Odbiór decyzji stypendialnych

W dziekanacie u Pani Pauliny Czeredys, w pok. 207 czekają do odbioru decyzje stypendialne.

Studenci o numerach albumów: 246843, 258719, 263100, 263218, 263279, 263298, 267079, 267202, 267240, 277868, 277887, 277894, 277914, 278002, 279916, 283026, 283043, 286768 powinni zgłosić się do dziekanatu po decyzje stypendialne (wraz z załącznikiem nr 9 - "Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej.." - do pobrania stąd. O odbiorze decyzji przypominamy także studentowi o nr albumu: 267152
 W związku z nieobecnością p. Pauliny Czeredys w okresie 03.07 - 07.07.2017 prosimy o odbiór decyzji do dnia 30.06.2017 r.