Wydziałowa Rada Samorządu Administracji i Nauk Społecznych

16558413_1407746019267590_657825215_n

Działalność WRS:

Wydziałowa Rada Samorządu ma dwa rodzaje zadań. Są to zadania statutowe, do których została ona powołana i które ma obowiązek realizować. Ma także zadania dodatkowe, których nie musi wykonywać, jednak znacznie ułatwiają i uprzyjemniają życie studentom. Z tego właśnie powodu również się ich podejmują.

Dane kontaktowe WRS znajdują się na jej stronie internetowej.

Statutowe zadania WRS:

 • opiniowanie planów zajęć
 • opiniowanie planów sesji egzaminacyjnej
 • opiniowanie podań studentów do dziekanów
 • udzielanie informacji osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej ze studiowaniem na wydziale
 • interweniowanie w przypadku łamania praw studentów
 • osoba wydelegowana przez WRS zajmuje się kwaterunkiem studentów w akademikach
 • branie udziału w comiesięcznych posiedzeniach Rady Wydziału. 
  Na Radzie Wydziału dyskutuje się wszystkie sprawy dotyczące Wydziału. To na Radach Wydziału omawiane są ewentualne zmiany w programie studiów, zatwierdzane są programy przedmiotów, ustalane wymagania studiów oraz kierunki i specjalności.

Dodatkowe zadania WRS:

 • organizacja wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, świątecznych, turystycznych i sportowych (Otrzęsiny, Wybory miss i mistera wydziału, Wigilia wydziałowa, Połowinki, Wyjazd integracyjny, Wydziałowe imprezy integracyjne)
 • przyznawanie nagród w konkursie na najlepszego wykładowcę i ćwiczeniowcę "Złota Kreda"
 • na podstawie przeprowadzonych głosowań przedmiotowych nagradzanie wykładowców, którzy zostali najlepiej ocenieni przez studentów
 • prowadzenie spotkania z I semestrem w ramach Spotkań Orientacyjnych
 • organizacja obozu roku "0" dla nowo przyjętych studentów

 

Skład Wydziałowej Rady Samorządu

 1. Magdalena Gałecka - przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu WAiNS
 2. Julia Bieleninik
 3. Justyna Brodzik
 4. Krystian Dobrowolski
 5. Rafał Dynek
 6. Weronika Fukowska
 7. Natalia Koc
 8. Jonatan Mikołajczyk
 9. Janusz Ozdowski
 10. Agnieszka Rębiś
 11. Monika Standziak
 12. Karolina Tutaj
 13. Natan Wiśniewski