Dziekanat WAiNS

  e-Dziekanat

  Kierownik dziekanatu

  mgr Marta Strzemieczna
  pokój 207
  tel. 22 234-64-33
  m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl

  poniedziałek – piątek 10:00–15:00

  Studia stacjonarne

  mgr Jadwiga Kania
  pokój 207
  tel. 22 234-65-25
  j.kania@ans.pw.edu.pl
  Studia magisterskie I i II rok

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 10:00–13:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek nieczynny

  Studia stacjonarne

  mgr Kamil Kraszewski
  pokój 207
  tel. 22 234-57-88
  k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
  Studia licencjackie I, II i III rok, Suplement

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 10:00–13:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek nieczynny

  Studia niestacjonarne

  mgr inż. Agata Masternak
  pokój 207
  tel. 22 234-63-09
  a.masternak@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek – wtorek 10:00–13:00
  środa 12:15–15:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek 10:00–13:00
  piątek 10:00–18:00 i sobota 10:00–15:00 w czasie zjazdów

  Praktyki i Stypendia

  lic. Paulina Czeredys
  pokój 207
  tel. 22 234-15-52
  p.czeredys@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 10:00–13:00
  środa 12:15–15:00
  czwartek 10:00–13:00
  piątek 12:30–15:30 tylko dla studiów niestacjonarnych
  Jeśli informacja jest umieszczona w witrynie, nie będzie udzielana w dziekanatach. Telefonicznie nie załatwia się żadnych spraw studenckich. Studenci nie będą obsługiwani poza godzinami przyjęć.
   
  Wiadomości - wszystkie

  Dyplomanci prof. S. Jankowskiego
  16.04.2014 12:15:30 Stacjonarne Niestacjonarne

  Studenci, którzy zapisali się do prof. Stanisława Jankowskiego jako osoby kierującej pracą dyplomową, są przepisani do dr Małgorzaty Stawickiej. Studenci proszeni są o zgłoszenie się do dr M. Stawickiej w celu ustalenia zasad współpracy.

  Dyplomanci dr inż. J. Zalewskiego
  16.04.2014 12:14:03 Niestacjonarne

  Studenci studiów niestacjonarnych, którzy zapisali się do dr inż. Jarosława Zalewskiego jako osoby kierującej pracą dyplomową, proszeni są o zgłoszenie się w dniu 10.05.2014 w godz. 13:15-14:00, pok. 225B GG w celu ustalenia wstępnych tematów prac dyplomowych.

  Seminarium mgr z prof. Sobczakiem - 16.04.2014
  15.04.2014 12:49:08 Stacjonarne

  W dniu 16.04.2014 odwołane jest seminarium magisterskie z prof. Sobczakiem dla I roku mgr. Następne seminaria odbędą się 23.04.2014 i 30.04.2014 r.

  Nieobecność p. P. Czeredys
  15.04.2014 08:44:08 Stacjonarne Niestacjonarne

  W dniach 17-22.04.2014 zostają odwołane przyjęcia p. Pauliny Czeredys.

  Poprawa z Prawa budowlanego, dr C. Woźniak
  12.04.2014 13:46:11 Niestacjonarne

  Poprawa z przedmiotu "Prawo budowlane" u dr C. Woźniaka dla II roku mgr, studia niestacjonarne, odbędzie się w dniu 26.04.2014 r. w godz. 12.00-14.00, pok. 207 GG lub 232 GG.

  Wykłady II rok lic. - 15.04.2014
  11.04.2014 12:26:25 Stacjonarne

  W dniu 15.04.2014 wykłady dla II roku lic. zostają przeniesione z sali 437A GG do sali 231 GG. Dotyczy to wykładów:
  • w godz. 14-16, Podstawy budownictwa
  • w godz. 16-18, Postępowanie administracyjne
  • w godz. 18-20, Publiczne prawo gospodarcze

  Katastrofy budowlane - 15.04.2014
  11.04.2014 12:23:53 Stacjonarne

  Zajęcia z Katastrof budowlanych z dr J. Smarż w dniu 15.04.2014 zostają przeniesione z sali 231 GG do sali 426A GG.

  Makroekonomia, grupa 3 i 6
  11.04.2014 11:35:00 Stacjonarne

  • Ćwiczenia z Makroekonomii z mgr E. Jendrzejczak dla grupy 3 (rok I lic.) od 23.04.2014 będą odbywać się w środy w godz. 12.15-14.00 w sali 308 GG.
  • Ćwiczenia z Makroekonomii z mgr E. Jendrzejczak dla grupy 6 (rok I lic.) od 30.04.2014 będą odbywać się w środy w godz. 10.15-12.00 w sali 231 GG.

  Nauka o administracji - 17.04. odwołany
  11.04.2014 09:56:41 Stacjonarne

  W dniu 17.04.2014 wykłady z Nauki o administracji z doc. dr M. Kisilowskim (I rok lic., ciąg I i II) są odwołane. Wykłady zostaną odrobione w następujących terminach:
  • dla ciągu I: 25.04.2014 (piątek) w godz. 10:15-12:00, sala 231 GG;
  • dla ciągu II: 23.04.2014 (środa) w godz. 10:15-12:00, sala 437A GG.

  Gospodarka finansowa samorządu - 24.04. odwołany
  11.04.2014 09:52:32 Stacjonarne

  W dniu 24.04.2014 wykład z Gospodarki finansowej samorządu z dr E. Kotowską (II rok mgr, ciąg I) jest odwołany.

  Dyplomanci dr P. Sosnowskiego
  10.04.2014 15:26:36 Stacjonarne Niestacjonarne

  Studenci (stacjonarni i niestacjonarni), którzy zapisali się do dr Pawła Sosnowskiego jako osoby kierującej pracą dyplomową, proszeni są o zgłoszenie się na seminarium dyplomowe prowadzone przez dr P. Sosnowskiego dla studentów studiów niestacjonarnych II roku lic. Terminy zajęć są podane w planie zajęć.

  Dyplomanci doc. dr A. Naruniec
  10.04.2014 15:12:06 Stacjonarne Niestacjonarne

  Osoby, które zapisały się do doc. dr Aliny Naruniec jako osoby kierującej pracą dyplomową, proszone są o kontakt mailowy (anaruniec@ans.pw.edu.pl) w celu ustalenia zasad współpracy.

  Prawo administracyjne, grupa 1
  10.04.2014 15:08:44 Stacjonarne

  Ćwiczenia z Prawa administracyjnego z mgr A. Małkowską dla grupy 1 (rok I lic.) od 6.05.2014 będą odbywać się we wtorki w godz. 10.15-12.00 w sali 308 GG.

  14.04.2014 - piątek za poniedziałek
  10.04.2014 15:06:32 Stacjonarne

  Przypominamy, że w dniu 14.04.2014 r. (poniedziałek) zajęcia odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek, według Zarządzenia nr 13/2013 Rektora PW z dn. 25.03.2013 ws. harmonogramu zajęć dydaktycznych w r. ak. 2013/2014.

  Dodaktowe egzaminy językowe
  10.04.2014 14:59:18 Stacjonarne Niestacjonarne

  W załączeniu znajdują się informacje dotyczące dodatkowych egzaminów językowych dostępnych na Politechnice Warszawskiej.PDF

  Dowody wpłat za czesne
  09.04.2014 15:23:34 Niestacjonarne

  Prosimy o pilne dostarczenie dowodów wpłat za czesne.

  Odwołane zajęcia 7.04.2014
  07.04.2014 11:19:50 Stacjonarne

  W dniu 7.04.2014 odwołane są zajęcia z dr P. Sosnowskim, dot.:

  • w godz. 16:15-18:00 Legislacja administracyjna, III rok lic.
  • w godz. 18:15-20:00 Prawne podstawy bezpieczeństwa, II rok lic. (spec. BN)

  Odwołane zajęcia A. Woźniak
  07.04.2014 09:13:50 Stacjonarne

  W dniach 7-11.04.2014 odwołane są wszystkie zajęcia dr A. Woźniak z powodu choroby.

  Odwołane zajęcia C. Woźniak
  07.04.2014 09:13:17 Stacjonarne

  W dniach 7-11.04.2014 odwołane są wszystkie zajęcia dr C. Woźniaka z powodu choroby.

  P. Paulina Czeredys 07.04.2014
  04.04.2014 12:15:40 Stacjonarne

  W najbliższy poniedziałek 07.04.2014 r. przyjęcia p. Pauliny Czeredys odbędą się w godzinach 11:30–15:00.

  Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym
  04.04.2014 11:46:18 Niestacjonarne

  W dniu 04.04.2014 (piątek) dr Krystyna Gutowska będzie wpisywać oceny z Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym w Zakładzie Filozofii przy ul. Noakowskiego 18/20 Vp. pokój 521 w godzinach 18:00–19:00.

