Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".

Ogłoszenia Dziekanatu

Poniżej znajdują się aktualne ogłoszenia Dziekanatu.

Modernizacja Roku 2016

197 (1)
„Wykonanie rewitalizacji wraz z przebudową Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej – termomodernizacja obiektu” ma szansę stać się Modernizacją Roku 2016. Liczą się Wasze głosy!
197

Kongres innoSHARE’17

cziitt-footer-logo
innoSHARE’17 – people, knowledge, impact – to 3. edycja Kongresu Polski Innowacyjnej skierowana do młodych naukowców, doktorantów, pracowników naukowych, studentów, pracowników działów R&D, przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych rozwojem rynku start-upów i wysokich technologii w Polsce. Wydarzenie odbędzie się 21-22.06.2017 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Sukces pracownika WAiNS

pregowski

Dr Michał Piotr Pręgowski został wybrany członkiem Editorial Advisory Board czasopisma "Anthrozoös" - na sześcioletnią kadencję od lipca 2017 r.

Anthrozoös jest czasopismem z tzw. Master Journal List i części A listy czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

konkurs na pracę z zakresu etyki biznesu

Veritas Veritatis
Do 31 lipca 2017 r. można zgłaszać do konkursu m.in. prace licencjackie i magisterskie z zakresu etyki biznesu.
Konkurs organizują Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

Program wymiany studentów ATHENS

  3 lipca rozpocznie się nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2017, która odbędzie się w dniach 11-18 listopada 2017 r.

Odbiór decyzji stypendialnych

Studenci o nr albumów (PDF) mogą zgłaszać się do dziekanatu po odbiór decyzji stypendialnych.

Osoby, które odbiorą decyzję do dnia 19.12.2016 włącznie, otrzymają wypłatę w grudniu.

    
Prosimy pamiętać o załączniku nr 9 - "Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej.." (PDF)

 
PRZYPOMINAMY jednocześnie, że po odbiór decyzji powinni zgłosić się także studenci o nr albumów: 246931, 272543, 273700, 278141, 282988, 288269, jak również wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendium Rektora za wyniki w nauce, a nie znalazły się w grupie 10% najlepszych studentów.