Dziekanat WAiNS

    Kierownik dziekanatu

    mgr Marta Strzemieczna
    pokój 207
    tel. 22 234-64-33
    m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl

    poniedziałek – piątek 10:00–15:00

    Studia stacjonarne

    mgr Jadwiga Kania
    pokój 207
    tel. 22 234-65-25
    j.kania@ans.pw.edu.pl
    Studia magisterskie I i II rok

    poniedziałek 10:00–15:00
    wtorek 10:00–13:00
    środa 10:00–13:00
    czwartek 10:00–13:00
    piątek nieczynny

    Studia stacjonarne

    mgr Kamil Kraszewski
    pokój 207
    tel. 22 234-57-88
    k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
    Studia licencjackie I, II i III rok, Suplement

    poniedziałek 10:00–15:00
    wtorek 10:00–13:00
    środa 10:00–13:00
    czwartek 10:00–13:00
    piątek nieczynny

    Studia niestacjonarne

    mgr inż. Agata Masternak
    pokój 207
    tel. 22 234-63-09
    a.masternak@ans.pw.edu.pl
    poniedziałek – piątek 10:00–13:00

    w czasie zjazdów
    piątek 10:00–18:00
    sobota 10:00–15:00

    Praktyki i Stypendia

    lic. Paulina Czeredys
    pokój 207
    tel. 22 234-15-52
    p.czeredys@ans.pw.edu.pl
    poniedziałek 10:00–15:00
    wtorek 10:00–13:00
    środa 12:15–15:00
    czwartek 10:00–13:00
    piątek 12:30–15:30 tylko dla studiów niestacjonarnych
    Jeśli informacja jest umieszczona w witrynie, nie będzie udzielana w dziekanatach. Telefonicznie nie załatwia się żadnych spraw studenckich. Studenci nie będą obsługiwani poza godzinami przyjęć.
     
    Ogłoszenia – wszystkie

    Seminarium dyplomowe z dr W. Siemińskim
    24.10.2014 17:59:51 Stacjonarne

    Następne seminarium dyplomowe z dr W. Siemińskim dla III roku licencjatu odbędzie się 3.11.2014 r. W dniu 27.10.2014 nie będzie seminarium z dr W. Siemińskim. Dokładny terminarz seminarium z dr W. Siemińskim znajduje się na planie zajęć dla III roku licencjatu, studia stacjonarne.

    Zajęcia w dniu 29.10.2014
    24.10.2014 17:59:48 Stacjonarne

    W związku z wizytą Prezydenta Izraela pana Re’uwen Riwlin w Politechnice Warszawskiej dnia 29 października br., informujemy, że mogą zaistnieć problemy z realizacją zajęć dydaktycznych w Gmachu Głównym tego dnia. Odpowiednie informacje zostaną zamieszczone w poniedziałek 27.10.2014 lub wtorek 28.10.2014, gdy tylko otrzymamy decyzję Rektora.

    Stypendia – rankingi
    24.10.2014 13:44:08 Stacjonarne Niestacjonarne

    W dziale Stypendia są umieszczone wstępne listy rankingowe do Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce.

    Podstawy mechaniki stosowanej - odwołane wykłady 23.10.2014
    21.10.2014 16:21:15 Stacjonarne

    W dniu 23.10.2014 wykłady z Podstaw mechaniki stosowanej z dr inż. J. Zalewskim (II rok lic, ciąg I i II) zostają odwołane. Wykłady zostaną odrobione w następującym porządku:
    • ciąg I: 7.11.2014 (piątek), w godz. 10.15-12.00, sala 231 GG
    • ciąg II: 7.11.2014 (piątek), w godz. 14.15-16.00, sala 231 GG

    Protokół dyplomatyczny - odwołane zajęcia 22.10.2014
    21.10.2014 16:14:34 Stacjonarne

    W dniu 22.10.2014 r. zajęcia z Protokołu dyplomatycznego z doc. dr M. Kisilowskim dla II roku mgr zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 28.10.2014 (wtorek) w godz. 14.15-16.00, sala 208 GG.

    Odsetki za zwłokę
    20.10.2014 16:27:22 Niestacjonarne

    Studentom, którzy nie uiścili opłaty za czesne będą naliczane odsetki. Prosimy o natychmiastowe uregulowanie należności.

    Nieobecność p. Czeredys w dniu 22.10.2014
    20.10.2014 08:52:17 Stacjonarne

    W dniu 22.10.2014 (środa) zostają odwołane przyjęcia p. Czeredys.

    Składanie wniosków o stypendia
    14.10.2014 16:11:37 Stacjonarne Niestacjonarne

    Uprzejmie informujemy, iż termin składania wniosków o stypendia, tj.: socjalne, socjalne zwiększone, stypendia Rektora dla najlepszych studentów, itp. został przedłużony do dnia 15.10.2014 r. Wobec tego w dniu 15.10.2014 r. wszystkie wnioski będą przyjmowane przez mgr Aleksandrę Firek w pokoju 228 GG od godz. 14.30 do 16.00.

    Seminarium dyplomowe dr K. Górniak - III rok lic.
    14.10.2014 14:28:36 Niestacjonarne

    Seminarium dyplomowe z dr Katarzyną Górniak dla III roku studiów I stopnia niestacjonarnych zostało zlikwidowane z powodu zbyt małej ilości studentów. Osoby, które były przypisane do tego seminarium, proszone są o kontakt z Prodziekanem dr Cezarym Woźniakiem w celu przepisania na inne seminarium.

    Seminaria dyplomowe
    14.10.2014 09:51:37 Stacjonarne Niestacjonarne

    Zostają utworzone nowe seminaria – wspólne dla III roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla II roku studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych:
    1. Seminarium dyplomowe prowadzone przez doc. dr Marka Kisilowskiego i dr Małgorzatę Stawicką; termin i prowadzenie.
    2. Seminarium dyplomowe prowadzone przez dr Monikę Zakrzewską i dr Elżbietę Kotowską; termin seminarium.
    3. Seminarium dyplomowe prowadzone przez dr Agnieszkę Tomczak i doc. dr Alinę Naruniec; termin i prowadzenie.
    Studenci, którzy piszą prace dyplomowe pod kierunkiem ww. promotorów są zobowiązani do uczęszczania na te seminaria – z dotychczasowych zostają przepisani na powyższe.

    Szkolenie BHP – obowiązkowe dla I roku lic.
    13.10.2014 15:22:49 Stacjonarne Niestacjonarne

    Studenci I roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych muszą odbyć szkolenie BHP.
    • Termin szkolenia BHP dla studentów I roku studiów I stopnia stacjonarnych:
      • ciąg I (grupy 1-5): 22.10.2014 (środa), godz. 08:15-10:00, sala 437A GG;
      • ciąg II (grupy 6-10): 23.10.2014 (czwartek), godz. 14.15-16.00, sala 208 GG.
    • Termin szkolenia BHP dla studentów I roku studiów I stopnia niestacjonarnych: 17.10.2014 (piątek), godz. 16.30-18.00, sala 231 GG.
    Szkolenie BHP jest obowiązkowe – brak wpisu w indeksie i niezaliczenie skutkuje warunkiem.

    Prawo geologiczne i górnicze – przedmiot przywrócony
    13.10.2014 14:39:26 Stacjonarne

    Przedmiot obieralny prawny: Prawo geologiczne i górnicze z mgr M. Gossem dla II roku studiów magisterskich stacjonarnych zostaje przywrócony. Studenci, którzy byli zapisani – pozostają na tym przedmiocie. Są to następujące osoby:

    222572
    236161
    236227
    236374
    256935
    257036
    257091
    265469
    Do przedmiotu obieralnego prawnego: Prawo geologiczne i górnicze zostają dopisani studenci, którzy w semestrze letnim w r. ak. 2013/2014 uczęszczali już na Prawo karne skarbowe do mgr inż. R. Godlewskiego. To są osoby:

    236176
    236243
    236255
    236285
    236311
    236403
    265074
    Termin zajęć: środa 14:15-16:00, sala 327 GG

    Podział na grupy I rok II stopnia
    10.10.2014 10:59:18 Niestacjonarne

    W załączeniu znajduje się podział grup na I roku studiów niestacjonarnych II stopnia.

