Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

We wszystkich 6 ocenianych obszarach na kierunku studiów administracja o profilu ogólnoakademickim, na studiach I i II stopnia, ocena jest „w pełni pozytywna”.

Zespół wizytujący Polskiej Komisji Akredytacyjnej wysoko ocenił w szczególnośœci politykę kadrową zmierzającą do uzyskania uprawnień do doktoryzowania i habilitowania, program studiów oraz działania związane z polepszeniem jakośœci kształcenia. Uchwała nr 79/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 09 marca 2017 r. w załączeniu.

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych bardzo dziękuje wszystkim Pracownikom i Studentom, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

(Uchwała nr 79/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 09 marca 2017 r.)

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.