  Polityka społeczna – 07.04.2014
  01.04.2014 15:07:35 Stacjonarne

  W dniu 7.04.2014 wykłady z Polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych z dr K. Górniak są odwołane dla II roku mgr, dla ciągu I i II. Wykład będzie odrabiany dla ciągu I i II w dniu 24.04.2014 (czwartek) w godz. 10.15-12.00, sala 213 GG

  Dyplomanci prof. Sobczaka
  01.04.2014 11:45:42 Stacjonarne Niestacjonarne

  Osoby, które zapisały się do prof. Sobczaka jako osoby kierującej pracą dyplomową, proszone są o kontakt z Profesorem (e.sobczak@ans.pw.edu.pl). Profesor będzie też na dodatkowym dyżurze dla osób piszących u niego pracę — w dniu 5.04.2014 (sobota) w godz. 9:00-10:00, sala 506, ul. Noakowskiego 18/20, kl.A.

  Poprawa z Funduszy strukturalnych – prof. E. Sobczak
  01.04.2014 11:29:54 Niestacjonarne

  Poprawa z przedmiotu "Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE" u prof. Sobczaka dla I roku mgr, studia niestacjonarne, odbędzie się w dniu 5.04.2014 r. w godz. 8.30-9.00, sala 213 GG.

  Poprawa z Podstaw rachunkowości – dr E. Nowakowski
  31.03.2014 11:37:24 Niestacjonarne

  Poprawa z Podstaw rachunkowości u dr E. Nowakowskiego dla III roku lic., studia niestacjonarne odbędzie się w dniu 12.04.2014 (sobota) w godz. 13.15-14.15 w sali 422A GG.

  Godziny dziekańskie 31.03.2014
  31.03.2014 10:26:22 Stacjonarne

  Decyzją dziekana, w dniu 31.03.2014 r. od godz. 16:00 na czas spotkania informacyjnego dotyczącego wymiany w ramach programu Erasmus Plus są ogłoszone godziny dziekańskie dla studentów II roku licencjatu. Godziny dziekańskie są tylko dla studentów zainteresowanych spotkaniem. Dla pozostałych studentów odbywają się zajęcia.

  Seminarium dr M. Jakubiaka – najbliższe w Pn. 31.03.2014
  29.03.2014 11:04:36 Stacjonarne

  Terminy seminarium dyplomowego dr Marka Jakubiaka dla III roku licencjat, studia stacjonarne:
  31.03.2014, godz. 10.15-11.15
  07.04.2014, godz. 10.15-11.45
  28.04.2014, godz. 10.15-11.45
  12.05.2014, godz. 10.15-11.45
  26.05.2014, godz. 10.15-11.45
  09.06.2014, godz. 10.15-11.45

  Dyplomanci prof. Wąsowicza
  29.03.2014 11:01:50 Stacjonarne Niestacjonarne

  Studenci, którzy wybrali prof. Marka Wąsowicza na promotora swojej pracy dyplomowej, proszeni są o kontakt z Profesorem na najbliższych dyżurach, tj. 30.03.2014 (niedziela) w godz. 12:40-13:40 lub 31.03.2014 (poniedziałek) w godz. 9:00-10:00, pok. 512, ul. Nowakowskiego 18/20, kl. A.

  Zaległe wpłaty za czesne
  28.03.2014 12:02:16 Niestacjonarne

  Osoby, które jeszcze nie uiściły opłaty za czesne za semestr letni zobowiązane są zapłacić należności do dnia 02.04.2014 r. Po tym terminie, w przypadku stwierdzenia braku wpłat, nastąpi skreślenie z listy studentów.

  Poprawa u prof. Zubelewicza
  27.03.2014 13:31:35 Stacjonarne Niestacjonarne

  Poprawa u prof. J. Zubelewicza ze wszystkim przez niego prowadzonych przedmiotów obędzie się:

  • studia stacjonarne: 16.04.2014 (środa) w godz. 17.00-18.00, sala 208 GG;
  • studia niestacjonarne: 12.04.2014 (sobota) w godz. 12.00-13.30, sala 524 N.

  1 i 2 kwietnia p. Czeredys nieobecna
  26.03.2014 16:13:49 Stacjonarne Niestacjonarne

  W dniach 1 i 2 kwietnia (wtorek i środa) zostają odwołane przyjęcia p. Czeredys.

  Wygraj stypendium na staż – wyniki konkursu
  26.03.2014 16:13:45 Stacjonarne Niestacjonarne

  Na stronie Biura Projektu pojawiły się rankingi dotyczące osób, które otrzymały stypendium. Osoby, które mają rozpocząć staż od kwietnia powinny jak najszybciej zgłosić się do Biura Projektu z dokumentami obowiązującymi w II etapie.

  Zajęcia dr J.Kowalczyk-Grzenkowicz
  26.03.2014 10:13:47 Stacjonarne

  W dniu 27.03.2014 odwołane są wszystkie zajęcia z dr J.Kowalczyk-Grzenkowicz.

  Uwagi prosimy kierować do mgr Marty Strzemiecznej, m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl