Bezpieczeństwo ekonomiczne państw we współczesnym świecie – instytucjonalne rozwiązania pobudzania innowacyjności w kierunku umocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej

 
9 stycznia 2017 r.

 
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
sala 213 II piętro

global-h

Konferencja naukowa

 
W dniu 9 stycznia 2017 r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej odbyła się III ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana: "Bezpieczeństwo ekonomiczne państw we współczesnym świecie – instytucjonalne rozwiązania pobudzania innowacyjności w kierunku umocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski".

 
Ideą konferencji jest ocena znaczenia innowacyjności dla bezpieczeństwa ekonomicznego współczesnego państwa. Przeprowadzone badania mają przyczynić się do sformułowania odpowiedzi na następujące pytania: czy i w jakim stopniu oraz w jaki sposób i z jaką skutecznośœcią, funkcjonują w Polsce rozwiązania instytucjonalne w kierunku pobudzania innowacyjności w gospodarce. W otwartej gospodarce, opartej na konkurencji, generowanie i absorpcja nowych rozwiązań technicznych, społecznych, marketingowych i w obszarze zarządzania stanowi bowiem jej fundament i określa potencjał rozwojowy. Przedmiotem obrad będą również porównania międzynarodowe odnoszące się do innowacyjności gospodarek.
Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Organizator

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,

Rada programowa

 • dr hab. Anna Gołębiowska – profesor PW – przewodnicząca
 • prof. zw. dr hab. Leszek Jasiński
 • prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka
 • dr hab. inż Marian Kowalewski – profesor PW
 • prof. zw. dr hab. Janusz Gudowski
 • dr hab. Jakub Kraciuk – profesor SGGW

 
Program konferencji
9 stycznia 2017
Sala 213, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, Warszawa

9:45 – 10:15    Rejestracja uczestników
10:15 – 11:45    Sesja I

Dyskusja

11:45 – 12:00    Przerwa na kawę
12:00 – 13:30    Sesja II

Dyskusja,Podsumowanie konferencji – główne wnioski i rekomendacje

Komitet organizacyjny

 • dr Agnieszka Tomczak – przewodnicząca
 • Krystyna Lewandowska – sekretarz
 • dr Maciej Holko
 • dr Eligiusz Nowakowski
 • mgr Danuta Ciszkowska
 • mgr Małgorzata Deszczka-Tarnowska

 
Biuro konferencji
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
konferencja_bezpek@ans.pw.edu.pl
Telefon kontaktowy (sekretarz komitetu organizacyjnego):
22 234 62 67 w godzinach pracy biura

 
Miejsce i termin:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
9 stycznia 2017 r., godz. 10.00 – 15.00
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
Sala 213 (II piętro)

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw we współczesnym świecie – instytucjonalne rozwiązania pobudzania innowacyjności w kierunku umocnienia bez...
 • Currently 0 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.