Zmarła członek Komisji Programowej przygotowującej uruchomienie w PW kierunku Administracja

żałoba
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 04 października 2018 r. zmarła dr Teresa Wojtowicz.

 Wieloletni pracownik INES PW, ONS PW i KNSiA PW, Zastępca Dyrektora ONS PW, Zastępca Dyrektora ds. Nauczania w KNSiA PW, wieloletni członek Rady Naukowej ONS PW i KNSiA PW, członek Komisji Programowej przygotowującej uruchomienie w PW kierunku Administracja.

Specjalistka z zakresu socjologii organizacji i socjologicznych zagadnień szkoły wyższej.

Autorka publikacji naukowych. Ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca młodzieży.

Osoba szlachetna,  życzliwa,  koleżeńska, rzetelna, służąca swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno współpracownikom jak i studentom.

Żegnamy Panią Doktor, naszego wieloletniego współpracownika i nauczyciela akademickiego, naszą wspaniałą koleżankę.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11.10.2018 r. o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

        

         Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada Wydziału,  pracownicy i studenci

Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Politechniki Warszawskiej

WSPOMNIENIE O ZMARŁEJ

DR TERESIE WOJTOWICZ

            Dr Teresa Wojtowicz pracowała w PW od 1973 r. do 31.08.2008 r.  Była specjalistką z zakresu socjologii organizacji i socjologicznych zagadnień szkoły wyższej. Swoją wiedzę profesjonalną i doświadczenie badawcze wykorzystywała w pełnieniu przez 10 lat funkcji Zastępcy Dyrektora ds. Nauczania. Czynnie uczestniczyła w realizowanych na Uczelni i w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji przemianach biorąc czynny udział w: Senackiej Komisji ds. Kształcenia (2 kadencje), Radzie Naukowej Szkoły Businessu (od 1992 do 2001), Komisji Programowej przygotowującej uruchomienie w PW kierunku Administracja, Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (przewodnicząc jej od 1997 do 2002 r.), Komitecie Redakcyjnym Zeszytów Naukowych KNSiA (w latach 1992 - 2005), Uczelnianej Komisji Konkursowej ds. Wyboru najlepszego studenta Uczelni (w konkursach Prymus Intern Pares i Procter and Gambl) oraz jako audytor wiodący w prowadzonej ocenie wewnętrznej administracji PW.

            Dr Teresa Wojtowicz posiada bogaty i interesujący dorobek badawczy (udział w kilkunastu projektach badawczych w tym 3 o charakterze międzynarodowym) i publikacyjnej (przeszło 35 artykułów, monografii poświęconych postawom studentów i absolwentów PW wobec nauki i pracy zawodowej oraz przemianom strukturalnym i programowym wyższej szkoły technicznej. Na podkreślenie zasługuje fakt kierowania 3-letnim projektem badawczym o charakterze ewaluacyjnym, służącym rozwojowi kierunku Administracja.

            Dr Teresa była też cenionym dydaktykiem, autorką szeregu programów z zakresu socjologii, psychologii społecznej i kierowania zespołami oraz promotorem i recenzentem licencjackich prac dyplomowych.

            Za wieloletnią, sumienną, efektywną i cenioną w środowisku akademickim pracę dydaktyczną i naukową, zaangażowanie w współtworzenie nowych obszarów kształcenia w Politechnice Warszawskiej oraz promowanie nowego modelu kształcenia studentów PW w zakresie przedmiotów humanistyczno-społecznych została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Medalem z okazji Jubileuszu 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

            Żegnamy Panią Doktor, naszego wieloletniego współpracownika i nauczyciela akademickiego, wychowawcę młodzieży.

Zmarła dr Teresa Wojtowicz
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.