Odbiór decyzji stypendialnych

W dziekanacie u Pani Pauliny Czeredys, w pok. 207 czekają do odbioru decyzje stypendialne.

Studenci o numerach albumów: 244054, 258719, 263183, 267095, 267326, 277925, 277958, 277996, 278019, 288285 powinni zgłosić się w godzinach przyjęć do dziekanatu po decyzje stypendialne (wraz z załącznikiem nr 9 - "Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej.."  - do pobrania stąd.

O odbiorze decyzji przypominamy także studentom o nr albumu: 253976, 254061, 256670, 267194, 267292, 267304, 277957, 278097 .