Odbiór decyzji stypendialnych

W dziekanacie u Pani Pauliny Czeredys, w pok. 207 czekają do odbioru decyzje stypendialne.

Studenci o numerach albumów: 253976, 265670, 263311, 267123, 267194, 267224, 267276, 267292, 267304, 271427, 277961, 278097, 282972, 283041, 288285  powinni zgłosić się do dziekanatu po decyzje stypendialne (wraz z załącznikiem nr 9 - "Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej.."  - do pobrania stąd.

O odbiorze decyzji przypominamy także studentom o nr albumu: 254061, 263113, 263217, 267322, 277957.

Decyzje będzie można odbierać w dziekanacie od dnia 21.08.2017 w ustalonych godzinach przyjęć.