Dziekanat WAiNS

  Kierownik dziekanatu

  mgr Marta Strzemieczna
  pokój 207
  tel. 22 234-64-33
  m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl

  poniedziałek – piątek 10:00–15:00

  Studia stacjonarne

  mgr Jadwiga Kania
  pokój 207
  tel. 22 234-65-25
  j.kania@ans.pw.edu.pl
  Studia magisterskie I i II rok

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 10:00–13:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek nieczynny

  Studia stacjonarne

  mgr Kamil Kraszewski
  pokój 207
  tel. 22 234-57-88
  k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
  Studia licencjackie I, II i III rok, Suplement

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 10:00–13:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek nieczynny

  Studia niestacjonarne

  mgr inż. Agata Masternak
  pokój 207
  tel. 22 234-63-09
  a.masternak@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek – wtorek 10:00–13:00
  środa 12:15–15:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek 10:00–13:00
  piątek 10:00–18:00 i sobota 10:00–15:00 w czasie zjazdów

  Praktyki i Stypendia

  lic. Paulina Czeredys
  pokój 207
  tel. 22 234-15-52
  p.czeredys@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 12:15–15:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek 12:30–15:30 tylko dla studiów niestacjonarnych
  Jeśli informacja jest umieszczona w witrynie, nie będzie udzielana w dziekanatach. Telefonicznie nie załatwia się żadnych spraw studenckich. Studenci nie będą obsługiwani poza godzinami przyjęć.
   
  Wiadomości - wszystkie

  Szkolenie biblioteczne – II termin
  19.08.2014 14:14:27 Stacjonarne

  W dniu 8 września otwieramy dostęp do szkolenia bibliotecznego online dla studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Szkolenie będzie otwarte do 15 września włącznie (II termin). Prowadzone jest drogą elektroniczną. Można korzystać z komputerów w Bibliotece Głównej: sala 162B. Każdy uczestnik musi samodzielnie zapisać się na kurs według załączonej instrukcji.PDF

  Dokumenty do obrony - III rok licencjat stacjonarny
  25.07.2014 13:46:04 Stacjonarne

  Dokumenty do obrony od studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia będą przyjmowane od 18 sierpnia 2014 r. W dniach 28.07-15.08.2014 p. Kamil Kraszewski jest na urlopie wypoczynkowym.

  Rozliczenie stażu długoterminowego – do 14.07.2014
  10.07.2014 15:56:08 Stacjonarne Niestacjonarne

  Przypominamy studentom realizującym staże długoterminowe w ramach I edycji Konkursu, że w dniu 14.07.2014 mija dla większości z nich termin rozliczenia się z dokumentów. Z wymaganymi w trzecim etapie dokumentami należy jak najszybciej zgłosić się do Pani Katarzyny Podyma-Różak z Biura Projektu – budynek Wydziału Chemii, ul. Noakowskiego.

  Stypendia ministra na rok akademicki 2014/2015
  10.07.2014 15:55:49 Stacjonarne Niestacjonarne

  Studenci i doktoranci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia powinni zapoznać się z poniższymi linkami:Uwaga: termin składania wniosków w dziekanacie to 10 września 2014.

  Kwaterunek dla nowych studentów
  10.07.2014 15:55:19 Stacjonarne Niestacjonarne

  Informujemy, że z dniem 10 lipca rozpoczyna się Akcja Kwaterunkowa dla nowo przyjętych studentów. Potrwa ona do dnia 1 sierpnia 2014. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w akademikach powinny: zarejestrować się w Bazie Kwaterunkowej na tej stronie, a potem złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie WAiNS – p. 207 w podanym wyżej terminie. Szczegółowe informacje m.in. o wymaganych do kwaterunku dokumentach i terminarzu akcji są dostępne przez wspomnianą stronę.

  Konsultacje w sprawie praktyk studenckich – ważna informacja
  08.07.2014 08:12:46 Stacjonarne Niestacjonarne

  W związku z okresem urlopowym pracowników Dziekanatu w sierpniu, konsultacje w sprawie realizacji praktyk w wakacje będą możliwe tylko do końca lipca. Po tym terminie, do początku września, nie będzie to możliwe. Jednocześnie przypominamy, że praktyki można też odbyć na własną rękę, tzn.:
  • podpisać umowę o praktykę na min. 15 dni roboczych we własnym imieniu z wybranym Pracodawcą,
  • ustalić zakres zadań (musi to być min. 4-5 zadań o charakterze administracyjnym poświadczony pisemnie przez Podmiot),
  • uzyskać zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk.
  Z tymi dokumentami można będzie ubiegać się o uznanie odbytej praktyki — należy zapoznać się ze wzorem podania na stronie praktyk zatytułowanym "Uznanie pracy jako obowiązkowej praktyki studenckiej", uwzględniając załączniki.

  Praktyki w okresie VII-IX 2014
  01.07.2014 13:17:59 Stacjonarne Niestacjonarne

  Studenci, którzy chcą realizować praktyki w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień - w oparciu o skierowanie z Uczelni, muszą dostarczyć dokumenty dot. praktyk (porozumienia, program praktyk, skierowanie) do p. Pauliny Czeredys (pok. 207 GG) w terminie do 9 lipca 2014 r. Osoby, które nie złożą dokumentów w podanym terminie, będą mogły realizować praktyki jedynie "na własną rękę".

  Ekonomika środowiska - wyniki z 29.06.2014 i 30.06.2014
  01.07.2014 12:19:05 Stacjonarne

  W e-Dziekanacie zostały umieszczone wyniki ze sprawdzianu z Ekonomiki Środowiska z dnia 30.06.2014 r. (warunki studiów stacjonarnych) oraz z dnia 29.06.2014 r. (warunki studiów niestacjonarnych).

  Konsultacje dr inz. B. Kowalczyka
  30.06.2014 08:16:34 Stacjonarne Niestacjonarne

  Dr inż. Bolesław Kowalczyk zaprasza Studentów w poniedziałek 30 czerwca godz. 16.00 – 17.00, sala 222GG (dodatkowy dyżur). Dotyczy to w szczególności Studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia Seminarium dyplomowego.

  Egzamin z Makroekonomii u prof. Jasińskiego - 26.06.2014
  26.06.2014 08:42:22 Stacjonarne

  Egzamin z Makroekonomii, rok I lic., ciąg I (II termin) u prof. Jasińskiego w dniu dzisiejszym, tj. 26.06.2014 jest odwołany. Egzamin jest przełożony na 30.06.2014 (szczegóły w terminarzu sesji). Osoby zainteresowane mogą też zgłaszać się w dniu jutrzejszym, tj. 27.06.2014 o godz. 14.00 na konsultacje prof. Jasińskiego. Za zmiany bardzo przepraszamy.

  Przyjęcia u p. P. Czeredys – 27.06.2014
  23.06.2014 09:37:04 Stacjonarne Niestacjonarne

  W dniu 27.06.2014 przyjęcia u p. Pauliny Czeredys w Dziekanacie są odwołane.

  Wpisy z Informatyki – Dr inż Krzysztof Urbaniak
  17.06.2014 17:45:28 Stacjonarne

  W dniu 18.06.2014 [Środa] w godzinach 13:00-15:00 w Laboratorium Komputerowym WAiNS sala 222 Gmach Główny odbęda się wpisy z Informatyki. Wpisy z Informatyki są z zajęć prowadzonych przez:
  • Dr inż. Krzysztofa Urbaniaka
  • Dr inż. Jarosława Zalewskiego
  • Mgr inż. Michała Babulę
  Osobą dokonująca wpisu (tą osobę wpisujemy w indeksie i na Karcie Ocen) jest: Dr inż. Krzysztof Urbaniak

  Zapraszamy

  Stypendia – dodatki z tytułu zamieszkania w lipcu
  17.06.2014 10:33:40 Stacjonarne Niestacjonarne

  Przypominamy, że studentom pobierającym stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, którzy deklarowali zamieszkanie w domach studenckich i innych obiektach tylko do końca czerwca 2014, w lipcu – zgodnie z wydanymi decyzjami – dodatek z tytułu zamieszkania został wstrzymany. Te osoby, które planują wydłużenie okresu zakwaterowania na wakacje, mogą ubiegać się o ponowne przyznanie wspomnianego dodatku.

  Należy jednak najpóźniej 23.06.2014 (Pn) do godz. 13:00 dostarczyć do Dziekanatu (p. Czeredys) następujące dokumenty:
  1. formularz wniosku – taki, jak składany wcześniej do stypendium z wyliczonym dochodem na osobę,
  2. zaświadczenie potwierdzające wydłużenie okresu zamieszkania wraz z terminami i kwotą opłat oraz
  3. podanie z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku.
  Studentom, którzy nie dopełnią wspomnianych formalności dodatek za lipiec nie zostanie wypłacony.

  Seminarium dr C. Woźniaka - 13.06.2014
  13.06.2014 15:33:38 Niestacjonarne

  Seminarzyści dr C. Woźniaka w dniu 13.06.2014 proszeni są o zgłoszenie się na seminarium dr A. Woźniak do sali 427A GG o godz. 17.00.

  Przyjęcia p. Jadwigi Kani
  12.06.2014 10:44:31 Stacjonarne

  W dniu 12.06. oraz w dniach 23-26.06. p. Jadwiga Kania przyjmuje studentów w godz. 10.00-15.00. W dniach 16-18.06. p. Jadwiga Kania jest nieobecna.

  Teoria bezpieczeństwa - 11.06.2014
  11.06.2014 08:23:57 Stacjonarne

  Zajęcia z Teorii bezpieczeństwa z prof. M. Kowalewskim (dla II roku lic, specj. BN) w dniu 11.06.2014 rozpoczną się o godz. 17.00-18.30 w sali 518 N.

  Zajęcia z sal 208 i 231 w dniach 11-12.06.2014
  09.06.2014 11:55:30 Stacjonarne

  W dniach 11-12.06.2014 zostają przeniesione zajęcia (nie wszystkie) z sal 208 GG i 231 GG. Zmiana sali dotyczy niżej wymienionych zajęć:

  11.06.2014 (środa):
  • w godz. 14.15-16.00 Makroekonomia, doc. dr A. Naruniec
   z sali 208 GG do sali 524 N (rok I lic.);
  • w godz. 14.15-16.00 Korespondencja biurowa, mgr E. Jendrzejczak
   z sali 231 GG do sali 308 GG (rok II lic.);
  • w godz. 16.15-18.00 Teoria bezpieczeństwa, prof. M. Kowalewski
   z sali 231 GG do sali 518 N (rok II lic.).
  12.06.2014 (czwartek):
  • w godz. 8.15-10.00 Seminarium dyplomowe, dr J. Kowalczyk-Grzenkowicz
   z sali 231 GG do sali 308 GG (rok III lic.);
  • w godz. 14.15-16.00 Prawo cywilne z umowami w administracji, dr C. Woźniak
   z sali 231 GG do sali 309 GG (rok I lic.);
  • w godz. 14.15-16.00 Gospodarka finansowa samorządu, dr E. Kotowska
   z sali 208 GG do sali 306 GG (rok II mgr);
  • w godz. 16.15-18.00 E-administracja, dr inż K. Urbaniak
   z sali 231 GG do sali 437A GG (rok I mgr);
  • w godz. 16.15-18.00 Podejmowanie decyzji w instytucjach UE, mgr S. Drabczyk
   z sali 208 GG do sali 144 GG (rok I mgr).

  Makroekonomia - 6.06.2014
  05.06.2014 12:11:22 Niestacjonarne

  Wykład z Makroekonomii z dr A. Naruniec, I rok lic, studia niestacjonarne, jest przełożony z dnia 6.06.2014 na dzień 15.06.2014 w godz. 10.00-11.30, sala 231 GG. Zmiany są naniesione na planie zajęć.

  Gospodarka finansowa samorządu - 5.06.2014
  02.06.2014 10:14:55 Stacjonarne

  W dniu 5.06.2014 odwołany jest wykład z Gospodarki finansowej samorządu z dr E. Kotowską dla II roku mgr (ciąg I).

  Eksperymentalne zajęcia i nowe formy kształcenia
  31.05.2014 14:47:25 Stacjonarne

  W związku z utworzeniem grupy eksperymentalnej wykorzystującej nowe formy kształcenia, zainteresowanych studentów I i II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia zapraszamy do zgłaszania się na adres: m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl Zgłoszenie się do uczestnictwa w takich zajęciach będzie skutkować wykreśleniem z dotychczasowej grupy dziekańskiej (utworzeniem nowej grupy eksperymentalnej).

  Zaliczenia i egzaminy
  30.05.2014 17:03:30 Stacjonarne Niestacjonarne

  Wszelkie informacje dotyczące terminów zaliczeń i egzaminów znajdują się pod etykietą informacji dla studentów na stronie WAiNS - Zaliczenia i egzaminy

  Makroekonomia wykład - 30.05.2014
  29.05.2014 15:27:01 Stacjonarne

  W dniu 30 maja 2014 r. odwołany jest wykład z Makroekonomii z prof. Jasińskim dla I roku lic. (ciąg I).

  Wpisy zaliczające praktyki
  28.05.2014 15:37:36 Stacjonarne Niestacjonarne

  W dniach 5 czerwca (cz.), 11 czerwca (śr.), 17 czerwca (wt.) w godz. 10:00-13:00 studenci obecnego III roku powinni złożyć w dziekanacie – pok. 207 (p. Czeredys) indeksy wraz z kartami ocen za VI semestr.

  W tych terminach będą robione wpisy zaliczające obowiązkowe praktyki. Indeksy powinny być uzupełnione na stronach 82–83 informacją o miejscu i terminie zrealizowanych praktyk, wg wzoru:
  • Rok akademicki – 2013-2014
  • Rok studiów – III
  • Nazwa i siedziba pracodawcy – przykładowo: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - ul. Batorego 5; 02-591 Warszawa
  • Czas trwania praktyki – przykładowo: 01.07-19.07.2013
  Dokumenty złożone w czwartek będzie można odbierać od najbliższego poniedziałku w godzinach przyjęć. Dokumenty złożone we wtorek lub środę: od następnego dnia w tych godzinach.

  Uwaga Jeśli ktoś ubiegał się o uznanie pracy, stażu lub praktyk wpisuje zamiast dat: 3 tygodnie. Na kartach ocen niczego nie wpisujemy!

  Zajęcia prof. A. Gołębiowskiej - 28.05.2014
  27.05.2014 14:45:30 Stacjonarne

  W dniu 28.05.2014 wszystkie zajęcia z prof. A. Gołębiowską są odwołane. Dotyczy to:
  • w godz. 8:15-10:00, Prawo wyznaniowe, rok I mgr
  • w godz. 10:15-12:00, Seminarium dyplomowe, rok I mgr
  • w godz. 12:15-14:00, Prawo wyznaniowe, rok II lic.

  Nauka o administracji - 29.05.2014
  27.05.2014 10:46:51 Stacjonarne

  W dniu 29.05.2014 wykład z Nauki o administracji z doc. dr M. Kisilowskim w godz. 10.15-12.00 dla ciągu I, rok I lic. zostaje odwołany. Wykład w godz. 12.15-14.00 (ciąg II) odbędzie się bez zmian.

  Makroekonomia, gr. 2 - 27.05.2014
  27.05.2014 10:46:48 Stacjonarne

  W dniu 27.05.2014 ćwiczenia z Makroekonomii z mgr T. Tycem w godz. 16.15-18.00 dla grupy 2 (I lic.) zostają odwołane.

  Dr inż. Urbaniak - 26.05.2014
  26.05.2014 08:39:35 Stacjonarne

  W dniu 26.05.2014 konsultacje i zajęcia dr inż. K. Urbaniaka zostają odwołane.

  Bezpieczeństwo ruchu drogowego - 26.05.2014
  26.05.2014 08:36:36 Stacjonarne

  W dniu 26.05.2014 zajęcia z Bezpieczeństwa ruchu drogowego z dr inż J. Zalewskim dla III lic. zostają odwołane.

  Wykład prof. Wąsowicza
  23.05.2014 10:04:31 Stacjonarne

  Informujemy, że dnia 26.05.2014 r. wykład z przedmiotu Ekonomika środowiska, prowadzony przez Pana prof. M. Wąsowicza, rozpocznie się o godzinie 12:30.

  Dyplomanci doc. dr M. Kisilowskiego
  22.05.2014 09:22:17 Stacjonarne Niestacjonarne

  Studenci, którzy zapisali się do doc. dr Marka Kisilowskiego jako osoby kierującej pracą dyplomową, proszeni są o kontakt mailowy (M.Kisilowski@ans.pw.edu.pl) do dnia 30.05.2014 r. w celu uzgodnienia zasad zaliczenia.

  Seminarium dyplomowe, dr A. Tomczak – 23.05.2014
  22.05.2014 09:02:01 Niestacjonarne

  W dniu 23.05.2014 seminarium licencjackie z dr A. Tomczak dla III roku lic., studia niestacjonarne, jest odwołane. Seminarium zostanie odrobione w innym terminie, który zostanie podany w najbliższym czasie.

  Przyjęcia u p. P. Czeredys – 26.05.2014
  21.05.2014 15:51:34 Stacjonarne Niestacjonarne

  W związku z organizowaną wycieczką do firmy Orange, przyjęcia p. Pauliny Czeredys w dniu 26.05.2014 zostają odwołane.

  Zarządzanie ryzykiem – 22.05.2014
  20.05.2014 15:37:34 Stacjonarne

  W dniu 22.05.2014 zajęcia z Zarządzania ryzykiem z mgr M. Staniszewskim dla I roku mgr zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 27.05.2014 w godz. 14.15-16.00, sala 426 GG.

  Uwagi prosimy kierować do mgr Marty Strzemiecznej m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl