Komunikaty prodziekana ds. nauki

Komunikat 4 (Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej )

Na podstawie Zarządzenia 14/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24.03.2017 r., zmienionego Zarządzeniem nr 22/2017, od dnia 1.06.2017 r. zaczyna funkcjonować Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej (COP). COP mieścić się  na V piętrze w Gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT). Sprawy związane z projektami krajowymi obsługiwane dotąd przez Biuro Nauki prowadzone będą przez Dział Projektów Krajowych (pok. 5.15, 5.16, 5.18), projekty ze środków strukturalnych w pokojach 5.30, 5.33, 5.35, z kolei projekty międzynarodowe (dotychczasowa kompetencja UPK) w pokojach 5.10, 5.12, 5.13. Procedury przyjmowania dokumentacji projektowych nie ulegają zmianie.

-----

Komunikat 3 (Miniatury NCN)

Ogłoszenie konkursu Miniatura 1 wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1.

-----

Komunikat 2 (Konkursy FNP)

Do 20 czerwca 2017 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków do kolejnych konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility, a także do nowego programu – TEAM-TECH Core Facility PLUS. We wszystkich konkursach do zdobycia jest łącznie 95 mln zł. Więcej informacji na stronie Fundacji: http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/.

-----

Komunikat 1 (Baza projektów finansowanych przez NCN)

Baza projektów finansowanych przez Narodowe Centrum nauki znajduje się pod adresem: https://projekty.ncn.gov.pl/. "Projekty mogą być wyszukiwane za pomocą następujących kryteriów: jednostka realizująca, miejscowość, województwo, kierownik projektu, płeć, tytuł/stopień naukowy, kraj pochodzenia kierownika projektu, ID projektu, typ konkursu, konkurs, grupa nauk, panel, deskryptor oraz przyznana kwota finansowania, a także za pomocą słów kluczowych. Narzędzie prezentuje podstawowe informacje o projekcie, zgodnie z powyższymi kryteriami. Ponad to można odnaleźć dane dotyczące liczby wykonawców w projekcie, daty rozpoczęcia realizacji projektu i czasu jego trwania, a także listę publikacji, które ukazały się w wyniku przeprowadzonych badań."

-----

Komunikat 0 (Afiliacja)

Pracownicy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej powinni podawać na swoich publikacjach pełną nazwę Wydziału i Uczelni, jak poniżej: 

"Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska".