Ustroju samorządu terytorialnego z dr M. Zakrzewską dla grupy 8 (I rok lic.).

  Pilne
  28.04.2016 11:16:00

  Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia (II rok) o nr albumów: 272528, 263874, 272559 proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu do p. Marty Strzemiecznej na najbliższym zjeździe (6-8.05.2016).

  Odwołane zajęcia 26.04.2016 - III rok lic.
  26.04.2016 08:36:50

  W dniu 26.04.2016 odwołany jest wykład z Organizacji i zarządzania w administracji publicznej z doc. dr A. Naruniec dla studentów III roku lic. (ciąg II) z powodu zebrania komisji dziekańskiej.

  Odwołane zajęcia 27.04.2016 - III rok lic.
  22.04.2016 13:49:08

  W dniu 27.04.2016 odwołane są ćwiczenia z Technik negocjacji i mediacji w adm. z mgr K. Kliszczyńskim dla grup 4 i 6 (III rok lic.). Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

  Wykłady w dniu 26.01.2016 dla I roku mgr
  22.04.2016 13:40:59

  W dniu 26.01.2016 wykłady dla studentów I roku mgr z Historii myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej z dr M. Jakubiakiem oraz wykłady z Przygotowania projektów do Unii Europejskiej z mgr M. Staniszewskim odbędą się wspólnie dla całego roku, czyli:
  • w godz. 12.15-14.00 odbędzie się wspólny wykład z Przygotowania projektów do Unii Europejskiej dla ciągu I i II w sali 231 GG,
  • w godz. 14.15-16.00 odbędzie się wspólny wykład z Historii myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej dla ciągu I i II w sali 231 GG.

  Nieobecność p. Marty Strzemiecznej w dniu 25.04.2016
  22.04.2016 11:17:28

  Informujemy, że w dniu 25.04.2016 przyjęcia p. Marty Strzemiecznej są odwołane.

  Nieobecność p. Pauliny Czeredys w dniu 25.04.2016
  22.04.2016 11:17:25

  Informujemy, że w dniu 25.04.2016 przyjęcia p. Pauliny Czeredys są odwołane.

  Wykład z Nauki o administracji - ciąg II
  20.04.2016 14:24:56

  Wykład z Nauki o administracji z doc. dr inż. M. Kisilowskim dla studentów I roku lic. (ciąg II), który miał być odrabiany w dniu 28.04.2016 (czw.) w godz. 10.15-12.00, sala 437A GG nie odbędzie się.

  Seminarium dyplomowe z doc. dr inż. M. Kisilowskim
  20.04.2016 14:13:47

  W dniu 22.04.2016 odwołane jest seminarium dyplomowe z doc. dr inż. M. Kisilowskim dla studentów II roku studiów niestacjonarnych II stopnia.

  Protokół dyplomatyczny 21.04.2016 i 28.04.2016
  20.04.2016 13:34:59

  W dniach 21.04.2016 oraz 28.04.2016 odwołane są zajęcia obieralne z Protokołu dyplomatycznego z doc. dr inż. M. Kisilowskim dla studentów I roku mgr.

  Ćwiczenia z Makroekonomii - grupa 7
  20.04.2016 11:45:16

  Ćwiczenia z Makroekonomii z mgr M. Deszczką-Tarnowską dla grupy 7 (I rok lic.) w dniu 20.04.2016 są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 25.04.2016 w godz. 12.15-14.00, sala 308 GG.

  Konsultacje prodziekan dr A. Tomczak
  19.04.2016 13:42:15

  Konsultacje prodziekan dr A. Tomczak są przeniesione z dnia 21.04.2016 na 20.04.2016, godz. 14.45-16.00.

  Ćwiczenia z Prawa parlamentarnego z legislacją dla grup 6 i 7
  19.04.2016 13:23:14

  Ćwiczenia z Prawa parlamentarnego z legislacją dla grup 6 i 7 (I rok lic.) rozpoczną się 27.04.2016. W dniu 20.04.2016 zajęcia są odwołane.

  Ćwiczenia z Socjologii organizacji dla grup 6 i 7
  19.04.2016 13:23:10

  Ćwiczenia z Socjologii organizacji dla grup 6 i 7 (I rok mgr) rozpoczną się 27.04.2016. W dniu 20.04.2016 zajęcia są odwołane.

  Ćwiczenia z Technik negocjacji i mediacji w adm. - grupa 2
  19.04.2016 13:09:39

  Ćwiczenia z Technik negocjacji i mediacji w adm. z dr S. Michalska dla grupy 2 (III rok lic.) w dniu 20.04.2016 są przeniesione do sali 213 GG.

  Seminarium dyplomowe z dr inż K. Urbaniakiem
  19.04.2016 12:06:19

  Seminarium dyplomowe z dr inż K. Urbaniakiem dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w dniu 19.04.2016 jest odwołane.

  Ćwiczenia z Teorii urbanistyki i gospodarki przestrzennej - grupa 5
  18.04.2016 09:52:10

  Ćwiczenia z Teorii urbanistyki i gospodarki przestrzennej dla grupy 5 (II rok lic.) rozpoczną się 28.04.2016 w godz. 08.15-10.00, sala 208 IL lub 406 IL. Jedna godzina zajęć zostanie do odrobienia w terminie późniejszym.

  Ćwiczenia z Przedsiębiorczości dla grupy 2
  15.04.2016 10:29:50

  Ćwiczenia z Przedsiębiorczości dla grupy 2 (II rok mgr) rozpoczną się 27.04.2016 w godz. 08.15-10.00, sala 524 GG (2h). W dniu 15.06.2016 odbędą się ostatnie zajęcia w godz. 08.15-09.00, sala 524 N (1h), pomimo, że w tym dniu są zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

  Ćwiczenia z Makroekonomii 15.04.2016 - grupa 8
  15.04.2016 08:42:38

  Ćwiczenia z Makroekonomii z mgr M. Deszczką-Tarnowską dla grupy 8 (I rok lic.) w dniu 15.04.2016 są przeniesione do sali 309 GG.

  Zajęcia w II połowie semestru
  13.04.2016 15:45:54

  Zajęcia w II połowie semestru rozpoczynają się od 15.04.2016 (piątek), chyba, że na planie zajęć jest zapisane inaczej.

  Wykład z Nauki o administracji 14.04.2016 - I rok lic.
  13.04.2016 15:13:41

  Wykład z Nauki o administracji z doc. dr inż. M. Kisilowskim dla studentów I roku lic. (ciąg II) z dnia 14.04.2016 jest przełożony na 28.04.2016 (czw.) w godz. 10.15-12.00, sala 437A GG (w sumie 4h).

  Seminarium dyplomowe z prof. Sobczakiem
  13.04.2016 09:09:29

  Prof. Sobczak przypomina, że w dniu 14.04.2016 odbędzie się seminarium dyplomowe z Profesorem dla studentów II roku mgr.

  Odwołane zajęcia 13.04.2016 - I rok mgr
  13.04.2016 08:59:49

  W dniu 13.04.2016 zajęcia obieralne z Socjologii administracji z dr K. Dzieniszewską-Naroską dla studentów I roku mgr są odwołane. Przypominamy, że można uzyskać dodatkowe punkty za obecność na konferencji organizowanej przez prof. Annę Gołębiowską w dniu 16.05.2016 r. Liczba miejsc ograniczona.

  Zajęcia obieralne prawne 13.04.2016 - III rok lic.
  11.04.2016 14:52:11

  Zajęcia obieralne: Podatki i opłaty samorządowe – aspekty prawne z prof. A. Zalcewicz dla studentów III roku lic. z dnia 10.05.2016 są przełożone na 13.04.2016 (środa) w godz. 16.15-18.00, sala 426 GG.

  Odwołane zajęcia 13.04.2016 - II rok lic.
  11.04.2016 14:29:17

  W dniu 13.04.2016 odwołany jest wykład z Logiki dla prawników z prof. Z. Królem dla studentów II roku lic. (ciąg I).

  Uwagi prosimy kierować do mgr Marty Strzemiecznej, m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.