    Nieobecność P. Czeredys w dniu 15.10.2014
    09.10.2014 14:51:25 Stacjonarne Niestacjonarne

    W dniu 15.10.2014 w Pałacu Kultury organizowane są Targi Przedsiębiorczości - link: http://www.tpip.um.warszawa.pl/, do udziału w których zachęcamy wszystkich studentów Wydziału. W tym dniu przyjęcia p. Pauliny Czeredys zostają odwołane.

    Mur Berliński a Europa – przedmiot zlikwidowany
    08.10.2014 10:10:30 Stacjonarne

    Przedmiot obieralny inny: Mur Berliński a Europa z prof. B. Kopką dla III roku studiów licencjackich stacjonarnych zostaje zlikwidowany z powodu zbyt małej ilości osób zapisanych na ten przedmiot.

    Studenci, którzy są zapisani na ten przedmiot zostają przepisani na przedmiot obieralny: Państwo i człowiek w wieku XX z prof. B. Kopką (brak miejsc na innych takich przedmiotach obieralnych).

    Seminarium dypl. z prof. A. Gołębiowska
    07.10.2014 10:56:38 Stacjonarne

    Seminarium dyplomowe z prof. A. Gołębiowską dla II roku mgr rozpoczyna się w dniu 8.10.2014 w sali 422A GG.

    Stypendia
    06.10.2014 11:22:26 Stacjonarne Niestacjonarne

    Przypominamy studentom, że ostatnim dniem składania wniosków stypendialnych jest 14.10.2014 (wtorek). Po tym terminie wnioski mogą być przyjmowane, z wyłączeniem wniosków o stypendium Rektora, jednak świadczenie będzie przyznane od następnego miesiąca.

    Uwaga: studenci niestacjonarni mogą skorzystać z dodatkowego dyżuru w dniu 11.10.2014 (sobota) od 10:00 do 15:00.

    Studenci III roku lic. – obieralny przedmiot filozoficzny
    03.10.2014 11:10:47 Stacjonarne

    W ramach filozoficznego przedmiotu obieralnego jest możliwość przepisania się na nowy przedmiot: "Etyka w życiu publicznym" z dr hab. Anną Drabarek; termin zajęć środa 16:15-18:00. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia na adres m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl w terminie do 10.10.2014 r. Poniżej opis przedmiotu.

    Zarządzanie finansami w jedn. adm. publ. – 06.10.2014 odwołane
    03.10.2014 10:09:21 Stacjonarne

    W dniu 6.10.2014 odwołane są zajęcia obieralne dla III roku lic. z Zarządzania finansami w jedn. adm. publ. z dr M. Borowik. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

    Seminarium dypl. z prof. M. Mindurem i z dr inż. B.Kowalczykiem
    03.10.2014 09:58:49 Stacjonarne Niestacjonarne

    Seminarium dypl. z prof. M. Mindurem oraz Seminarium dypl. z dr inż. B.Kowalczykiem dla III roku lic. rozpoczną się od 17.10.2014 r.

    Podział na grupy I rok I stopnia
    02.10.2014 16:30:46 Niestacjonarne

    W załączniku znajduje się podział grup na I roku studiów niestacjonarnych I stopnia.

    Plany zajęć dla studiów niestacjonarnych
    02.10.2014 10:34:05 Niestacjonarne

    Plany zajęć dla studiów niestacjonarnych I stopnia będą zamieszczone na stronie internetowej w dniu 2.10.2014 ok. godz. 15.30, natomiast dla studiów niestacjonarnych II stopnia będą zamieszczone w dniu 8.10.2014 r.

    Stypendia – ważne zmiany
    01.10.2014 15:28:01 Stacjonarne Niestacjonarne

    Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium socjalne powinni zapoznać się ze zmianami w Regulaminie – szczegóły w dziale "Stypendia". Znajduje się tam aktualny załącznik nr 2: oświadczenie o dochodzie niepodlegącym opodatkowaniu.

    Uwaga: do składanych od dnia 02.10.2014 wniosków należy dołączyć aktualne załączniki, w przeciwnym razie wniosek zostanie uznany za niekompletny.

    Podział na grupy I rok I stopnia i II stopnia
    01.10.2014 09:40:24 Stacjonarne

    W załącznikach znajdują się podziały grup na I roku studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia.

    Zamknięcie dziekanatu
    29.09.2014 17:54:08 Stacjonarne Niestacjonarne

    W dniu 30.09.2014 dziekanat jest zamknięty z powodu rejestracji. Za utrudnienia przepraszamy.

    Studenci III roku, grupa 7 (specj. BN)
    29.09.2014 16:02:57 Stacjonarne

    Studenci III roku grupy 7 (specj. Bezpieczeństwo Narodowe) rozpoczynają ćwiczenia z Teorii urbanistyki i Prawa pracy od 7.10.2014 r.

    Systemy społeczno-gospodarcze, III rok lic.
    29.09.2014 15:46:17 Stacjonarne

    Zajęcia obieralne: Systemy społeczno-gospodarcze z doc. dr A.Naruniec dla III roku lic. rozpoczną się od 14.10.2014 r.

    Zapisy na przedmioty obieralne
    29.09.2014 14:23:35 Stacjonarne Niestacjonarne

    Zapisy na przedmioty obieralne dla studentów II i III roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów II roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych odbędą się w następującym porządku:
    • na studiach stacjonarnych: 25.09.2014, godz. 13:00 — 27.09.2014, godz. 23:00
    • na niestacjonarnych: 30.09.2014, godz. 20:00 — 02.10.2014, godz. 23:00
    Na zajęcia obieralne można zapisywać się w systemie e-Dziekanat. Poniżej znajduje się wykaz przedmiotów obieralnych, w którym 29.09.2014 r. nastąpiła zmiana przedmiotów dla studiów niestacjonarnych:

    Zajęcia obieralne z Systemów i usług informacyjnych w adm., III rok lic.
    26.09.2014 15:49:02 Stacjonarne

    Zajęcia obieralne z Systemów i usług informacyjnych w adm. z dr inż. B.Kowalczyk dla III roku lic. w dniu 29.09.2014 wyjątkowo są przełożone na godz. 18.15-20.00, sala 327 GG.

    Informacja o językach obcych – II i III rok
    26.09.2014 09:47:12 Stacjonarne

    Poniżej znajduje się informacja dotycząca języków obcych dla II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia.

    Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
    25.09.2014 08:14:33 Stacjonarne

    Plany zajęć dla I roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia zostaną zamieszczone najpóźniej w poniedziałek 29.09.2014 r. Studenci studiów stacjonarnych rozpoczynają zajęcia dydaktyczne:
    • II i III rok studiów I stopnia oraz II rok studiów II stopnia – od 29.09.2014 r. (poniedziałek);
    • I rok studiów I stopnia oraz I rok studiów II stopnia – od 2.10.2014 r. (czwartek).

    Dla osób nowoprzyjętych
    19.09.2014 14:46:13 Stacjonarne

    Osoby nowoprzyjęte na I rok studiów I stopnia stacjonarnych, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach uzupełniających z fizyki lub matematyki proszone są o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe do dziekanatu, do Kierownik Dziekanatu, mgr Marty Strzemiecznej, najpóźniej do 23.09.2014 r.

    Zaliczenie Postępowania sądowo-administracyjnego - ciąg I rok I mgr
    19.09.2014 13:57:58 Stacjonarne

    Studenci I roku mgr studiów stacjonarnych (ciąg I, grupy1-4), którzy zaliczali Postępowanie sądowo-administracyjne u prof. Gołębiowskiej, a powinni zaliczyć u prof. Warzochy - ich zaliczenia są anulowane.

    Uwagi prosimy kierować do mgr Marty Strzemiecznej m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl