Dziekanat WAiNS

  Kierownik dziekanatu

  mgr Marta Strzemieczna
  pokój 207
  tel. 22 234-64-33
  m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia stacjonarne

  mgr Kamil Kraszewski
  pokój 207
  tel. 22 234-57-88
  k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
  Studia stacjonarne I stopnia

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia stacjonarne

  mgr Jadwiga Kania
  pokój 207
  tel. 22 234-65-25
  j.kania@ans.pw.edu.pl
  Studia stacjonarne II stopnia

  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 09:00–12:00

  Studia niestacjonarne

  mgr inż. Agata Masternak
  pokój 207
  tel. 22 234-63-09
  a.masternak@ans.pw.edu.pl
  Studia niestacjonarne I i II stopnia
  Suplementy – studia jw.
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 12:00–15:00
  w czasie zjazdów
  piątek 12:00–18:00
  sobota 10:00–15:00

  Praktyki i stypendia

  lic. Paulina Czeredys
  pokój 207
  tel. 22 234-15-52
  p.czeredys@ans.pw.edu.pl
  Suplementy – studia stacjonarne
  poniedziałek 10:00–15:00
  wtorek 09:00–12:00
  środa nieczynne
  czwartek 12:00–15:00
  piątek 12:00–15:30
  Informacja zamieszczona w witrynie nie będzie udzielana w dziekanacie. Telefonicznie, ani poza godzinami przyjęć, nie załatwia się żadnych spraw studenckich.
   
   

  Wybór kierującego pracą dyplomową - zapisy
  05.02.2016 08:06:56

  Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 na kierunku Administracja każdy student II roku studiów I stopnia lub student I roku studiów II stopnia wybiera kierującego pracą dyplomową. W tym celu osobiście składa u p. Kamila Kraszewskiego w dziekanacie formularz (DOC), w którym z imienia i nazwiska wskazuje pięć osób, tj. kandydatów na kierujących pracą dyplomową.

  Obowiązują następujące terminy składania formularzy ws. wyboru kierującego pracą dyplomową. Studia II stopnia stacjonarne – studenci bez specjalizacji:
  • 08.02.2016 w godz. 10.00-15.00
  • 09.02.2016 w godz. 09.00-12.00
  Studia I stopnia stacjonarne – studenci bez specjalizacji:
  • 11.02.2016 w godz. 12.00-15.00
  • 12.02.2016 w godz. 09.00-12.00
  • 15.02.2016 w godz. 10.00-15.00
  Prosimy o przestrzeganie godzin przyjęć. Listy osób, które na specjalizacjach lub poza nimi mogą prowadzić prace dyplomowe, leżą w kartotece promotorów (CLI). Kartoteka ta zawiera również tematykę prac dyplomowych u poszczególnych wykładowców i dodatkową informację na temat wyboru kierującego pracą.

  Wpisy z Psychologii społecznej
  02.02.2016 18:11:43

  Wpisy z Psychologii społecznej dla grupy 6 i 9 odbędą się w czwartek 04.02.2016 w godz 10:30-11:30, pok. 228A.

  Wpisy z Psychologii społecznej
  01.02.2016 11:42:46

  Wpisy z Psychologii społecznej dla grup: 1, 2, 4, 5 i 10 na I. roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędą się w środę 3 lutego w godz. 10:00-12:00 w pok. 228A.

  Historia administracji - I rok lic.
  29.01.2016 17:51:00

  Wykład z Historii administracji dla studentów I roku studiów I stopnia (ciąg I) w dniu 1.02.2016 odbędzie się zgodnie z planem zajęć w godz. 12.15-14.00, sala 437A GG. Natomiast wykład z Historii administracji:
  • dla ciągu II z dnia 25.01.2016 zostanie odrobiony 01.02.2016 w godz. 17.00-18.30
   sala 437A GG;
  • dla ciągu II z dnia 27.01.2016 zostanie odrobiony 01.02.2016 w godz. 15.00-16.30
   sala 208 GG.

  Zajęcia w dniu 31.01.2016 - I rok lic.
  28.01.2016 14:07:23

  Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, egzamin zerowy z Technologii informacyjnych i komunikacyjnych z dr inż. K. Urbaniakiem dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się w dniu 31.01.2016 (nd), godz. 11.30, sala 231 GG. Jednocześnie informujemy, że w związku z nieobecnością prof. Kopki, przed egzaminem zerowym z Technologii informacyjnych w dniu 31.01.2016 od godz. 9.00-11.30 w sali 231 GG wykład z Historii administracji przeprowadzi w zastępstwie dr M. Jakubiak.

  Obrony prac dyplomowych - do 30.01.2016
  28.01.2016 07:54:11

  Studenci ostatniego roku studiów, którzy nie obronią prac dyplomowych do dnia 30 stycznia 2016 zostaną skreśleni z listy studentów. Obrony po tym terminie mogą dotyczyć tylko tych osób, które wcześniej uzyskały zgodę Dziekana na przedłużenie terminu obrony obejmującą miesiąc luty.

  Prodziekani ds. Dydaktyki i Nauczania

  Nieobecność p. Pauliny Czeredys w dniach 1-5.02.2016
  28.01.2016 07:52:51

  Informujemy, że w dniach 1-5.02.2016 przyjęcia p. Czeredys zostają odwołane.

  Listy studentów przyjętych na specjalizacje - semestr letni 2015/2016
  27.01.2016 17:09:51

  Na kierunku Administracja studiów niestacjonarnych II stopnia specjalizacje Bezpieczeństwo narodowe Polski oraz Finanse i bankowość nie zostają uruchomione z powodu zbyt małej liczby chętnych. Listy studentów przyjętych na specjalizacje w ramach kierunku Administracja na studiach stacjonarnych I stopnia:
  • Bezpieczeństwo narodowe(PDF)
  na studiach II stopnia:
  • Bezpieczeństwo narodowe Polski(PDF)
  • Finanse i bankowość(PDF)
  Studenci, którzy zostali przyjęci na specjalizacje wybierają i zapisują się do kierujących pracami dyplomowymi:
  • na studiach stacjonarnych w terminie od 2 do 3 lutego 2016 w godz. 09:00-13:00
  • na niestacjonarnych, od 05.02.2016 godz. 16:30 do 06.02.2015 godz. 15:00.

  Wykład z Systemu ubezpieczeń społecznych - 27.01.2016
  25.01.2016 15:35:41

  W dniu 27.01.2016 wykład z Systemu ubezpieczeń społecznych z dr K. Górniak dla ciągu I oraz ciągu II (rok I mgr) odbędzie się w godz. 10.15-12.00, sala 213 GG. Wykładu w godz. 16.15-18.00 nie będzie.

  Ostatnie zajęcia w semestrze
  25.01.2016 10:55:24

  Na planach zajęć zostały rozpisane ostatnie zajęcia w wymiarze godzin innym niż 30 godz. w dniach 26.01-1.02.2016 r. Prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi na planach zajęć.

  Tematyka prac dyplomowych
  22.01.2016 16:54:20

  Kartoteka promotorów (CLI) zawiera listę pracowników upoważnionych do prowadzenia prac dyplomowych z podziałem na dziedziny naukowe oraz tematykę tych prac dla każdego prowadzącego.

  Test diagnostyczny z języka obcego - I rok lic.
  22.01.2016 15:49:00

  Studenci I roku studiów niestacjonarnych I stopnia są zobowiązani do wykonania testu diagnostycznego on-line z języka obcego w dniach 23.01–17.02.2016. Wykonanie testu jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach z języka obcego. Szczegóły – w załączeniu.(PDF)

  Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku I stopnia
  22.01.2016 15:42:26

  Biblioteka Główna w terminie 25–31 stycznia 2016 otwiera e-kurs zaliczający przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Jest to ostatnia możliwość uzyskania zaliczenia w tym roku akademickim. Przypominamy, że szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia jest obowiązkowe. W załączeniu szczegółowe informacje.(PDF)

  Ćwiczenia z Mikroekonomii - grupa 7
  21.01.2016 12:55:31

  Ćwiczenia z Mikroekonomii z mgr M. Deszczką-Tarnowską dla grupy 7 (I rok lic.) są przeniesione z dnia 22.01.2016 na 25.01.2016 w godz. 10.15-12.00, sala 426 GG.

  Indeksy dla I roku studiów I stopnia
  21.01.2016 10:14:49

  Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia mogą odbierać indeksy od dnia 21.01.2016 (czwartek) od godz. 12.00 — tylko nazwiska na literę od A do J (włącznie).

  Wykład z Prawa administracyjnego
  20.01.2016 13:48:07

  Wykład z Prawa administracyjnego dla studentów II roku lic. (ciąg I) w dniu 21.01.2016 rozpocznie się o godz. 10.00.

  Specjalizacje na studiach I i II stopnia – zapisy
  19.01.2016 09:26:38

  W roku akademickim 2015/2016 na kierunku Administracja uruchamiane są następujące specjalizacje: na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych – Bezpieczeństwo narodowe; na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych – Bezpieczeństwo narodowe Polski oraz Finanse i bankowość. Informacje ogólne i wykazy przedmiotów na specjalizacjach:
  • informacje ogólne(PDF)
  • wykaz przedmiotów na specjalizacji Bezpieczeństwo narodowe(PDF)
  • wykaz przedmiotów na specjalizacji Bezpieczeństwo narodowe Polski(PDF)
  • wykaz przedmiotów na specjalizacji Finanse i bankowość(PDF)
  Formularz zgłoszenia (CLI) należy złożyć w dziekanacie u p. Marty Strzemiecznej w dniach od 19.01.2016 do 25.01.2015. Można przesłać ten formularz w formie elektronicznej na adres: specjalizacje@ans.pw.edu.pl – powinien być zeskanowany z własnoręcznym podpisem. Lecz ostatecznie należy go złożyć w oryginalnej wersji papierowej u p. Marty do dnia 25.01.2015 r.

  Odwołane zajęcia z dr inż. P. Stacewiczem - II i III rok lic.
  18.01.2016 16:55:45

  W dniach 18-19.01.2016 z powodu choroby odwołane są wszystkie zajęcia prowadzone przez dr inż. P. Stacewicza. Dotyczy to ćwiczeń i wykładów ze Statystyki (II rok lic.) oraz przedmiotu obieralnego filozoficznego Nauka a światopogląd (III rok lic.).

  Przyjęcia p. Czeredys w dniach 19.01.2016 oraz 21-22.01.2016
  15.01.2016 09:17:50

  W związku z organizacją na Wydziale wydarzenia "Nowy Rok z AIP" (facebook.com) 19 stycznia 2016 godziny przyjęć p. Czeredys zostają zmienione na 12.00-15.00. W czwartek 21 stycznia 2016 p. Czeredys będzie niedostępna dla studentów – przyjęcia następnego dnia (piątek) w godz. 9.00-15.30. Za zmiany przepraszamy

  Obrony w dniu 15.01.2016
  14.01.2016 10:55:58

  Obrony prac dyplomowych w dniu 15.01.2016 r. z udziałem prof. Edwarda Warzochy są odwołane z powodu choroby.

  Odwołane zajęcia 16.01.2016 - III rok lic.
  14.01.2016 09:52:47

  W dniu 16.01.2016 (sob.) w godz. 9.00-10.30 ćwiczenia z Prawa pracy i prawa urzędniczego z dr K. Chrostowską-Malak dla studentów III roku lic. (studia niestacjonarne) są odwołane. Zajęcia będą odrobione w dniu 30.01.2016 (sob.) w godz. 15.45-17.15, sala 213 GG.

  Odwołane zajęcia 14.01.2016 - II rok lic.
  14.01.2016 08:45:20

  W dniu 14.01.2016 (czw.) wykład z Prawa administracyjnego z prof. E. Warzochą dla studentów II roku lic. (ciąg I) jest odwołany z powodu choroby.

  Odwołane zajęcia 13.01.2016 - II rok mgr
  13.01.2016 09:51:39

  W dniu 13.01.2016 (śr.) zajęcia obieralne z Historii gospodarczej z dr M. Jakubiakiem dla studentów II roku mgr są odwołane. Zajęcia będą odrobione w terminie późniejszym.

  Spotkania informacyjne dla II roku lic. i I roku mgr
  13.01.2016 09:41:58

  W czwartek 14.01.2016 odbędą się spotkania informacyjne nt. specjalizacji, zapisów do kierujących pracami dyplomowymi i zapisów na przedmioty obieralne na studiach stacjonarnych. Spotkania odbędą się w następującym porządku:
  • dla studentów II roku licencjatu (ciąg I): godz. 13.15-14.00, sala 208 GG;
  • dla studentów II roku licencjatu (ciąg II): godz. 09.15-10.00, sala 437A GG;
  • dla studentów I roku magisterskiego (ciąg I i II): godz. 14.15-15.00, sala 208 GG.

  Wykłady z Prawa administracyjnego - II rok lic., ciąg I
  12.01.2016 15:40:50

  Wykłady z Prawa administracyjnego z prof. E. Warzochą dla studentów II roku lic. (ciąg I) od 14.01.2016 r. będą odbywały się w czwartki w godz. 10.15-13.00, s. 208 GG.

  Seminarium dyplomowe z dr inż. J. Zalewskim
  11.01.2016 15:04:55

  Seminarium dyplomowe z dr inż. J. Zalewskim dla studentów III roku lic. jest przełożone z dnia 13.01.2015 na 20.01.2016 r.

  Odwołane zajęcia 12.01.2016 - II rok mgr
  11.01.2016 14:57:35

  W dniu 12.01.2016 (wt.) zajęcia obieralne z Bezpieczeństwa ruchu drogowego z dr inż. J. Zalewskim dla studentów II roku mgr są odwołane. Zajęcia będą odrobione w dniu 20.01.2016 (śr.) w godz. 16.15-18.00, sala 144 GG.

  Przełożone zajęcia 13.01.2016 - I rok lic.
  09.01.2016 14:31:28

  W dniu 13.01.2016 (śr.) ćwiczenia z Mikroekonomii z doc. dr A. Naruniec dla grupy 4 (I rok lic.) są przeniesione na godz. 8.15-10.00, sala 426 GG.

  Odwołane zajęcia 09.01.2016 - II rok mgr
  08.01.2016 10:11:51

  W dniu 09.01.2016 (so) ćwiczenia z Aspektów prawnych procesu inwestycyjno-budowlanego z dr C. Woźniakiem dla grupy 1 (II rok mgr studia niestacjonarne) są odwołane. Zajęcia będą odrobione w dniu 24.01.2016 (nd) – szczegóły na planie zajęć.

  Egzamin B2 z języka angielskiego
  21.12.2015 14:33:21

  Pisemny Egzamin B2 z języka angielskiego dla studentów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się dnia 06.02.2016 o godz. 16.00 w sali 309 w Gmachu Głównym. Studenci proszeni są o przybycie na egzamin 20 minut wcześniej.(PDF)

  Pytania i zagadnienia z Retoryki - II rok mgr
  21.12.2015 14:25:39

  Pytania i zagadnienia do zaliczenia zajęć z Retoryki u prof. Z. Króla dla studentów II roku mgr (studia stacjonarne) zostały umieszczone w e-dziekanacie (zakładka Materiały).

  Odwołane zajęcia 22.12.2015 - II rok mgr
  21.12.2015 10:30:55

  W dniu 22.12.2015 (wt) ćwiczenia z Bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych organizacji z prof. M. Kowalewskim dla grup 1 i 2 (II rok mgr) są odwołane. Zajęcia będą odrobione w terminie późniejszym.

  Podstawy psychologii społecznej, grupa 9 (I rok lic.)
  21.12.2015 10:12:07

  Zaległe ćwiczenia z Podstaw psychologii społecznej z dr T. Dusiewiczem dla grupy 9 (I rok lic.) odbędą się w dniu 12.01.2016 (wt.) w godz. 14.15-16.00, s. 425A GG.

  Uwagi prosimy kierować do mgr Marty Strzemiecznej, m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl.