Sukces pracownika WAiNS

pregowski

Dr Michał Piotr Pręgowski został wybrany członkiem Editorial Advisory Board czasopisma "Anthrozoös" - na sześcioletnią kadencję od lipca 2017 r.

Anthrozoös jest czasopismem z tzw. Master Journal List i części A listy czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Michał Piotr Pręgowski jest pracownikiem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej i członkiem Animals & Society Institute (od 2012), International Society for Anthrozoology (od 2014) oraz sekretarzem zarządu International Association of Human-Animal Interaction Organizations (od 2016). W 2016 roku opublikował dwie międzynarodowe monografie wieloautorskie jako ich pomysłodawca i redaktor: “Free Market Dogs: Human-Canine Bond in the Post-Communist Poland" (Purdue University Press, 2016) oraz „Companion Animals in Everyday Life” (Palgrave Macmillan, 2016).

Anthrozoös to interdyscyplinarny kwartalnik naukowy i zarazem pierwsze czasopismo naukowe poświęconym interdyscyplinarnym badaniom relacji ludzie-zwierzęta. Reprezentowane w nim dyscypliny to m.in. antropologia, archeozoologia, pedagogika, kulturoznawstwo, nauki prawne, etologia, historia, medycyna, psychologia, socjologia i medycyna weterynaryjna - często we wzajemnym powiązaniu. Anthrozoös ukazuje się nieprzerwanie od 1987 roku i stawia sobie za cel interdyscyplinarny dialog eksponujący złożoność ludzkich relacji z innymi gatunkami oraz ich wszędobylskość w życiu człowieka, jego kulturze i tradycjach. Anthrozoös jest czasopismem z tzw. Master Journal List i części A listy czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Michał Pręgowski członkiem Editorial Advisory Board czasopisma Anthrozoös
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.