Dziekanat

  Kierownik dziekanatu

  mgr Marta Strzemieczna
  pokój 207
  tel. 22 234-64-33
  m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia stacjonarne

  mgr Kamil Kraszewski
  pokój 207
  tel. 22 234-57-88
  k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
  Studia stacjonarne I stopnia

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia stacjonarne

  mgr Jadwiga Kania
  pokój 207
  tel. 22 234-65-25
  j.kania@ans.pw.edu.pl
  Studia stacjonarne II stopnia

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia niestacjonarne

  mgr inż. Agata Masternak
  pokój 207
  tel. 22 234-63-09
  a.masternak@ans.pw.edu.pl
  Studia niestacjonarne I i II stopnia
  Suplementy – studia jw.
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 12:00–15:00
  w czasie zjazdów
  piątek 12:00–18:00
  sobota 10:00–15:00

  Praktyki i stypendia

  lic. Paulina Czeredys
  pokój 207
  tel. 22 234-15-52
  p.czeredys@ans.pw.edu.pl
  Suplementy – studia stacjonarne
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 12:00–15:30
  Informacja zamieszczona w witrynie nie będzie udzielana w dziekanacie. Telefonicznie, ani poza godzinami przyjęć, nie załatwia się żadnych spraw studenckich.
   
   

  Odwołane zajęcia z prof. Jyż
  30.09.2016 11:24:29

  • W dniu 03.10.2016 odwołane są ćwiczenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji z prof. Jyż dla grupy 2 (III rok lic.).
  • W dniu 05.10.2016 odwołane są ćwiczenia dla grupy 1 oraz wykład dla ciągu I z Postępowania egzekucyjnego w administracji z prof. Jyż (III rok lic.).

  Grupy językowe dla II i III roku lic.
  30.09.2016 11:12:10

  W załączeniu znajdują się podziały grup językowych dla studentów II (PDF) i III (PDF) roku studiów stacjonarnych I stopnia.

  Grupy dziekańskie – 1 rok mgr
  29.09.2016 13:27:30

  W załączeniu podział na grupy dziekańskie dla 1. roku stacjonarnych studiów magisterskich.(PDF)

  Zapisy na przedmioty obieralne
  28.09.2016 13:22:51

  Obowiązek zapisania się na przedmioty obieralne mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na II i III roku studiów I stopnia oraz na II roku studiów II stopnia. W załączeniu – wykaz przedmiotów obieralnych (PDF). Na zajęcia można zapisywać się w systemie e-Dziekanat (ans.pw.edu.pl). Zapisy odbędą się w następującym porządku:
  • studia stacjonarne I i II stopnia: od 29.09.2016 godz. 12:00 do 02.10.2016 godz. 23:00,
  • niestacjonarne I i II stopnia: od 30.09.2016 godz. 20:00 do 02.10.2016 godz. 23:00.
  Zgodnie z uchwałą nr 23/2015 Rady Wydziału z 23.06.2015 w toku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na kierunku Administracja należy zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot w języku obcym. Obowiązuje to studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 na obecnym II roku studiów II stopnia.

  Na II roku stacjonarnych studiów II stopnia wśród przedmiotów prawnych, społecznych, filozoficznych i historycznych oferujemy do wyboru po jednym przedmiocie w wersji anglojęzycznej, a na II roku niestacjonarnych studiów II stopnia do wyboru jest jeden przedmiot w wersji anglojęzycznej wśród przedmiotów społecznych.

  Nie ma możliwości przepisywania ocen z przedmiotów obieralnych. Jeżeli student realizował pewien przedmiot we wcześniejszym semestrze studiów, bądź w innej uczelni, jest zobowiązany wybrać inny przedmiot obieralny.

  Zapisy na zajęcia Wychowania fizycznego
  26.09.2016 16:24:10

  Zapisy na zajęcia Wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2016/2017 odbędą się drogą elektroniczną. Studenci WAiNS dokonują wyboru zajęć dnia 29.09.2016 w godz. 09.00–15.00. Więcej informacji w załączeniu.(PDF)

  Dziekanat jest nieczynny
  15.09.2016 09:13:13

  W dniach 20–26.09.2016 oraz 28–30.09.2016 dziekanat jest nieczynny ze względu na okres rejestracyjny (ans.pw.edu.pl) i będzie otwarty tylko 27.09.2016 od 9:00 do 12:00. Prosimy o przestrzeganie godzin przyjęć.

  Rejestracja na kolejny rok akademicki
  15.09.2016 08:57:49

  W celu rejestracji na kolejny rok akademicki należy oddać w dziekanacie indeks ze wszystkimi wpisami za semestr zimowy i letni 2015/2016 najpóźniej dn. 19.09.2015 r. do godz. 15.00. Brak wpisu w indeksie oznacza niezaliczenie przedmiotu (warunek). Student, który nie rozliczy się z dziekanatem w ww. terminie, zostanie skreślony z listy studentów.

  Opłaty i konta bankowe
  12.09.2016 10:11:15

  Informujemy, że dla każdego studenta WAiNS utworzono indywidualny numer konta bankowego, na które jest zobowiązany wnosić wszystkie wymagane opłaty. Na to konto bankowe student wnosi opłaty przed podjęciem studiów, jak również opłaty wymagane w ich trakcie (ans.pw.edu.pl). Więcej informacji w załączniku.(PDF)

  Zajęcia prowadzone przez dr Gutowską
  09.09.2016 09:23:47

  W sprawach zaległych wpisów i zaliczeń zajęć prowadzonych przez dr Krystynę Gutowską należy się kontaktować z dr Dorotą Borowską.

  Dziekanat zakmnięty
  09.08.2016 13:45:03

  W dniach 16-31 sierpnia 2016 r. dziekanat jest zamknięty.

  Informacja dotycząca praktyk
  15.07.2016 13:53:28

  Studenci, którzy chcą realizować praktyki w wakacje na podstawie skierowania z Wydziału, powinni zgłosić się z wymaganymi dokumentami do dnia 1 sierpnia 2016 r. (wzory w zakładce Praktyki: porozumienie 2 x egz., program praktyk napisany na komputerze oraz skierowanie). Po tym terminie – ze względu na okres urlopowy – nie będzie możliwości podpisania ww. dokumentów. Praktyki można realizować bez pośrednictwa WAiNS, załatwiając formalności samodzielnie i nie korzystając z ww. druków. Wtedy należy uzyskać od pracodawcy oddzielne zaświadczenie z informacją potwierdzającą realizację praktyk, wymagany czas ich trwania tj. min. 15 dni roboczych, oraz zakres obowiązków o charakterze administracyjnym.

  "Dzień wpisów" dla studentów
  23.06.2016 14:20:48

  W dniu 28.06.2016 został ustalony "dzień wpisów" dla studentów wszystkich roczników. Wykładowcy, którzy nie dokonali jeszcze wszystkich wpisów będą mieć wyznaczone godziny w dniu 28.06.2016. Godziny te zostaną podane na stronie WAiNS - Konsultacje (ans.pw.edu.pl).

  Zajęcia w dniu 15.06.2016
  11.06.2016 13:47:38

  Przypominamy, że w dniu 15.06.2016 (środa) zajęcia odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek, wg zarządzenia nr 21/2015 Rektora PW z dnia 17.04.2015 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2015/2016.

  Dziekanat jest nieczynny 13.06.2016
  10.06.2016 11:51:12

  W poniedziałek 13.06.2016 dziekanat jest nieczynny z powodu audytu wewnętrznego.

  Ćwiczenia z Postępowania administracyjnego - grupa 5 i 6 (II rok lic.)
  10.06.2016 09:14:34

  W dniu 10.06.2016 r. ćwiczenia z Postępowania administracyjnego z elementami e-administracji z dr B. Krupą dla grup 5 i 6 (II rok lic.) są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 13.06.2016:
  • w godz. 10.15-12.00, sala 425A GG – grupa 5
  • w godz. 12.15-14.00, sala 425A GG – grupa 6.

  Zajęcia z prof. Suwajem - odrabiane w dniu 13.06.2016
  09.06.2016 15:41:17

  Odwoływane w dniu 17.05.2016 zajęcia z prof. Suwajem będą odrobione w dniu 13.06.2016:
  • w godz. 08.15-10.00, sala 437A GG – wykład z Ustroju samorządu terytorialnego (I rok lic., ciąg II);
  • w godz. 10.15-12.00, sala 437A GG – ćwiczenia z Ustroju samorządu terytorialnego, grupa 5 (I rok lic.);
  • w godz. 12.15-14.00, sala 231 GG – zajęcia obieralne Pisma procesowe w sprawach administracyjnych (III rok lic.);
  • w godz. 14.15-16.00, sala 515 N – zajęcia obieralne Kontrola i nadzór w administracji publicznej (I rok mgr).

  Seminarium dyplomowe z dr P. Sosnowskim i dr D. Sypniewskim 9.06.2016
  08.06.2016 14:14:32

  Seminarium dyplomowe z dr P. Sosnowskim i dr D. Sypniewskim dla studentów II roku lic. jest odwołane w dniu 9.06.2016 i przełożone na 16.06.2016 r.

  Odwołane zajęcia 9.06.2016 - II rok mgr
  08.06.2016 14:10:59

  W dniu 9.06.2016 odwołany jest wykład z Finansów i rachunkowości w samorządzie terytorialnym z dr E. Kotowską dla studentów II roku mgr.

  Dyplomanci prof. B. Kopki
  08.06.2016 11:22:47

  Dyplomanci prof. B. Kopki, którzy zamierzają się bronić w lipcu 2016 r. proszeni są o pilny kontakt z Prodziekanami dr A. Tomczak lub dr C. Woźniakiem.

  Ćwiczenia z Makroekonomii - grupa 8
  07.06.2016 10:08:35

  Ćwiczenia z Makroekonomii z mgr M. Deszczką-Tarnowską dla grupy 8 (I rok lic.) z dnia 10.06.2016 są przeniesione na 8.06.2016 (środa) w godz. 14.15-16.00, sala 437A GG.

  Szkolenie z przysposobienia bibliotecznego - I rok
  06.06.2016 15:56:18

  Biblioteka Główna organizuje ostatnie szkolenie z przysposobienia bibliotecznego. E-kurs dla studentów, którzy jeszcze go nie zaliczyli będzie otwarty w terminie 6-19 czerwca 2016. W załączniku znajduje się szczegółowa informacja dla zainteresowanych.(PDF)

  Seminarium dyplomowe z prof. B. Kopką i dr M. Jakubiakiem - II rok lic. i I rok mgr
  03.06.2016 15:10:27

  Seminarium dyplomowe z prof. B. Kopką i dr M. Jakubiakiem dla studentów II roku lic. i I roku mgr odbędzie się w dniu 8.06.2016 (śr.) w godz. 8.15-10.00, sala 309 GG (zaległe za 9.05.2016).

  Zajęcia obieralne Historia bezprawia - rok I mgr
  03.06.2016 14:37:21

  Zajęcia obieralne Historia bezprawia dla studentów I roku mgr, które nie odbyły się z powodu zwolnienia lekarskiego prof. Kopki, będą odrobione przez dr Jakubiaka 07.06.2016 w godz. 18.15-20.00, sala 416a GG oraz 14.06.2016 w godz. 18.15-20.00, sala 416a GG.

  Zajęcia obieralne Sądy i trybunały międzynarodowe - III rok lic.
  03.06.2016 14:34:11

  Zajęcia obieralne Sądy i trybunały międzynarodowe z ks. dr J. Połowianiukiem dla studentów III roku lic. z dnia 7.06.2016 są przełożone na 13.06.2016 (pn) w godz. 16.15-18.00, sala 134 GG.

  Zajęcia obieralne Podatki i opłaty samorządowe - aspekty prawne III rok lic.
  03.06.2016 14:33:25

  Zajęcia obieralne Podatki i opłaty samorządowe - aspekty prawne z prof. A. Zalcewicz dla studentów III roku lic. w dniu 14.06.2016 są przełożone na godz. 08.15-09.45, sala 426 GG.

  Nieobecność p. Pauliny Czeredys 3.06.2016
  02.06.2016 08:19:51

  Informujemy, że w związku z udziałem w konferencji przyjęcia p. Czeredys w dniu 3.06.2016 są odwołane. Osoby, które chcą odebrać decyzję stypendialną – zgodnie z ogłoszeniem z dnia 31.05.2016 w zakładce Stypendia – mogą zgłaszać się do p. Marty Strzemiecznej.

  Termin złożenia pracy zaliczeniowej z Logiki dla prawników
  01.06.2016 11:00:59

  Na prośbę studentów termin przesyłania prac zaliczeniowych z Logiki dla prawników u prof. Króla zostaje przedłużony do 12 czerwca 2016 r. do godz. 12.00.

  Konsultacje Prodziekan dr Agnieszki Tomczak
  30.05.2016 13:34:58

  Konsultacje Prodziekan dr Agnieszki Tomczak w dniu 6.06.2016 są przełożone na godz. 14.00-16.00.

  Egzamin B2
  23.05.2016 16:08:31

  W załączeniu informacja o egzaminie B2 dla studentów, którzy zakończyli lektoraty z języków obcych na studiach niestacjonarnych I stopnia.(PDF)

  Dodatkowe egzaminy językowe
  23.05.2016 16:00:16

  W załączeniu informacja o dodatkowych egzaminach językowych na poziomie B1 i C1 oraz C1 Academic organizowanych w czerwcu 2016 r. przez SJO PW.(PDF)

  Warsztat pt. Technika biurowa – zastosowanie komputera
  23.05.2016 10:47:30

  WAiNS zaprasza na warsztat pt. „Technika biurowa – zastosowanie komputera”. W załączeniu więcej informacji.(PDF)

  Wpisy zaliczające praktyki
  23.05.2016 10:44:17

  W dniach 7, 14 i 21 czerwca 2016 w godz. 9.00-12.00 studenci III roku studiów stacjonarnych powinni złożyć w dziekanacie u p. Czeredys indeksy do wpisów z praktyk. Indeksy będą do odbioru w tym samym tygodniu od czwartku w godzinach przyjęć. Powinny być uzupełnione na stronach 82-83 informacją o miejscu i terminie zrealizowanych praktyk, wg wzoru:
  • Rok akademicki — 2015-2016
  • Rok studiów — III
  • Nazwa i siedziba pracodawcy — np. MSW ul. Batorego 5 02-591 Warszawa
  • Czas trwania praktyki — np. 01-31.07.2015
  Studenci niestacjonarni mogą zostawiać indeksy w piątek lub sobotę przed ww. datami i odbierać je w kolejny weekend. Jeśli ktoś składał podanie o uznanie pracy, stażu lub praktyk to wpisuje zamiast dat: 3 tygodnie.

  Wydział w dniach 27-29.05.2016
  20.05.2016 13:16:21

  W dniach 27-29.05.2016 zamknięty jest cały Wydział; dziekanat jest nieczynny.

  Uwagi prosimy kierować do mgr Marty Strzemiecznej, m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.