Nowa książka dra Michała Stelmacha

Stelmach
Celem monografii jest opis pojęcia logiki transcendentalnej w ujęciu Ludwiga Wittgensteina z czasów Traktatu logiczno-filozoficznego, a następnie wyprowadzenie szerszych wniosków interpretacyjnych dotyczących jego koncepcji filozoficznej.

Sam autor o książce:

Monografia ujmuje Traktat jako dzieło spójne i mówiące o filozofii. Wymaganie spójności każe mi uwzględniać wszystkie opisane przez Wittgensteina metody dochodzenia do prawdy. Bez ich uwzględnienia łatwo zredukować stanowisko Wittgensteina do jakiegoś – najczęściej prostszego – znanego poglądu, który przez nazewnictwo czy też historyczne, albo w skrajnych przypadkach nawet zupełnie powierzchowne, kwestie bywa kojarzony ze stanowiskiem Wittgensteina. Przykładowo – Wittgenstein odczytany przez pryzmat niektórych wypowiedzi pozytywistów logicznych sam wydaje się uczestniczyć w tym nurcie filozofowania. Twierdzę jednak, że to raczej interpretacja Wittgensteina, która jest dość daleka od jego własnej koncepcji. Staram się zatem odczytać intencje Wittgensteina na podstawie tego, co jawne i dostępne: jego tekstów. Oczywiście, odwołuję się również do komentarzy, wybierając najpierw komentarze samego Wittgensteina powstałe w późniejszym okresie jego filozofowania. W drugiej kolejności przywołuję komentarze innych autorów.

Celem moim jest jednak jak najściślejsze skupienie się na tekście źródłowym, stąd kładę akcent na własne wypowiedzi Wittgensteina. Można by powiedzieć z pewną dozą przesady, że jest to próba tłumaczenia Traktatu samym Traktatem, próba wydobycia nienaruszonego stanowiska Wittgensteina, zarówno w jego filozoficznej głębi, jak i w perspektywie charakterystycznych dla niego błędów.

Książka pokazuje, że na gruncie Traktatu prócz metody analitycznej dochodzi do głosu metoda nieodparcie przywołująca na myśl fenomenologię. W końcowych rozdziałach książki postawiona zostaje śmiała hipoteza, że antropologia Traktatu nosi znamiona sytuujące ją w pobliżu wywodzącej się z fenomenologii filozofii dialogu.

O logice transcendentalnej u Wittgensteina
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.